jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Convenant GGZ en UWV ook belangrijk voor mensen met autisme

Voor de zomer hebben UWV en GGZ een convenant gesloten met als doel arbeidsdeelname mensen met psychische aandoening te stimuleren. UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen te bevorderen, waardoor zij betaald werk kunnen doen of kunnen blijven verrichten.
De organisaties hebben een convenant ondertekend die de samenwerking bekrachtigt.
Zie convenant en bijlage

Ervaringsraad adviseert over E-health

E-health is het  gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Ook in de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt hier gebruik van gemaakt. Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelt in dit kader een ‘Handreiking E-health’. Deze handreiking moet praktisch zijn, en beschrijven hoe patiënten, behandelaars en ouders met e-health aan de slag kunnen. Een Ervaringsraad waarin onder andere ervaringsdeskundige ouders en jongeren met autisme zitten adviseert het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie hierbij. Lees verder of zie het persbericht

Autisme relatief onbekend onder migranten

Hoewel autisme in alle culturen en onder alle lagen van de bevolking even veel lijkt voor te komen, zijn migranten ondervertegenwoordigd binnen de autismehulpverlening. Om de kennis onder migranten omtrent autismespectrumstoornissen te vergroten is er een speciale voorlichtingscampagne gestart. Initiatiefnemer is de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met Mikado Kenniscentrum voor Interculturele Zorg. Naast een meertalige brochurereeks en DVD, hebben de NVA en Mikado een speciale hulplijn en webpagina's opgezet om migranten beter te informeren over autisme en vooroordelen weg te nemen.
Zie artikel artikel leefwijzer

Beeldhorloge

Voor mensen die moeite hebben met klokkijken en oriënteren in de tijd bestaat een nieuw hulpmiddel; het beeldhorloge. Ook voor mensen met autisme kan het wellicht geschikt zijn. Via plaatjes herinnert het horloge de drager aan afspraken en activiteiten op gewenste tijden. De gewenste dagindeling kan op een speciale site ingevoerd worden. Vervolgens is deze dagindeling terug te zien op het beeldhorloge. Het horloge wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed.  Lees verder