jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Deelnemers voor onderzoek gezocht

Gezocht: kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar die met hun ouders willen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek naar leren door middel van beloning bij de Rijksuniversiteit Groningen (Afdeling Psychologie). Wij zoeken kinderen zonder psychische klachten (GEZONDE kinderen) en kinderen met de diagnose Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD) of Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 

Doel:

Het doel is om te onderzoeken hoe kinderen met ADHD en ASS van elkaar verschillen in het leren door middel van sociale beloning (speeltijd met de ouders/verzorgers) en materiële beloning (geld of cadeautje). 

Deelname: 

Het kind en de ouder komen twee keer langs in Groningen: één keer voor een intake (vragenlijst voor de ouder en IQ-test voor het kind) en één keer voor een onderzoek (testjes op de computer en meting van de hersenactiviteit voor het kind en vragenlijst voor de ouder). De kinderen verdienen tijdens het onderzoek verschillende beloningen. 

Informatie: 

Voor een informatiepakketje kunt u mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. met vermelding van naam, adresgegevens en voor welke groep uw kind in aanmerking komt (ASS, ADHD of ZONDER diagnose).

 Lees hier meer over het onderzoek en een artikel in het Dagblad van het Noorden

'Ik hoef niet meer degene te zijn, die ik dacht dat ik moest zijn" Onderzoek vrouwen en autisme

Een onderzoek naar vrouwen met Autisme/Asperger in Amsterdam. Lees hier het rapport.

Zomercursus voor aanstaande brugklassers met autisme

MEE Groningen organiseert in samenwerking met de GGD Groningen een zomercursus plezier op school voor kinderen met ASS die het lastig vinden de overgang te maken naar het voortgezet onderwijs. Weinig vrienden, gepest worden of vaak ruzie met leeftijdgenoten? Voor aanstaande brugklassers die zich hierin herkennen wordt de zomercursus 'Plezier op school' georganiseerd. Meer informatie leest u in de flyer voor ouders en de flyer voor de a.s. brugklasser.

 

Proeftuin Autisme "Kijken hoe het kan"

Autisme Netwerk Groningen (ANG) werkt samen met de gemeenten Oldambt en Bellingwedde in de Proeftuin Autisme "Kijken hoe het kan". Voor mensen met autisme geldt dat waar nodig een levensbrede en levenslange ondersteuning wenselijk is. De soort ondersteuning en de frequentie varieert per persoon en per levensfase. Levensbrede ondersteuning vraagt samenwerking tussen verschillende organisaties en sectoren. Integrale samenwerking is hiervoor een gevleugeld begrip en klinkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk gebeurt het nog veel te weinig. En dat is niet in het belang van mensen met autisme.
Hoe breng je integrale samenwerking nu concreet in praktijk, welke knelpunten kom je hierbij tegen en wat is er voor nodig om die op te lossen. Om ervaringen hiermee op te doen is ANG een proeftuin gestart met twee gemeenten in Oost Groningen; Oldambt en Bellingwedde. In januari zijn we gestart met vier pilots;

  1. Signalering;
  2. Levensloopondersteuning;
  3. Integrale trajecten thuiszitters met autisme;
  4. Zinvolle Daginvulling.
Elke pilot heeft een kernteam. In een kernteam zitten afgevaardigden vanuit verschillende disciplines/organisaties (hulpverlening, onderwijs, gemeenten) én een ervaringskundige. Aan de hand van casuïstiek wordt vanuit verschillende oogpunten/organisaties gekeken naar de hulpvraag en wordt de hulpvrager/de mantelzorgers gezocht naar passende ondersteuning. De eerste trajecten zijn ingezet.