jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Autisme Netwerk Groningen verlengd convenant voor samenwerking tot 2020

Autisme Netwerk Groningen bestaat zes jaar. Dit jaar eindigt de tweede convenantperiode. 
Een klein overzicht van de activiteiten in de afgelopen jaren:

 • Ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij projecten, scholing, symposium en andere initiatieven.
 • Het netwerk heeft voor de provincie een centraal ‘organisatie- en levensdomeinen-overstijgend’ aanspreekpunt/kruispunt rondom autisme waar veel gebruik van gemaakt wordt.
 • Het ANG biedt hierbij geen uitvoerende hulpverlening, maar heeft wel de functie ontwikkeld waarbij mensen met autisme, hun netwerk en professionals concrete informatie en advies ontvangen. Hiermee worden zij op weg geholpen naar mogelijke ondersteuning of ontvangen zij tips om zaken zelf op te pakken.
 • Het ANG heeft hierdoor naast een verwijsfunctie ook een belangrijke signaleringsfunctie t.a.v. trends in hulpvragen en knelpunten.
 • Voor meer complexe casuïstiek, waarbij mensen (dreigen) vast te lopen kan ook de hulp van onze ketengroep autisme ingeroepen worden. Hierin zijn vanuit verschillende partnerorganisaties deskundigen op het gebied van autisme als ketencoördinator vertegenwoordigd. De ketengroep autisme ontwikkeld zich steeds verder richting een expertisegroep voor Consultatie en Advies.
 • Wij zijn als netwerk vertegenwoordigd in de Expertpool van het RIGG.
 • Er is een zeer goed bezochte website en een digitale nieuwsbrief (gemiddeld 100 bezoekers per dag).
 • Er is een centrale plek voor kennisbundeling- en kennisdeling.
 • Bewustwording van de specifieke aandacht die er nodig is voor de doelgroep bij relevante organisaties en bestuurlijke organen zoals gemeenten (o.a. via het geslaagde minisymposium voor gemeenten).
 • Dit bewustzijn is voor het ANG de basis om vervolgens samenwerking te zoeken om integrale plannen, acties en trajecten te initiëren binnen het sociaal domein om participatie van mensen met autisme te verbeteren.
 • Dankzij het ANG is levensloopondersteuning op de kaart gezet bij de gemeenten in de provincie.
 • Het netwerk is uitgebreid met 10 nieuwe partners om zoveel mogelijk levensterreinen te borgen. Op dit moment 21 partners.
 • Op initiatief van het ANG zijn lotgenotengroepen van mensen met ASS opgestart.
 • In samenwerking met steunpunten mantelzorg zijn op verschillende plaatsen in de provincie mantelzorgbijeenkomsten geïnitieerd en/of mantelzorggroepen opgestart.
 • Enkele voorbeelden van co-creaties vanuit het ANG; de ontwikkelde ANG-Autisme-scholing, de zgn. AutismeClass en de informatiemarkten.
 • Er wordt een stimuleringsprijs ontwikkeld als motivatie en inspiratie voor organisaties in de provincie Groningen (alle levensterreinen).

  top Lees meer...

JADOS zoekt gedragswetenschapper in Noord Nederland

JADOS biedt specialistische begeleiding aan (jong)volwassenen met autisme. Zie vacature.

"Sterke kanten van autisme'' ontmoetingsavond van steunpunt mantelzorg Veendam

Steunpunt Mantelzorg organiseert ontmoetingsavond voor mantelzorgers.

Op 17 oktober met als thema: “ De sterke kanten van autisme” 

De gastspreker voor de avond is: Bronja Prazdny, schrijfster en journaliste. Zij komt vertellen over haar ervaring tijdens het schrijven van het boek “Vrouwen met autisme”, over de sterke kanten van autisme, over waarom autisme bij meisjes en vrouwen vaak niet zo snel wordt opgemerkt en hoe vrouwen met autisme hun plek in de maatschappij vinden 

De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van het ouderenwerk Compaen, ingang Ontmoeting aan het Jan Salwaplein 3 in Veendam van
19.00 ‐ 21.00. 

Zie ook flyer

 

Script start met dagbesteding op gebied van ICT voor mensen met autisme

Aan de Hooghoudstraat in Groningen start Script met dagbesteding op gebied voor ICT. Script richt zich op jongeren/mensen met autisme en een bovengemiddelde interesse voor computers en programmeren. Denk aan activiteiten als het ontwikkelen van (web)apps en websites. Script start kleinschalig en is in de opbouwfase. Lees hier voor meer informatie