jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

Proeftuin Autisme "Kijken hoe het kan"

Autisme Netwerk Groningen (ANG) werkt samen met de gemeenten Oldambt en Bellingwedde in de Proeftuin Autisme "Kijken hoe het kan". Voor mensen met autisme geldt dat waar nodig een levensbrede en levenslange ondersteuning wenselijk is. De soort ondersteuning en de frequentie varieert per persoon en per levensfase. Levensbrede ondersteuning vraagt samenwerking tussen verschillende organisaties en sectoren. Integrale samenwerking is hiervoor een gevleugeld begrip en klinkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk gebeurt het nog veel te weinig. En dat is niet in het belang van mensen met autisme.
Hoe breng je integrale samenwerking nu concreet in praktijk, welke knelpunten kom je hierbij tegen en wat is er voor nodig om die op te lossen. Om ervaringen hiermee op te doen is ANG een proeftuin gestart met twee gemeenten in Oost Groningen; Oldambt en Bellingwedde. In januari zijn we gestart met vier pilots;

  1. Signalering;
  2. Levensloopondersteuning;
  3. Integrale trajecten thuiszitters met autisme;
  4. Zinvolle Daginvulling.
Elke pilot heeft een kernteam. In een kernteam zitten afgevaardigden vanuit verschillende disciplines/organisaties (hulpverlening, onderwijs, gemeenten) én een ervaringskundige. Aan de hand van casuïstiek wordt vanuit verschillende oogpunten/organisaties gekeken naar de hulpvraag en wordt de hulpvrager/de mantelzorgers gezocht naar passende ondersteuning. De eerste trajecten zijn ingezet.

NVA start in najaar gespreksgroep voor ouders van pubers met autisme

Start gespreksgroep voor ouders van pubers met autisme 
De puberteit: je zult het maar hebben!
Gierende hormonen, een veranderend lichaam. En alsof dat nog niet genoeg is verandert er vaak ook nog van alles in het dagelijks leven. Middelbare school, huiswerk, (bij-) baantje, stages, andere vrienden, op kamers….
Voor ieder kind is het een enerverende tijd, en als je daarbij ook autisme hebt wordt het soms nog ingewikkelder. En niet alleen voor de zoon of dochter.
 
Wij ouders genieten vaak mee van iedere hobbel die genomen moet worden. Vaak zien we de hobbel al aan komen en beginnen we al ver van te voren: welke school past het best, welke zorg/hulp/begeleiding zal mijn kind nodig hebben, aan wie kan ik dat vragen, hoe gaat het als mijn kind uit huis wil/zelfstandig wil gaan wonen etc. Tijdens de hobbel zetten we alle zeilen bij om ons kind op te vangen en/of goed door de storm heen te loodsen en na afloop zuchten we een keer, soms opgelucht soms wat meer moedeloos, en maken we ons klaar voor de volgende hobbel.
En natuurlijk vergeten we niet tussendoor te genieten van de prachtige momenten die we ook hebben met onze kinderen!

Steunpunt Mantelzorg Veendam organiseert een bijeenkomst voor naasten van mensen met autisme "Waar loop je tegenaan?"

Dinsdag 30 mei 2017  organiseert het steunpunt Mantelzorg Veendam een bijeenkomst met als thema: “ Waar loop je tegenaan? ” De gastspreker van de avond is: Gea Geertsma, Autisme Netwerk Groningen.
Om de  maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd door drie vrijwilligers die een werkgroep vormen voor  ouders van kinderen of partners met autisme, hun naasten en belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomsten  kunnen bezoekers met elkaar praten over een leven met autisme en ervaringen uitwisselen. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van het ouderenwerk Compaen, ingang Ontmoeting aan het Jan Salwaplein 3 in Veendam van 19.00 – 21.00. Aanmelden kan tot 26 mei bij Sjeni Mustafa, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 0598 698119
 
De bijeenkomsten worden in samenwerking met Compaen, de NVA Groningen en Autisme Netwerk Groningen georganiseerd.  
 
Mochten er nog vragen zijn of zijn er mensen die meer informatie willen dan kunt u mevrouw Mustafa bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Interdisciplinair netwerk voor professionals in het kader van verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met ASS

Els Blijd en Marleen Bezemer zijn de initiatiefnemers van FANN (Female Autism Netwerk of the Netherlands). FANN is een interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme. Lees verder.