jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Autisme in de klas

autismeindeklas

 • Titel: Autisme in de klas
 • Auteur: Robin Brewer en Tracy Mueller
 • ISBN: waaier met tips en strategieën bij de hand
 • Uitgever: Pica
 • Bestellen:  

Korte omschrijving

De Hulpwaaier Autisme in de Klas is een handig middel voor leerkrachten en andere professionals die werken met kinderen met een autisme spectrum stoornis. Op een overzichtelijke manier, gerangschikt op kleur, staan tips en strategieën in de verschillende secties, waaronder leeromgeving, wijzigingen in de dagelijkse routine, communicatie en gedrag. De waaier is geschikt voor zowel primair als voortgezet onderwijs.

Autisme in het nest

autismeinhetnest-cover-v2

 • Titel: Autisme in het nest
 • Auteur: Herman Jansen en Betty Rombout
 • ISBN: 9078709170
 • Uitgever: Pepijn BV

Korte omschrijving

Interviews over opgroeien met een vader of moeder met autisme

'Autisme in het nest' is een leerzaam boek met interviews over opgroeien in een gezin met een ouder met autisme. De invloed die dat kan hebben op het leven van kinderen, ook als ze allang het huis uit zijn, wordt op een indringende wijze duidelijk.

Quotes:

'Van een niet-autistisch kind van een ouder met autisme mag je niet verwachten dat die zich in de leefwereld van de autistische ouder kan verplaatsen.'

'Mijn vader snapt nog steeds niet waarom ik anders denk dan hij. Hij snapt niet waarom ik niet hetzelfde redeneer als hem. Dat maakt communiceren heel moeilijk.'

top Lees meer...

Autisme in mij

autismeinmij

 • Titel: Autisme in mij
 • Auteur: Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan
 • ISBN: 9789085605942
 • Uitgever: Nino
 • Bestellen:  

Korte omschrijving

Na Ik en autisme, gericht op kinderen op het basisonderwijs, bleek er veel vraag te zijn naar een boek voor jongeren met autisme op het voortgezet onderwijs. De opzet van dit nieuwe boek is gelijk gebleven, maar de voorbeelden en opdrachten zijn aangepast aan de doelgroep. In dit interactieve boek kunnen deze jongeren meer over hun autisme te weten komen, door aan te geven welke informatie bij hen past. De opdrachten, tips en voorbeelden zijn bedoeld om hen meer inzicht te verschaffen in de manier waarop autisme bij hen tot uiting komt. En op welke manier zij er het beste mee kunnen omgaan.. Daarnaast is Autisme in mij uitstekend geschikt om ouders, familieleden, studenten en professionals kennis te laten maken met autisme bij jongeren.

Autisme op school (Een passend aanbod binnen Passend Onderwijs)

autisme op school

 • Titel: Autisme op school; Een passend aanbod binnen Passend Onderwijs
 • Auteur: Ina van Berckelaer Onnes
 • ISBN: 9789461055873
 • Uitgever: Boom test uitgevers
 • Bestellen: 

Korte omschrijving

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben extra zorg nodig, ook in de klas. Dit geldt zeker als de Wet Passend onderwijs van kracht wordt, en kinderen met ASS steeds vaker gebruik zullen maken van het reguliere onderwijs. Hoe ga je als leraar om met deze kinderen? Wat is de precieze leerproblematiek? Hoe bied je de beste ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van visualisering?

Concreet handvat voor docenten, ouders en gedragsdeskundigen

Dit boek bespreekt de achtergronden van autisme en de mogelijke leerproblemen bij kinderen met ASS. Veel van deze leerlingen vinden het lastig zich flexibel op te stellen, en hebben moeite met het plannen en organiseren van hun schoolwerk. Ook lopen zij tegen taalproblemen aan: ze begrijpen woorden bijvoorbeeld al te letterlijk. De concrete voorbeelden en adviezen in dit boek bieden de leraar een praktisch handvat. Hoe visualiseer je het leerproces optimaal voor ASS-kinderen? Welke taken hebben leerkrachten, ouders en gedragsdeskundigen? Een heel hoofdstuk is gewijd aan PI school De Brug in Leiden. Deze school heeft aparte groepen, speciaal voor kinderen met ASS. De werkwijze in deze ‘autigroepen’ wordt uitgebreid beschreven, en beeldend weergegeven op de dvd.