jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Wat jij ziet en wat ik voel

watjijzietenwatikvoel

  • Titel: Wat jij ziet en wat ik voel
  • Auteur: Kathy Hoopmann
  • ISBN: 9077671846
  • Uitgever: Pica

Korte omschrijving

In 'Wat jij ziet en wat ik voel' worden de algemene kenmerken die voorkomen bij mensen met autisme beschreven, zoals:
* moeite met sociale situaties;
* moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie;
* een grote loyaliteit;
* over- of ondergevoeligheid van de zintuigen;
* behoefte aan routines, voorspelbaarheid en structuur;
* het vermogen om heel veel kennis over één onderwerp te vergaren;
* een unieke kijk op de wereld.

Natuurlijk heeft niet iedere persoon met autisme alle kenmerken die in dit boek worden genoemd, en hebben ze ook eigenschappen die hier helemaal niet aan de orde komen. Zowel in hun persoonlijkheid als hun gedrag kunnen twee mensen met autisme totaal verschillend zijn. Kathy Hoopmann wil vooral meegeven dat je, door je te verdiepen in hun sterke en minder sterke kanten, hen kunt helpen om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

top Terug