handenoporen

Er is veel informatie over autisme en er is veel mogelijk op het gebied van ondersteuning en zorg aan mensen met autisme.

Autisme Informatie Centrum (AIC)

Naam organisatie Autisme Informatie Centrum Gronignen(AIC)
Postadres organisatie p/a Hoendiep 95, 9718 TE Groningen
Telefoon 0900 2884763 (landelijk Advies en Informatielijn van de NVA)
Fax  
E-mail aic_groningen@live.nl
Website  AIC Groningen
Doelgroep Voor en door (ouders of partners) van mensen met ASS. Ook anderen met vragen over ASS zijn welkom.
Specifieke expertise

Lotgenotencontact staat centraal. Daarnaast kan het AIC voorzien in informatie en documentatie m.b.t autisme. De AIC's zijn onderdeel van de NVA.

Vanaf 2016 is de inloopochtend van 9:30 - 11:30 uur.

Vanaf 2016 is het Auticafé op de tweede woensdag van de maand. Ons Auticafé  is een "Inloopavond voor mensen met een vorm van autisme en alle betrokkenen" 

Overig

Activiteiten; inloopochtend, auticafé en themabijeenkomsten.

Zie ook www.facebook.com/aicgroningen

Balans

Naam organisatie Balans, oudervereniging
Postadres organisatie Postbus 93, 3720 AB Bilthoven
Telefoon 030 2252440
Fax  
E-mail  
Website Balans, oudervereniging
Doelgroep Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, dyslexie of PDD-NOS.
Specifieke expertise  
Overig  

Coördinatiepunt mantelzorg

Naam organisatie Coördinatiepunt Vrijwillige thuishulp en mantelzorg
Postadres organisatie Postbus 2266, 9704 CG Groningen
Telefoon 050 5770101
Fax 050 5776493
E-mail info@mantelzorggroningen.nl
Website Mantelzorg Groningen
Doelgroep Op de website van het coördinatiepunt vindt u de adressen van de steunpunten vrijwillige thuishulp of mantelzorg. U kunt bij deze steunpunten terecht met vragen en informatie, advies en ondersteuning m.b.t mantelzorg.
Specifieke expertise  
Overig  Het coördinatiepunt is ondergebracht bij het CMO (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling). Vanuit het coördinatiepunt worden de steunpunten op lokaal niveau ondersteunt.

Humanitas Logeerproject

Naam organisatie Humanitas
Postadres organisatie A Kerkhof 22zz, Groningen
Telefoon 050-3126000
Fax  
E-mail mip.groningen@humanitas.nl
Website Humanitas logeerproject
Doelgroep Voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar (al dan niet met een beperking) waarvan de ouders overbelast zijn.
Specifieke expertise Versterking van het sociaal netwerk
Overig Naast het logeerproject biedt Humanitas vele andere vromen van ondersteuning.

 

Nederlandse Vereniging Autisme

Naam organisatie Nederlandse  Vereniging Autisme (NVA)
Postadres organisatie Weltevreden 4a, De Bilt
Telefoon 030 2299800
Fax 030 2662300
E-mail info@autisme.nl
Website NVA
Doelgroep De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners voor alle anderen die geïnteresseerd zijn in autisme.
Specifieke expertise Binnen de NVA is veel kennis over ASS. Op centraal niveau wordt beleid ontwikkeld. De NVA werkt in regio's. In Groningen is de NVA Groningen/Drenthe actief. Vanuit elke regio wordt het Autisme Informatie Centrum (AIC) bemenst, worden lotgenotencontacten gerealiseerd en regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Overig  

PAS Nederland

Naam organisatie PAS Nederland
Postadres organisatie Postbus 592, 3430 AN Nieuwegein
Telefoon  
Fax 084 7364930
E-mail  
Website PAS Nederland
Doelgroep Pas Nederland is een onafhankelijk belangenvereniging voor en door volwassenen met een normale tot hoge begaafdheid en een autisme spectrum stoornis.
Specifieke expertise PAS houdt zich bezig met belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, het geven van voorlichting en informatie, het organiseren van lotgenotencontacten en activiteiten.
Overig

 Onderdeel van PAS Nederland is Autisme Ten Top (ATT).  ATT is een beeldvormingscampagne die gedurende het jaar 2012 loopt. De organisatoren willen niet alleen de stigma's rondom autisme doorbreken, ze willen toekomstige werkgevers bovenal bewust maken van de unieke kwaliteiten en mogelijkheden van deze doelgroep.

Zorgbelang Groningen

Naam organisatie Zorgbelang Groningen
Postadres organisatie Hoendiep 95, 9718 TE Groningen
Telefoon 050 5713999
Fax 050 5773295
E-mail info@zorgbelang-groningen.nl
Website Zorgbelang Groningen
Doelgroep Zorgbelang is een organisatie die zich richt op collectieve belangenbehartiging van mensen met een beperking.
Specifieke expertise  
Overig