test

De aard en intensiteit van de benodigde hulp kan tijdens het leven wisselen van aard en intensiteit.

Vrije tijd, Netwerk en Relaties

Vrije tijd

Vrije tijd heeft voor mensen met ASS een wezenlijk andere betekenis dan voor mensen zonder ASS. Vaak is vrije tijd voor mensen met ASS de moeilijkste periode van de dag of week. 

De activiteiten op het werk of op school hebben een zekere voorspelbaarheid. Dat is voor vrije tijd vaak veel minder het geval. Vragen over invulling van vrije tijd, zoals ‘wat kun je doen’, 'waar kun je het doen’, met wie kun je het doen’ en wanneer kun je het doen’ zijn vaak geen vanzelfsprekende vragen voor mensen met ASS. Zij vinden het lastig om de vrije tijd zelf te organiseren en zijn vaak afhankelijk van hetgeen wordt aangeboden. Daardoor kan vrije tijd soms eerder als stress ervaren worden dan als ontspanning. Waar een ander vakantie ziet als ‘uit de ‘sleur’ van het dagelijks leven zijn’ is dat voor veel mensen met ASS juist het probleem van de vakantie.

Er is aandacht nodig vanuit de naaste omgeving en de hulpverlening voor de specifieke betekenis die vrije tijd voor mensen met ASS heeft. Het is belangrijk en noodzakelijk dat mensen met ASS leren zelf de vrije tijd zinvol in te vullen. Als dat niet lukt dan is het belangrijk dat de omgeving helpt bij het invullen en aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding. Een duidelijke invulling van vrije tijd kan deze stress aanzienlijk verminderen. Het kan gaan om vrijetijdsbesteding in huis, bij reguliere verenigingen of bijvoorbeeld weekenden of vakanties met andere mensen met autisme.

Tips

Op de website van het Landelijk Netwerk Autisme staan tips met betrekking tot ondersteuning bij vrije tijd van kinderen met ASS. Zie www.landelijknetwerkautisme.nl

De NVA geeft een brochure uit over vrijetijdsbesteding. Hierin staat diverse tips om een geschikte vorm van vrijetijdsbesteding te vinden voor kinderen. De brochure is te bestellen via de website van de NVA www.autisme.nl

De website Sociaal op stap geeft tips hoe te handelen in sociale situaties. Hoe kun je bijvoorbeeld iemand troosten? Of hoe begroet je iemand? SociaalOpStap helpt met sociale verhalen en stappenplannen die duidelijkheid geven in sociale situaties. Dit kan hulp bieden om sociale situaties goed voor te bereiden.

Website Mijn kameraadje is een website waar contacten kunnen worden gelegd voor kinderen (door ouders) voor speelcontacten. Het is bedoeld voor kinderen die geen vriendjes hebben en dit missen.

Sporten (bij reguliere clubs)

In samenwerking met Huis van de Sport gaf MEE Groningen enkele informatieavonden voor sportleerkrachten en sportbegeleiders die meer wilden weten over Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Gedurende deze avonden leren zij over verschillen binnen de stoornis in het autismespectrum. Daarnaast leren zij, aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden, vanuit welke gedachte een goede, zich ontwikkelende, sportles neergezet zou kunnen worden. Een sportles waarin een persoon met een autisme spectrum stoornis zich evengoed kan ontwikkelen als ieder ander. 

Beschikbare handreikingen en trainingen op het gebied van sport en autisme (bron: Engagement met Autisme, zomer 2014):

In 2014 zijn de volgende aanvullende handreikingen door 'vanuit autisme bekeken' ontwikkeld. zie ook hun website www.vanuitautismebekeken.nl
Zie facebookpagina van Auti-sport Noord Nederland Nederland voor sportactiviteiten in het noorden
waarbij aandacht is voor autisme.
 

Organisaties die vakanties organiseren voor mensen met ASS

Er zijn verschillende organisaties die vakanties en weekenden organiseren voor kinderen en jongvolwassenen met ASS, o.a. de Stichting Vakanties Autisme www.autisme-sva.nl

Ykids organiseren zomerkampen. 

In de zogenaamde ‘ de blauwe gids’ van de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties is ook veel informatie te vinden over aangepaste vakanties; De Blauwe Gids 

Zie ook de MEE-vakantiewijzer

Netwerk en relaties

Door beperkingen op het gebied van sociale vaardigheden en door het soms moeilijk begrijpen van indirecte/non verbale communicatie is het opbouwen en behouden van een netwerk niet altijd vanzelfsprekend voor mensen met ASS. Het sociaal netwerk van mensen met ASS is vaak klein. Dat maakt het netwerk van mensen met ASS ook kwetsbaar.

Soms kunnen vrijwilligers een rol spelen bij de invulling van bijvoorbeeld vrije tijd en kunnen zij een goede aanvulling vormen op het bestaande netwerk. Er zijn verschillende organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk. 

Dat zijn onder andere het Rode Kruis; Rode Kruis, Vereniging Humanitas Vereniging Humanitas, district noord, Mezzo Mezzo

Ook lotgenotencontacten kunnen belangrijk zijn voor de herkenning en erkenning van ASS. Delen van ervaringen biedt vaak steun.

De lotgenotencontacten gelden voor de mensen met ASS zelf, maar ook voor hun omgeving. Denk aan ouders, (ex)partners, maar ook aan broers en zussen (zie flyer brussengroepen) en opa’s en oma’s. Vanuit de NVA worden bijvoorbeeld bijeenkomsten voor (ex)partners georganiseerd. Zie ook bij mantelzorg informatie over andere organisaties die actief zijn op het gebied van ondersteuning van de mantelzorg of naaste omgeving.

PAS Nederland is de belangenvereniging voor en door normaal begaafde volwassenen met ASS. Zij organiseren verschillende lotgenotencontact, zoals gespreksgroepen, contactdagen of wandelingen. Zie PAS Nederland

Het Autisme Informatie Centrum (AIC) van de NVA heeft elke maandagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur spreekuur in het gebouw van MEE, Koeriersterweg 26a in Groningen. Hier kunnen mensen terecht met hun vragen en kunnen zij met lotgenoten hun ervaringen delen. Zie ook AIC Groningen

Op de website van de NVA  is onder het kopje contacten met lotgenoten meer informatie te vinden.

MEE Drenthe is van start gegaan met een datingbureau. Zij richt zich op mensen met een verstandelijke en/of mensen met autisme. Zie de website en de brochure met meer informatie.

Kijk ook eens op de website www.wehelpen.nl. Waar mensen bij elkaar gebracht kunnen worden; een vraag om hulp, maatje of iets anders en iemand die dit kan en wil bieden.

Lotgenoten

MEE Groningen organiseert lotgenotengroepen (ontmoetingsgroepen) voor mensen met autisme.
Voor mensen die onder behandeling zijn van Lentis/Jonx/ATN bestaat ook de mogelijkheid voor deelname aan lotgenotengroepen. Meestal staan in de bijeenkomsten thema's centraal en is het lotgenotencontact een nevendoel.
Ook start eind 2013 in Groningen lotgenotengroep voor volwassenen met een vorm van autisme door de christelijke Stichting Ins en Auts.

Mama Vita-groep van start in provincie Groningen. Mama Vita is een organisatie waarin moeders van kinderen met ASS bijeen komen en elkaar ondersteunen en informeren. Het is opgestart door Anita Schuit en Nienke Roorda, mailadres is Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Seksualiteit

Rondom seksualiteit kunnen voor mensen met autisme verschillende vragen aan de orde zijn. Voorlichting over en het bespreekbaar maken van seksualiteit is belangrijk.
 
Autisme Centraal heeft het programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme.
Het heet seks @ autisme.kom.
Daarnaast bestaat het werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking over relaties. Het heet seks @ relaties.kom
 
Ook op de website van het kenniscentrum seksualiteit; Rutgers WPF is meer informatie te vinden.
Kentalis heeft een methode uitgebracht met veel visueel materiaal. Zie de website begrensde liefde.
 
Praten over seks; methode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling (begeleidersboek)
 
Hallo ik; Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Seksuele beleving van gehandicapten.
 
Tot slot verwijzen we nog naar de methodes van Ellen Suykerbuck en Erik Bosch die speciaal gericht zijn op mensen met een verstandelijke beperking. Zie hun website.
 
Zie ook informatie over het boek Ik Puber; Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autisme spectrum stoornis.

top Terug