jongeningedachten

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders.

'Ik hoef niet meer degene te zijn, die ik dacht dat ik moest zijn" Onderzoek vrouwen en autisme

Een onderzoek naar vrouwen met Autisme/Asperger in Amsterdam. Lees hier het rapport.

Zomercursus voor aanstaande brugklassers met autisme

MEE Groningen organiseert in samenwerking met de GGD Groningen een zomercursus plezier op school voor kinderen met ASS die het lastig vinden de overgang te maken naar het voortgezet onderwijs. Weinig vrienden, gepest worden of vaak ruzie met leeftijdgenoten? Voor aanstaande brugklassers die zich hierin herkennen wordt de zomercursus 'Plezier op school' georganiseerd. Meer informatie leest u in de flyer voor ouders en de flyer voor de a.s. brugklasser.

 

Proeftuin Autisme "Kijken hoe het kan"

Autisme Netwerk Groningen (ANG) werkt samen met de gemeenten Oldambt en Bellingwedde in de Proeftuin Autisme "Kijken hoe het kan". Voor mensen met autisme geldt dat waar nodig een levensbrede en levenslange ondersteuning wenselijk is. De soort ondersteuning en de frequentie varieert per persoon en per levensfase. Levensbrede ondersteuning vraagt samenwerking tussen verschillende organisaties en sectoren. Integrale samenwerking is hiervoor een gevleugeld begrip en klinkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk gebeurt het nog veel te weinig. En dat is niet in het belang van mensen met autisme.
Hoe breng je integrale samenwerking nu concreet in praktijk, welke knelpunten kom je hierbij tegen en wat is er voor nodig om die op te lossen. Om ervaringen hiermee op te doen is ANG een proeftuin gestart met twee gemeenten in Oost Groningen; Oldambt en Bellingwedde. In januari zijn we gestart met vier pilots;

  1. Signalering;
  2. Levensloopondersteuning;
  3. Integrale trajecten thuiszitters met autisme;
  4. Zinvolle Daginvulling.
Elke pilot heeft een kernteam. In een kernteam zitten afgevaardigden vanuit verschillende disciplines/organisaties (hulpverlening, onderwijs, gemeenten) én een ervaringskundige. Aan de hand van casuïstiek wordt vanuit verschillende oogpunten/organisaties gekeken naar de hulpvraag en wordt de hulpvrager/de mantelzorgers gezocht naar passende ondersteuning. De eerste trajecten zijn ingezet.

NVA start in najaar gespreksgroep voor ouders van pubers met autisme

Start gespreksgroep voor ouders van pubers met autisme 
De puberteit: je zult het maar hebben!
Gierende hormonen, een veranderend lichaam. En alsof dat nog niet genoeg is verandert er vaak ook nog van alles in het dagelijks leven. Middelbare school, huiswerk, (bij-) baantje, stages, andere vrienden, op kamers….
Voor ieder kind is het een enerverende tijd, en als je daarbij ook autisme hebt wordt het soms nog ingewikkelder. En niet alleen voor de zoon of dochter.
 
Wij ouders genieten vaak mee van iedere hobbel die genomen moet worden. Vaak zien we de hobbel al aan komen en beginnen we al ver van te voren: welke school past het best, welke zorg/hulp/begeleiding zal mijn kind nodig hebben, aan wie kan ik dat vragen, hoe gaat het als mijn kind uit huis wil/zelfstandig wil gaan wonen etc. Tijdens de hobbel zetten we alle zeilen bij om ons kind op te vangen en/of goed door de storm heen te loodsen en na afloop zuchten we een keer, soms opgelucht soms wat meer moedeloos, en maken we ons klaar voor de volgende hobbel.
En natuurlijk vergeten we niet tussendoor te genieten van de prachtige momenten die we ook hebben met onze kinderen!