jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Autisme op school (Een passend aanbod binnen Passend Onderwijs)

autisme op school

  • Titel: Autisme op school; Een passend aanbod binnen Passend Onderwijs
  • Auteur: Ina van Berckelaer Onnes
  • ISBN: 9789461055873
  • Uitgever: Boom test uitgevers
  • Bestellen: 

Korte omschrijving

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben extra zorg nodig, ook in de klas. Dit geldt zeker als de Wet Passend onderwijs van kracht wordt, en kinderen met ASS steeds vaker gebruik zullen maken van het reguliere onderwijs. Hoe ga je als leraar om met deze kinderen? Wat is de precieze leerproblematiek? Hoe bied je de beste ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van visualisering?

Concreet handvat voor docenten, ouders en gedragsdeskundigen

Dit boek bespreekt de achtergronden van autisme en de mogelijke leerproblemen bij kinderen met ASS. Veel van deze leerlingen vinden het lastig zich flexibel op te stellen, en hebben moeite met het plannen en organiseren van hun schoolwerk. Ook lopen zij tegen taalproblemen aan: ze begrijpen woorden bijvoorbeeld al te letterlijk. De concrete voorbeelden en adviezen in dit boek bieden de leraar een praktisch handvat. Hoe visualiseer je het leerproces optimaal voor ASS-kinderen? Welke taken hebben leerkrachten, ouders en gedragsdeskundigen? Een heel hoofdstuk is gewijd aan PI school De Brug in Leiden. Deze school heeft aparte groepen, speciaal voor kinderen met ASS. De werkwijze in deze ‘autigroepen’ wordt uitgebreid beschreven, en beeldend weergegeven op de dvd.

 

top Terug