jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Werken Metzorg nieuwe convenantpartner van Autisme Netwerk Groningen

Werken Metzorg is aangesloten bij het convenant Autisme Netwerk Groningen.

Werken Metzorg (voorheen Stichting Klusbus) is 6 jaar geleden opgericht in Groningen en is actief als kleinschalig en persoonsgericht centrum voor dagbesteding en ambulante begeleiding.

werkenmetzorg1

Rob Beckers, voorzitter stichting Werk Metzorg

Werken Metzorg wil (jong)volwassenen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek actief ondersteunen en begeleiden in een veilige omgeving door middel van een zinvolle en aan werk gerelateerde dagbesteding en/of ambulante zorg.

 

Werken Metzorg stimuleert de deelname aan het alledaagse leven van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen of  mensen, afkomstig uit de forensische psychiatrie (dr S van Mesdagkliniek) die voor resocialisatie in aanmerking komen. Zo willen we voorkomen dat mensen met een chronische beperking sociaal in een isolement raken. De ondersteuning is er altijd op gericht om de zelfredzaamheid te vergroten en het sociale netwerk te versterken. Daarbij stimuleren we de maatschappelijke betrokkenheid zodat men actief een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Arbeidsritme en werknemersvaardigheden kunnen worden opgedaan. Voor sommige van onze deelnemers levert dit betaald werk op, voor anderen is beschut werk meer haalbaar of is dagbesteding het hoogst haalbare.

Het team bestaat uit een vijftal enthousiaste agogisch opgeleide begeleiders die ook een (technische) beroepsachtergrond hebben, ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. Het team is zelfsturend en de stichting kent een deskundig bestuur, afkomstig uit de (psychiatrische) zorg, het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Als vrijwilligersorganisatie begonnen, ontwikkelt Werken Metzorg zich tot een duurzame zorginstelling.

Klussen ter dienstverlening (de naam is ontleend aan de zgn. klusbussen!) worden als middel van dagbesteding gehanteerd t.b.v. voornamelijk minima en andere kwetsbare doelgroepen in de wijken van Groningen e.o. Daarvoor wordt een uiterst beperkt tarief gehanteerd. 

Werken Metzorg heeft voornamelijk deelnemers (cli├źnten) uit de gemeente Groningen, maar ook uit enkele omringende gemeenten zoals Bedum, Eelde en Sappemeer  (veelal op basis van een PGB, WLZ of via veiligheid & justitie: de dr. S van Mesdagkliniek).  Op ons prikkelarme groene terrein nabij het Stadspark zijn diverse mogelijkheden op het gebied van groenten- en bloementeelt en -verkoop, in ons theehuis of op het gebied van creativiteit en ambacht waaronder keramiek.

Zij is in het bezit van een AGB code en legt de laatste hand aan de erkenning tot reïntegratie instelling (UWV). Voorts zijn er diverse onderaannemersschappen zoals met Lentis en het Leger des Heils. Werken Metzorg is een erkend leerbedrijf en wil ook ruimte bieden aan participatiebanen.

top Terug