handenoporen

Er is veel informatie over autisme en er is veel mogelijk op het gebied van ondersteuning en zorg aan mensen met autisme.

ACCARE

Naam organisatie ACCARE
Postadres organisatie Postbus 660, 9700 AR Groningen
Telefoon 050 3681100
Fax 050 3681120
E-mail info@accare.nl
Website ACCARE
Doelgroep Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en ouders kunnen terecht bij ACCARE.
Specifieke expertise ACCARE is een diagnostisch centrum en biedt onder andere ondersteuning, begeleiding, training en behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. Het grootste deel van de cliënten wordt poliklinisch begeleid en behandeld. Slechts een klein deel wordt klinisch begeleid en/of behandeld.
Overig De activiteiten van ACCARE zijn ondergebracht in drie divisies die zich onderscheiden in werkgebied en doelgroep. Naast de polikliniek heeft heeft de divisie Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een kliniek voor kinderpsychiatrie (Groenendaal voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en De Wenakker voor jongeren tussen 12 en 18 jaar) en een kamertrainingscentrum voor jongeren van 16 tot 19 jaar.

ADHD Noord

Naam organisatie ADHD Noord (Doevenkamp)
Postadres organisatie van Boekerenweg 1, 9501 GD Stadskanaal
Telefoon 0599-616247
Fax  
E-mail info@adhdnoord.nl
Website ADHD Noord
Doelgroep ADHD Noord heeft een breed aanbod voor mensen met ASS. (Woon) begeleiding kan ambulant maar ook beschermd in een woonlocatie. Gezinsbegeleiding, trainingen, coachingstrajecten en relatiegesprekken behoren eveneens tot de mogelijkheden. Tevens zijn er dagbestedingsmogelijkheden. Zo wordt er gewerkt aan de totstandkoming van het maatschappelijk restaurant Stakka in Stadskanaal, milieuvriendelijk, lokaal geteelt etc. Hier kunnen jongeren met een beperking (ASS) stage lopen met kans op een betaalde baan.
Specifieke expertise  
Overig  

Autisme Team Noord Nederland /Lentis / Jonx

Naam organisatie Autisme Team Noord Nederland (ATN)/Jonx/Lentis
Postadres organisatie Postbus 86, 9700 AB Groningen
Telefoon 050 5223299
Fax  
E-mail atngroningen@lentis.nl 
Website Autisme Team Noord Nederland / Lentis / Jonx
Doelgroep ATN biedt kortdurende, ambulante specialistische hulp aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. ATN biedt dit in Groningen, Drenthe en Friesland.
Specifieke expertise ATN is gespecialiseerd in autismediagnostiek en behandeling op maat. De begeleiding richt zich niet alleen op betrokkene zlef, maar ook op de omgeving (ouder, partner en anderen). Er is een infantteam, kinderteam, volwassenenteam, ASS+ team (voor mensen met ASS met bijkomende problematiek), FACT (FACT biedt sociaal psychiatrische behandeling aan kinderen/volwassenen met autisme, wanneer er op meerdere gebieden forse beperkingen zijn)
Overig ATN is onderdeel van Lentis/Jonx

Care House - Kids at home en Work it Out

Naam organisatie Care House - Kids at Home en Work it Out
Postadres organisatie Verlengde Hereweg 43, 9721 AE Groningen
Telefoon 088 1232660
Fax  
E-mail groningen@carehouse.nl
Website

Kids at Home

Work it Out

Doelgroep

Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en
jongeren met een ontwikkelingsbeperking zoals Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en/of LVB

Kids at Home richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar
Work it Out is gericht op jongeren van 13 tot 23 jaar 

Specifieke expertise Ontwikkelingsgerichte begeleiding, waarbij leren aan plezierbeleving wordt gekoppeld. Tijdens de individuele -en/of groepsbegeleiding werkt het kind/de jongere aan het individuele ontwikkelplan. Met ouders (en andere betrokkenen) wordt gewerkt aan het versterken van de pedagogische vaardigheden, ten einde het kind zelf optimaal te kunnen begeleiden binnen het netwerk.
Overig Kids at Home en Work it Out betrekt ouders, overige gezinsleden, school en andere betrokken hulpverleners bij het begeleidingstraject.

Cursussen en opleidingen voor professionals op gebied van begeleiding van mensen met autisme

Naam organisatie Opleidingen en cursussen voor professionals op gebied van begeleiding van mensen met ASS
Postadres organisatie  
Telefoon  
Fax  
E-mail  
Website Cursussen en opleidingen voor professionals voor begeleiding van mensen met ASS
Doelgroep Professionals
Specifieke expertise  
Overig Op de website van het landelijk convenant autisme vindt u een overzicht van cursussen en opleidingen op het gebied van begeleiding van mensen met autisme.

De Noorderbrug

Naam organisatie De Noorderbrug
Postadres organisatie Postbus 171, 9700 AD Groningen
Telefoon 050 5973800
Fax 050 5973888
E-mail info@noorderbrug.nl
Website De Noorderbrug
Doelgroep

De Noorderbrug richt zich op mensen met een lichamelijke beperking of chronische
ziekte en is gespecialiseerd in ondersteuning en zorg voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en mensen met een auditieve beperking. Zie 'overig'.

Specifieke expertise De Noorderbrug biedt ondersteuning op het gebied van wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Ondersteuning kan plaatsvinden in één van de locaties van de Noorderbrug, maar ook bij mensen thuis.
Overig De Noorderbrug kan ook diagnostiek verrichten als hulpvraagverduidelijking in situaties waarbij naast Niet Aangeboren Hersenletsel sprake is van autisme of omgekeerd.

De Trans

Naam organisatie De Trans
Postadres organisatie Postbus 8, 9450 AA Rolde
Telefoon 0592 247474
Fax  
E-mail info@detrans.nl
Website De Trans
Doelgroep De Trans biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en aan kinderen en volwassenen met ASS in Groningen en Drenthe.
Specifieke expertise De dienstverlening is gericht op wonen (van logeren, ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, advisering, diagnostiek en behandeling.
Overig  

De Zijlen

Naam organisatie De Zijlen
Postadres organisatie Postbus 25, 9356 ZG Tolbert
Telefoon 0594 850100
Fax  
E-mail info@dezijlen.nl
Website De Zijlen
Doelgroep De Zijlen biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.
Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op ondersteuning en zorg bij het wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, kinderen met complexe problematiek. Ook wordt gespecialiseerde hulp en/of training geboden.

Overig  

Elker

Naam organisatie Elker
Postadres organisatie Haydlaan 6, 9722 CH Groningen
Telefoon 050 5239500
Fax 050 52339590
E-mail info@elker.nl
Website Elker
Doelgroep Elker biedt (geïndiceerde) hulp aan kinderen, jongeren en ouders bij opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen.
Specifieke expertise De dienstverlening bestaat uit pleegzorg, medisch kleuterdagverblijf (MKD), boddaertcentra, 24-uurs hulp, hulp aan huis, ouderbegeleiding, verwerkingsgroepen seksueel misbruik, speltherapie, trainingen zoals sociale vaardigheidstrainingen en agressieregulatietrainingen en begeleiding bij zelfstandig functioneren en/of wonen.
Overig

Heerenloo Opmaat Groningen/Friesland

Naam organisatie 's Heerenloo Groningen/Friesland
Postadres organisatie Postbus 94, 9780 AB Bedum
Telefoon 050 3039100
Fax  
E-mail info@sheerenloo.nl
Website 's Heerenloo Groningen/Friesland
Doelgroep 's Heerenloo biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. 's Heerenloo is een landelijke organisatie die ook actief is in de provincie Groningen. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.
Specifieke expertise De dienstverlening is gericht op praktische en opvoedkundige hulp aan huis, op wonen (van ambulante hulp tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, vrije tijd, crisisopvang, advies en diagnostiek.
Overig