jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

De derde boom

de derde boom

 • Titel: De derde boom
 • Auteur: Jan en Marthe Kleingeld
 • ISBN: 9077671579
 • Uitgever: Pica
 • Bestellen: 

Korte omschrijving

Het boek gaat over Asperger in voor- en tegenspoed. Het echtpaar beschijft welke problemen zij in hun relatie tegenkomen; zaken als onbegrip, onduidelijkheid, stress en angst. Zeker als niet bekend is dat het om autisme gaat. Jan en Martha zijn al jarenlang getrouwd als er bij Jan Asperger wordt geconstateerd. Dit brengt voor duidelijkheid in hun problematiek. Het opvallende van dit boek is dat beiden aandacht vragen voor hun belevingen.

Explosief gedrag bij autisme. Wat kun je eraan doen?

explosief gedrag bij autisme

 • Titel: Explosief gedrag bij autisme. Wat kun je eraan doen?
 • Auteur: Linda Woodcock, Andrea Page
 • ISBN: 9077671587
 • Uitgever: Pica
 • Bestellen: 

Korte omschrijving

Dit boek verschaft inzicht in achtergronden en oorzaken van woede-uitbarstingen, fysieke agressie, zelfverwonding etc. bij kinderen met autisme. Oorzaken van explosief gedrag kunnen o.a. sensorische overprikkeling, onduidelijkheid en angst zijn. In dit boek wordt een strategie gehanteerd om er (op ook lange termijn) mee om te gaan. Ook is er aandacht voor medicatie, emotionele consequenties voor het gezin en andere veel voorkomende problemen, zoals slapen, ontluikende seksualiteit en stress in het gezin. Het boek is geschikt voor ouders, begeleiders en anderen die beroepsmatig te maken hebben met kinderen met autisme en explosief gedrag.

Game over? Start opnieuw

cover game.over_start-opnieuw-150pxl

 • Titel: Game over? Start opnieuw.
 • Auteur: Elise Haarman
 • ISBN: 
 • Uitgever: 
 • Bestellen: via website

Korte omschrijving

"Game over? Start opnieuw” van Elise Haarman is een verhalenbundel voor kinderen vanaf 9 jaar.

In het boek raken de hoofdpersonen (met autisme) in allerlei sportavonturen verzeild. Zo krijgen ze te maken met eigenaardige invaltrainers, uitpuilende kleedkamers, pestkoppen en valsspelers, winst en verlies. Aan het eind van ieder verhaal krijgt de lezer praktische tips. De tips zijn voor alle sporten bruikbaar.                                                       

 Het taalgebruik is speciaal afgestemd op kinderen met autisme, dat wil zeggen: kort en concreet. 

Bij de tips staan veel voorbeelden. Grapjes worden uitgelegd en visueel ondersteund. “Game over, start opnieuw” is bedoeld als doe-boek en ook als naslagwerk. Het moet kinderen die problemen hebben bij het sporten enig houvast geven, zodat ze beter weten wat er van hen verwacht wordt en ze meer plezier krijgen in sport. Zie website voor meer informatie.

Geef me de vijf

geefmede5

 • Titel: Geef me de vijf
 • Auteur: Colette de Bruin
 • ISBN: 9789075129649
 • Uitgever: Graviant educatieve uitgaven
 • Bestellen:

Korte omschrijving

Een kind met een autisme spectrum stoornis opvoeden, hoe doet je dat? Het boek is geschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die het kind met ASS nodig heeft. Het kind heeft volgens de Bruin de vraag "geef me de vijf". Anders gezegd: WAT is mijn taak, HOE voer ik hem uit, WAAR vind ik de plaats, WANNEER moet ik het doen en WIE is erbij betrokken. De concrete voorbeelden geven inzicht in de gevolgen van ASS voor het kind en vervolgens leer je hoe ondersteunend kan zijn bij het omgaan met deze gevolgen.