jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

autisme vanuit ontwikkelingsperspectief

 • Titel: Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief
 • Auteur: Martine Delfos en Norbert Groot
 • ISBN: 9088500460
 • Uitgever: SWP
 • Bestellen:

Korte omschrijving

Autisme is een veel voorkomend verschijnsel. Het is niettemin ook het meest onbegrijpelijke verschijnsel op het gebied van menselijk gedrag. Er wordt veel onderzoek naar autisme gedaan. Het is geen ziekte, zo wijst recent onderzoek uit, ook geen defect. Het is een genenpatroon dat leidt tot een vertraagde ontwikkeling. Dit is in overeenstemming met de theorie van het socioschema van Martine Delfos. Volgens deze theorie is het een vertraging op specifieke gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden. Het gevolg is een reeks uiteenlopende 'mentale leeftijden' binnen één persoon, de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person.
Deze visie biedt een geheel ander perspectief voor diagnose, behandeling en vooral ook opvoeding. Dit boek laat zien wat dit betekent voor het gedrag van mensen met autisme, de interpretatie daarvan, en de manier waarop mensen met autisme opgevoed of behandeld zouden kunnen worden. Praktijk en theorie rond autisme worden in dit boek sterk verweven. Daarbij wordt ingegaan op directe, concrete vragen uit de dagelijkse praktijk. Geprobeerd wordt de ervaringen van ouders te interpreteren, in een kader te plaatsen en te verdiepen.

De aanleiding voor het boek was een onderzoek naar de betekenis van autisme in de opvoeding in Ecuador. Al snel bleek de universaliteit van de problematiek.
Het boek omvat ervaringen uit drie landen: Ecuador, Nederland en Bosnië-Herzegovina. Indrukwekkend daarbij is dat autisme als het ware cultuuroverstijgend is. De puzzels waar ouders voor staan in de dagelijkse omgang met hun kind komen sterk overeen.

Het boek biedt inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme. In overzichtelijke kaders staat de gebruikelijke ontwikkeling met betrekking tot onderwerpen als hechting of seksualiteit. Hieruit wordt geput om aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind, de adolescent en zelfs de volwassene met autisme.

De auteurs, Martine Delfos en Norbert Groot, hebben beide in verschillende landen gewerkt met mensen met autisme

Autisme verandert?

oratie hilde m. geurts

 • Titel: Autisme verandert?
 • Auteur: Hilde M. Geurts
 • ISBN: 9056297074
 • Uitgever:
 • Bestellen:

Korte omschrijving

Op 8 maart sprak prof. dr. Hilde Geurts de oratie uit naar aanleiding van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Autisme aan de Universiteit van Amsterdam vanwege Stichting Dr. Leo Kannerhuis.
De titel MAutisme verandert? zou kunnen suggereren dat autisme wordt gezien als een op zichzelf staande entiteit. Niets is echter minder waar. Vanwaar dan deze titel? Betekent dit dat het begrip autisme verandert of juist dat het begrip van en over autisme verandert? Is de definitie veranderd? Of verandert iemand die een autismediagnose heeft? Veranderen de symptomen? Verandert cognitie?
Al deze vragen staan centraal in drie thema's, te weten 1) veranderingen in de diagnose, 2) veranderingen in bekendheid en 3) veranderingen gedurende de levensloop. De conclusie is dat er veel tegelijkertijd verandert op het gebied van autisme. Dit zorgt niet alleen voor uitdagingen voor mensen met autisme en hun omgeving, maar ook voor het klinische werkveld en het autismeonderzoek.
Het is belangrijk dat we meer inzicht krijgen in wie wanneer welke problemen heeft, om zo een idee te krijgen van de onderliggende mechanismen maar ook om uiteindelijk te kunnen bepalen voor wie wanneer welke interventie het meest geschikt is. Zowel een individuele verschillenbenadering als een ontwikkelingsperspectief is cruciaal in het onderzoek naar autisme. 
Hilde M. Geurts is bijzonder hoogleraar 'Autisme: Cognitie gedurende de levensloop' aan de Universiteit van Amsterdam vanwege het Dr. Leo Kannerhuis. Naast haar werk als wetenschapper, werkt ze eveneens als psycholoog binnen het Dr. Leo Kannerhuis.

Autisme; van begrijpen tot begeleiden

autisme-van-begrijpen-tot-begeleiden

 • Titel: Autisme, van begrijpen tot begeleiden
 • Auteur: Theo Peeters
 • ISBN: 0789089240439
 • Uitgever: Houtekiet
 • Bestellen:

Korte omschrijving

Een persoon met autisme heeft het moeilijk met betekenissen te begrijpen achter waarnemingen. Als je vraagt 'wat er aan de hand is?' kijkt hij wellicht naar je hand. De letterlijkheid weegt op heel zijn doen en laten. Ook hulpverleners en ouders hebben daardoor problemen. Ze beseffen onvoldoende hoe ingewikkeld het is om 'normaal' te zijn. Er is verbeelding nodig om mensen te helpen die lijden aan een gebrek aan verbeelding. Het boek geeft hiervoor praktische tips en handreikingen.

Autismespectrumstoornis

assgeurts

 • Titel: Autismespectrumstoornis, interdisciplinair basisboek
 • Auteur: Hilde Geurts, Bram Sizoo, Ilse Noens
 • ISBN: 9789491969072Korte omschrijving

Uniek voor het Nederlands taalgebied: een standaardwerk autismespectrumstoornis [ASS].

- Het hele spectrum in beeld;
- Aandacht voor de verschillen tussen kinderen, tieners en    
  volwassenen met ASS;
- De benadering is interdisciplinair: vanuit de psychologie, de (ortho)pedagogiek en de psychiatrie;
- Een bundeling van Nederlandse en Vlaamse expertise;
- Niet alleen wetenschappers aan het woord maar ook ervaringsdeskundigen;

Het  boek heeft alles om:
- Het leerboek te worden voor ASS-hulpverleners in opleiding;
- Het naslagwerk te worden voor experts uit de psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie.