jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Thema-avond van AIC; Schoolkeuze VO en Autisme

Het AIC organiseert een thema-avond Schoolkeuze VO en Autisme op 10 januari. Lees verder

Duurzame verankering autisme netwerken

Erik Mulder, lid stuurgroep Autisme Netwerk Groningen, en Roelie Veldhuis, coördinator van het netwerk, waren aanwezig bij de tweedaagse rondom het landelijk project ‘duurzame verankering van regionale autisme netwerken’.  Centrale vraag was; hoe organiseer en borg je expertise op gebied van autisme in de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid van zorg, welzijn, onderwijs en werk.  Bevindingen en conclusies werden vertaald naar ankerpunten voor de toekomst. De geformuleerde ankerpunten sluiten aan bij de doelen en acties van ons Groningse netwerk. Zie hieronder:

Ankers voor de Toekomst: 

•netwerken dragen zorg voor kennisdeling over autisme (onder het motto delen is vermenigvuldigen) 

•netwerken zorgen ervoor dat niet mensen maar kennis wordt versleept (ontschotten)

•netwerken zorgen voor het faciliteren van en coachen bij moeilijke vragen vanuit het principe “we laten niemand los” 

•netwerken zorgen voor het maatschappelijk agenderen van die vraagstukken die alleen door bredere aanpak kan worden geholpen 

•netwerken zorgen voor het mobiliseren van de vraag achter de vraag van mensen met autisme en hun naasten. 

Organisatorische principes die steeds van belang blijken bij de netwerken: 

•structureel betrekken van ervaringsdeskundigen 

•laat eigenaarschap waar dat hoort, de rol van het netwerk is vaak eerder faciliterend en coachend, dan organiserend.

 

Woensdagmiddagactiviteiten in Zwolle voor kinderen met ADHD en autisme

Dungeons en Dragons; woensdagmiddagactiviteiten in Zwolle voor kinderen tussen 8 en 18 jaar met ADHD en autisme.

Lees verder.

Stichting Autisport Leek wint de eerste Award Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd op 22 november voor het eerst de Award Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen uitgereikt. Het samenwerkingsverband ANG wil met deze prijs een organisatie en/of initiatief die bijdraagt aan participatie van kinderen en/of volwassenen met autisme belonen en hiermee navolging stimuleren. Een jury, bestaande uit ervaringskundigen en een professional beoordeelde de afgelopen weken de voorgedragen initiatieven en kwam unaniem tot de keuze van de winnaar, Stichting Autisport Leek. Tijdens de bijeenkomst was er aandacht voor alle zeven voorgedragen organisaties. Naast Stichting Autisport Leek waren dat Stichting PiTi, Inter-Psy Participeert, Esperito van Grupo Ginga da Alma, Cosis met het Programma Begeleid Leren, Humanitas District Noord met de TOP-clubs en Accare. 

Gijs Horvers wist de aanwezigen te boeien met zijn missie als ervaringsdeskundige en autisme ambassadeur om te streven naar een maatschappij waarin autisme volledig geaccepteerd wordt. Gijs: 'Doe nou normaal man, autisme hoort bij diversiteit van het leven'.
Gijs reikte de Award uit aan de winnaar; Stichting Autisport Leek.

winnaar

top Lees meer...