jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

NRC artikelen over autisme

Op 7 augustus stonden twee artikelen in de NRC over autisme. Beide artikelen staan in relatie tot het starten van een meldpunt wanneer iemand niet toegelaten wordt tot een opleiding vanwege autisme. Zie hier artikel "Een rugzakje kan een vonnis zijn; afgewezen' en het artikel is een interview met Dion Kiewiet met de kop "Tip: zorg dat je nooit de diagnose autisme krijgt

Autisme in Marokko (artikel Volkskrant en documentaire)

In Marokko is nog veel onbekendheid met en onbegrip t.a.v. autisme. Een en ander wordt beschreven in een Volkskrantartikel als inleiding op de documentaire 'Ik neem je mee" waarin een beeld wordt geschetst van kinderen met een beperking van Marokkaanse ouders in Nederland en Marokko die is uitgezonden bij de NTR op zaterdag 8 juni.

Samenwerkingsproject Leo Kannerhuis, ATN en Noorderpoort

‘Met de lesstof heb ik geen probleem, dat lukt wel. Maar samenwerken, plannen en alle andere situaties op school, daar heb ik moeite mee’.

Wat is KAIRO?

Jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die een middelbare beroepsopleiding (MBO) volgen hebben soms extra ondersteuning en begeleiding nodig. Niet omdat ze de lesstof niet begrijpen, maar door problemen in het verwerken van informatie en sociale en communicatieve beperkingen. Het MBO doet in toenemende mate een beroep op sociale vaardigheden, het vermogen tot reflectie, samenwerking en zelfstandig plannen. Deze vaardigheden zijn vooral voor jongeren met ASS vaak niet vanzelfsprekend. Daarom is het percentage schoolverlaters een stuk hoger onder jongeren met ASS.

Om deze jongeren te helpen een beroepsopleiding te volgen en af te maken die bij hun mogelijkheden en beperkingen past, is KAIRO gestart. KAIRO staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs en is een samenwerkingsverband tussen het Noorderpoort en het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Groningen. ATN Groningen is onderdeel van Jonx/Lentis, en werkt samen met het dr. Leo Kannerhuis. KAIRO helpt bij het leggen van een stevige basis, voorafgaand en tijdens het volgen van een middelbare beroepsopleiding.

Zie ook poster

Onderzoek naar cognitie en autisme

Aan de Universiteit van Amsterdam wordt binnen de afdeling psychologie onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van cognitie bij volwassenen uit het autisme spectrum. We willen graag weten hoe bijvoorbeeld het geheugen en aandacht functioneren bij jong volwassenen en hoe deze aspecten zich ontwikkelen als mensen ouder worden. Ook zijn we geïnteresseerd in de aanwezigheid van eventuele lichamelijke, emotionele en sociale klachten en hoe de kwaliteit van leven wordt ervaren. Voor dit grootschalige, innovatieve onderzoek zijn we dus op zoek naar volwassenen met een leeftijd tussen 20 en 75 jaar en met een diagnose binnen het autisme spectrum (klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS) die een bijdrage willen leveren aan meer wetenschappelijke kennis over autisme bij volwassenen.
 
Wilt u meer te weten komen over dit onderzoek en/of bent u geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met mw. drs. Anne Geeke Lever (e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , telefoon: 020 525 6887).