handenoporen

Er is veel informatie over autisme en er is veel mogelijk op het gebied van ondersteuning en zorg aan mensen met autisme.

Alfa Collega - ROC

Naam organisatie Alfa College
Postadres organisatie Postbus 212, 9700 AE Groningen
Telefoon 0800 235825368
Fax  
E-mail  
Website Alfa college
Doelgroep Een ROC (regionaal opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Binnen het onderwijs bestaan twee leerwegen, het zogenaamde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Het gaat in beide gevallen om een combinatie van praktijk en school.
Specifieke expertise  
Overig

Capito Wonen

Naam organisatie Capito Wonen
Postadres organisatie Centraal kantoor Nieuwe Plein 1b, 6811 KN Arnhem 
Telefoon 026-3530341
Fax  
E-mail info@capitowonen.nl
Website www.capitowonen.nl
Doelgroep Capito Wonen biedt in Groningen begeleid wonen aan Mboers met autisme. Begeleiding is op werkdagen aanwezig tussen 8.00 en 22.00. Er zijn 7 kamers in 2 nieuwbouwwoningen. Douche, toilet, woonkamer en keuken worden gedeeld met 3 tot 4 personen.
Specifieke expertise  
Overig Capito Wonen is een zusterorganisatie van Stumass en IVA Wonen

De Bolster

Naam organisatie De Bolster
Postadres organisatie  Multatulistraat 91, 9721 NH Groningen
Telefoon 050 5250110
Fax 050 5258512
E-mail

info@de-bolster.nl

Website De Bolster
Doelgroep De Bolster is een school voor praktijkonderwijs. Moeilijk Lerende Kinderen (mlk) kunnen in aanmerkingen komen voor het praktijk- en leerwegondersteund onderwijs.
Specifieke expertise Door middel van praktijklessen en stages worden leerlingen voorbereid op de regionale arbeidsmarkt. Het onderwijs wordt aangepast op de mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk..
Overig De Bolster is een christelijke school. Voor toelating volgt een intakegesprek.

De Flint

Naam organisatie De Flint
Postadres organisatie Bovenburen 11a, 9675 HA Winschoten
Telefoon 0597 553190
Fax 0597 553199
E-mail info@dollardcollege
Website De Flint
Doelgroep De Flint is een school voor praktijkonderwijs. Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) kunnen in aanmerking komen voor het praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs.
Specifieke expertise Leerlingen worden door middel van praktijklessen en stages voorbereid op de arbeidsmarkt.
Overig De Flint valt onder het Dollard College in Winschoten.

De Ontdekking

Naam organisatie De Ontdekking
Postadres organisatie Noorderdiep 99, 9521 BC Nieuw Buinen
Telefoon 0599 785373
Fax  
E-mail  
Website www.deontdekkingdrenthe.nl
Doelgroep De Ontdekking biedt onderwijs voor kinderen van 4 tot 18 jaar waar individueel en op maat geleerd kan worden. dit is voor kinderen/jongeren met autisme vaak een goed alternatief. Stichting Piti ondersteunt De Ontdekking in het zorgvraagstuk.
Specifieke expertise  
Overig zie ook Stichting Piti

De Steiger

Naam organisatie De Steiger
Postadres organisatie Postbus 70018, 9704 AA Groningen
Telefoon 050 5752851
Fax  
E-mail m.noorman@steigerzmh.nl
Website De Steiger
Doelgroep De Steiger is een school in de stad Groningen die werkt. De school richt zich op zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar. 
Specifieke expertise Zie doelgroep.
Overig De school werkt vanuit een gereformeerde grondslag. 

De Wingerd

Naam organisatie De Wingerd
Postadres organisatie Reggestraat 1, 9725 KH Groningen
Telefoon 050 5262576
Fax 050 5258563
E-mail dewingerdzmlgroningen@schoolconnect.nl
Website De Wingerd
Doelgroep De Wingerd biedt in de stad Groningen onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar. De school heeft een afdeling voor speciaal basis onderwijs en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs.
Specifieke expertise  
Overig De school werkt vanuit een Protestant Christelijke grondslag.

Dr. Aletta Jacobs College

Naam organisatie Dr. Aletta Jacobs College; Deelschool Praktijkonderwijs
Postadres organisatie Postbus 452, 9600 AL Hoogezand
Telefoon 0598 361461
Fax 0598 398036
E-mail  
Website Dr. Aletta Jacobs College
Doelgroep Het praktijkonderwijs is een deelschool van Dr. Aletta Jacobsonderwijs. De school biedt onderwijs aan Moeilijk Lerende Kinderen (MLK).
Specifieke expertise De leerlingen krijgen praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs. Zij worden door middel van praktijklessen en stages voorbereid op de arbeidsmarkt.
Overig  

Elker

Naam organisatie Elker
Postadres organisatie Hereweg 120, Postbus 274, 9700 AG Groningen
Telefoon 050-5239400
Fax  
E-mail info@Elker.nl
Website www.elker.nl
Doelgroep Elker is er voor kinderen van 0-18 jaar met opvoedingsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen zoals autisme. Eker heeft ook een aanbod als er problemen spelen m.b.t. echtscheiding of als er sprake is van huiselijk geweld. Zij bieden crisishulpverlening, hulpverlening bij trauma's, therapiën, coaching en verwerkingsgroepen. Voor jonge (3 tot 7 jr.) kinderen waarbij vanwege ontwikkeingsproblemen onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn, heeft Elker het Medisch Kinderdag Dagverblijf (MKD) en aan oudere kinderen kan dagbehandeling geboden worden. Ook is er pleegzorg mogelijk in diverse vormen van crisisopvang tot langdurige pleegzorg en ook weekend- en vakantiepleegzorg. 
Specifieke expertise Brede expertise 
Overig Divers zorgaanbod 

Fili Care Zorggrioep

Naam organisatie Fili Care Zorggroep
Postadres organisatie Drachtster Heawei 16, 9215 VS, de Veenhoop
Telefoon 0512-461812
Fax  
E-mail info@filicare.nl
Website www.filicare.nl
Doelgroep Voor kinderen, jongeren en jong volwassenen met een gedragsstoornis en/of ontwikkeingsachterstand en/of autisme
Specifieke expertise Brede doelgroep 
Overig Divers aanbod van logeeropvang, dagopvang tot wonen, ambulant en 24-uurs zorg en crisiopvang