jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Waarom ik soms op en neer spring

waaromiksomsopenneerspring

 • Titel: Waarom ik soms op en neer spring
 • Auteur: Naoki Higashida
 • ISBN: 904681632
 • Uitgever: Nieuw Amsterdam

Korte omschrijving

Het is vrij moeilijk om het gedrag en de belevingswereld van een autist te begrijpen. In 'Waarom ik soms op en neer spring' geeft Naoki Higashida antwoord op de vragen die iedereen zich altijd bij autisme stelt. Naoki was dertien toen hij dit boek schreef. Dat is op zich al bijzonder maar als je weet dat hij autistisch is, is het nog opmerkelijker. Het is een verhelderend en inspirerend boek voor iedereen die in het begrijpen van een ander is geïnteresseerd, ouders, familie, verzorgers en leerkrachten van autistische kinderen. Naoki bewijst dat ook mensen met autisme over fantasie, humor en empathie beschikken en maakt ons op een indringende en ontroerende manier duidelijk hoe belangrijk geduld en begrip zijn. 

Met een inleiding van David Mitchell

Wat jij ziet en wat ik voel

watjijzietenwatikvoel

 • Titel: Wat jij ziet en wat ik voel
 • Auteur: Kathy Hoopmann
 • ISBN: 9077671846
 • Uitgever: Pica

Korte omschrijving

In 'Wat jij ziet en wat ik voel' worden de algemene kenmerken die voorkomen bij mensen met autisme beschreven, zoals:
* moeite met sociale situaties;
* moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie;
* een grote loyaliteit;
* over- of ondergevoeligheid van de zintuigen;
* behoefte aan routines, voorspelbaarheid en structuur;
* het vermogen om heel veel kennis over één onderwerp te vergaren;
* een unieke kijk op de wereld.

Natuurlijk heeft niet iedere persoon met autisme alle kenmerken die in dit boek worden genoemd, en hebben ze ook eigenschappen die hier helemaal niet aan de orde komen. Zowel in hun persoonlijkheid als hun gedrag kunnen twee mensen met autisme totaal verschillend zijn. Kathy Hoopmann wil vooral meegeven dat je, door je te verdiepen in hun sterke en minder sterke kanten, hen kunt helpen om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Weet jij wat autisme is?

weet jij wat autisme is

 • Titel: Weet jij wat autisme is
 • Auteur: Ellen Sabin
 • ISBN: 9789077671108
 • Uitgever: Pica
 • Bestellen:

 Korte omschrijving

Dit doe-boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar die een vriendje of vriendinnetje hebben met een stoornis uit het autistische spectrum. Door middel van toegankelijke lesstof en veel oefeningen wordt uitgelegd wat autisme is, en hoe het is om autisme te hebben. Op een speelse manier krijgt de jonge lezer begrip voor kinderen met autisme en leert zo rekening met hen te houden.

Respect krijgen voor en het leren accepteren van iemand die een beetje 'anders' is, zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen.
Het boek is uitermate geschikt voor klassikaal gebruik, maar kan ook individueel (samen met ouder/verzorger)
worden gelezen. Op de website van de uitgeverij kan een gratis gids worden gedownload waarin lestips en suggesties worden gegeven. 

 

 

Werk maken van vrije tijd

werk maken_van_vrije_tijd

 • Titel: Werk maken van vrije tijd
 • Auteur: Steven Degrieck
 • ISBN: 9789064453250
 • Uitgever: Epo
 • Bestellen:

Korte omschrijving

Het boek vertaalt theoretische kennis over autisme naar bruikbare, concrete en praktische adviezen t.a.v. invulling van vrije tijd.