jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Als de wereld er anders uitziet..

 • Titel: Als de wereld er anders uitziet
 • Auteur: Marc Willems
 • ISBN: 903348949
 • Uitgever: Uitgeverij ACCO

Korte omschrijving

Horen dat je kind autisme heeft maakt bij ouders heel wat verwarrende gevoelens los: opluchting dat de problemen van hun kind eindelijk een naam krijgen, maar tegelijk ook verdriet, angst voor de toekomst en boosheid over het onbegrip dat ze als ouder vaak ervaren hebben. Daarbovenop roept zo'n diagnose ook veel nieuwe vragen op: hoe moet het nu verder met ons kind?

Als de wereld er anders uit ziet... is een psycho-educatief pakket gericht naar begeleiders van kortdurende ouderleergroepen voor ouders van normaal begaafde kinderen met autisme. Die ouderleergroepen willen ouders meer inzicht geven in het gedrag en denken van hun kind met autisme en willen hen competenter maken in de omgang met het kind. Het creëren van een autismevriendelijke omgeving die rekening houdt met het bijzondere denken en de andere waarneming van kinderen met een autismespectrumstoornis vormt immers de eerste stap naar een positievere benadering van deze kinderen.

top Lees meer...

Asperkids

asperkids

 • Titel: Asperkids
 • Actuer: Jennifer Cook O'Toole
 • ISBN: 9079729744
 • Uitgever: Hogrefe Uitgevers bv

Korte omschrijving

Kinderen met Asperger denken, voelen en leren anders. Maar HOE anders? Jennifer Cook O'Toole is moeder van drie kinderen met Asperger, echtgenoot van een man met Asperger en ze heeft zelf ook Asperger... Zij weet dus als geen ander welke impact Asperger heeft.

In ASPERKIDS laat ze zien hoe we kinderen met Asperger kunnen helpen door te begrijpen hoe ze denken. Door aan te sluiten bij hun speciale interesses kunnen niet alleen hun sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden worden versterkt, maar worden bovendien hun bijzondere talenten en geweldige potentie zichtbaar.

top Lees meer...

ASS bij je man, wat dan?

assbijjeman

 • Titel: ASS bij je man, wat dan?
 • Auteur: Els Blijd Hoogewys en Anja Talboom
 • ISBN: 9079729922
 • Uitgever: Hogrefe
 • Bestellen:

Korte omschrijving

Door hun problemen met sociaal contact wordt vaak verondersteld dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) geen partnerrelatie kunnen hebben. Dat is een misverstand: volwassenen met ASS kunnen wel degelijk een langdurige partnerrelatie hebben.
Hoewel een deel van de partnerrelaties naar tevredenheid verloopt, zijn er ook koppels die wrijvingen en verwijten ervaren door de ASS-problematiek. Zowel de partner met, als de partner zonder ASS kan zich onbegrepen en ongelukkig voelen. Vrouwen met een man met ASS hebben vaak het idee dat ze meer investeren, zowel in de partnerrelatie als in het dagelijkse reilen en zeilen van het gezin.

top Lees meer...

Autipower

autipower

 • Titel: Autipower
 • Auteur: Herman Jansen en Betty Rombout 
 • ISBN: 9789078709091
 • Uitgever: Pepijn BV
 • Bestellen:  

Korte omschrijving

De auteurs interviewden in Nederland en Vlaanderen volwassenen met een ASS en deskundigen die met mensen met een ASS werken (o.a. werkgevers, psychologen en re-integratiedeskundigen). Ze ontdekken dat PDD-NOS en Asperger geen beletsel hoeven te zijn voor een succesvol leven. Hun reis door het landschap van autisme leidt tot het inzicht: ‘Mensen met autisme zijn anders. Ze denken, praten en voelen anders. Ze zijn gevoeliger voor de vele prikkels in onze snelle informatiesamenleving. Maar ze kunnen prima in die samenleving functioneren. Hun toegevoegde waarde kan zelfs enorm zijn. Als de samenleving ze tenminste toestaat en helpt om het maximale uit zichzelf te halen. En niet, zoals nu gebruikelijk is, ze aan de kant zet met een stempel ‘ongeschikt’.’

Het boek schetst aan de hand van interviews een positief beeld van mensen met autisme. Het steekt mensen met een ASS een hart onder de riem en het geeft een beeld van de gedachten- en gevoelswereld van (een aantal) mensen met autisme