jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Bijeenkomst voor mantelzorgers uit Veendam en Pekela

Steunpunt mantelzorg organiseert opnieuw een bijeenkomst voor mantelzorgers van kinderen/volwassenen met autisme. Thema deze keer is Passend Onderwijs en autisme.

Zie flyer.

Nieuwe websites

Vanuit Autisme Bekeken lanceert twee nieuwe websites.

Autismewegwijzer over invloed van autisme in het dagelijkse leven en Wat vind ik? over aanbod op gebied van autisme, verzamelt door gebruikers zelf. En tot slot U aan zet met tips om beter te leren omgaan met mensen met autisme, inspiratie op te doen en echt vanuit mensen met autisme te leren kijken

Consultatiebureaus onderzoeken alle kinderen op tekenen autisme

Uit: Volkskrant, 12 december 2015

Baby's en peuters worden vanaf volgend jaar intensiever onderzocht op signalen van autisme door consultatiebureaus. Het wordt volgens deskundigen steeds duidelijker dat er aan autisme iets te doen is en dat vroeg behandelen effect heeft. 'Hoe eerder het wordt ontdekt, hoe beter', zegt de Leidse hoogleraar orthopedagogiek Ina van Berckelaer.

D consultatiebureaus werken vanaf volgend jaar met acht 'alarmsignalen' voor autisme. Die zijn opgenomen in een signaleringslijst, het van Wiechenschema, die al langer werd gebruikt.
 
Zo zou een kind vanaf acht weken moeten lachen naar zijn ouders, en vanaf twee jaar zinnetjes moeten maken van twee woorden. Ook wordt gekeken of het kind contact maakt en interesse heeft in anderen. Als er te veel alarmsignalen achter elkaar op rood staan, wordt het kind verder onderzocht. Zie volledige artikel.

Rapportage Nederlands Autisme Register

Tijdens het NVA congres werd het rapport van het Nederlands Autisme Register gepresenteerd.

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een gezamenlijk initiatief van de NVA en de VU Amsterdam. Het NAR verzamelt gegevens over de levensloop van een grote groep mensen met autisme.