jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Lezing Geef mij de Vijf door Colette de Bruin in Veendam

Op 8 februari geeft Colette de Bruin een lezing in Veendam over Geef mij de Vijf. Zie voor meer informatie onze agenda.

Thema-avond van AIC; Schoolkeuze VO en Autisme

Het AIC organiseert een thema-avond Schoolkeuze VO en Autisme op 10 januari. Lees verder

Duurzame verankering autisme netwerken

Erik Mulder, lid stuurgroep Autisme Netwerk Groningen, en Roelie Veldhuis, coördinator van het netwerk, waren aanwezig bij de tweedaagse rondom het landelijk project ‘duurzame verankering van regionale autisme netwerken’.  Centrale vraag was; hoe organiseer en borg je expertise op gebied van autisme in de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid van zorg, welzijn, onderwijs en werk.  Bevindingen en conclusies werden vertaald naar ankerpunten voor de toekomst. De geformuleerde ankerpunten sluiten aan bij de doelen en acties van ons Groningse netwerk. Zie hieronder:

Ankers voor de Toekomst: 

•netwerken dragen zorg voor kennisdeling over autisme (onder het motto delen is vermenigvuldigen) 

•netwerken zorgen ervoor dat niet mensen maar kennis wordt versleept (ontschotten)

•netwerken zorgen voor het faciliteren van en coachen bij moeilijke vragen vanuit het principe “we laten niemand los” 

•netwerken zorgen voor het maatschappelijk agenderen van die vraagstukken die alleen door bredere aanpak kan worden geholpen 

•netwerken zorgen voor het mobiliseren van de vraag achter de vraag van mensen met autisme en hun naasten. 

Organisatorische principes die steeds van belang blijken bij de netwerken: 

•structureel betrekken van ervaringsdeskundigen 

•laat eigenaarschap waar dat hoort, de rol van het netwerk is vaak eerder faciliterend en coachend, dan organiserend.

 

Woensdagmiddagactiviteiten in Zwolle voor kinderen met ADHD en autisme

Dungeons en Dragons; woensdagmiddagactiviteiten in Zwolle voor kinderen tussen 8 en 18 jaar met ADHD en autisme.

Lees verder.