handenoporen

Er is veel informatie over autisme en er is veel mogelijk op het gebied van ondersteuning en zorg aan mensen met autisme.

Sociale Kaart

Hier vindt u een overzicht organisaties op het gebied van zorg- en dienstverlening. Het gaat om organisaties die speciaal gericht zijn op ondersteuning aan mensen met ASS, maar ook om organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan een bredere doelgroep, maar ook aan mensen met ASS. De organisaties zijn ingedeeld naar levensgebieden. Omdat veel organisaties verschillende vormen van ondersteuning en hulpverlening bieden zult u deze organisaties bij meerdere levensgebieden terug vinden.

Met het plaatsen van een organisatie/instantie op de sociale kaart van onze website doen wij geen uitspraak over de kwaliteit van de organisatie.

Hieronder vindt u twee stroomschema's. Door op de betreffende organisatie te klikken kunt u direct doorlinken met de website van betreffende organisatie.

Stroomschema signalering en diagnostiek JEUGD

Stroomschema signalering en diagnostiek VOLWASSENEN

 

Voor de sociale kaart in andere regio's:


Friesland

Overijssel

Gelderland

http://www.autisme-hulpverlening.nl/

Noord Holland

Gooi en Vechtstreek

Zuid Holland Zuid

Zuid Holland Noord

West Brabant

Oost Brabant

Zuid Oost Brabant