jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Nieuwe checklist 'Wonen met autisme'

Het Woonpunt Autisme heeft een checklist 'Wonen met autisme' opgesteld. In deze checklist komen allerlei aspecten van wonen aan de orde. De lijst is gemaakt voor jongeren met autisme, hun ouders en/of begeleiders en bedoeld als handvat in het denkproces over een toekomstige woonsituatie.

Met behulp van deze checklist kan in kaart gebracht worden wat er zoal komt kijken bij de voorbereiding op het 'uit huis gaan'. Bijvoorbeeld: wat is belangrijk voor je toekomstige woning, wat kun je zelfstandig, waar heb je hulp of ondersteuning bij nodig? De checklist geeft geen pasklaar antwoord op de vraag welke woonvorm geschikt is, maar is bedoeld als een middel om met elkaar in gesprek te gaan over het wonen in de toekomst. De checklist is te downloaden op de website Woonpunt Autisme