handenoporen

Er is veel informatie over autisme en er is veel mogelijk op het gebied van ondersteuning en zorg aan mensen met autisme.

ACCARE

Naam organisatie ACCARE
Postadres organisatie Postbus 660, 9700 AR Groningen
Telefoon 050 3681100
Fax 050 3681120
E-mail info@accare.nl
Website ACCARE
Doelgroep Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en ouders kunnen terecht bij ACCARE.
Specifieke expertise ACCARE is een diagnostisch centrum en biedt onder andere ondersteuning, begeleiding, training en behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. Het grootste deel van de cliënten wordt poliklinisch begeleid en behandeld. Slechts een klein deel wordt klinisch begeleid en/of behandeld.
Overig De activiteiten van ACCARE zijn ondergebracht in drie divisies die zich onderscheiden in werkgebied en doelgroep. Naast de polikliniek heeft heeft de divisie Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een kliniek voor kinderpsychiatrie (Groenendaal voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en De Wenakker voor jongeren tussen 12 en 18 jaar) en een kamertrainingscentrum voor jongeren van 16 tot 19 jaar.

Autisme Team Noord Nederland /Lentis / Jonx

Naam organisatie Autisme Team Noord Nederland (ATN)/Jonx/Lentis
Postadres organisatie Postbus 86, 9700 AB Groningen
Telefoon 050 5223299
Fax  
E-mail atngroningen@lentis.nl 
Website Autisme Team Noord Nederland / Lentis / Jonx
Doelgroep ATN biedt kortdurende, ambulante specialistische hulp aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. ATN biedt dit in Groningen, Drenthe en Friesland.
Specifieke expertise ATN is gespecialiseerd in autismediagnostiek en behandeling op maat. De begeleiding richt zich niet alleen op betrokkene zlef, maar ook op de omgeving (ouder, partner en anderen). Er is een infantteam, kinderteam, volwassenenteam, ASS+ team (voor mensen met ASS met bijkomende problematiek), FACT (FACT biedt sociaal psychiatrische behandeling aan kinderen/volwassenen met autisme, wanneer er op meerdere gebieden forse beperkingen zijn)
Overig ATN is onderdeel van Lentis/Jonx

Eleos

Naam organisatie Eleos
Postadres organisatie Schweitzerlaan 2, 9728 NP Groningen
Telefoon 088 8920030
Fax 088 8920031
E-mail info@eleos.nl
Website Eleos
Doelgroep

Eleos is een Landelijke christelijke basis GGZ-instelling en biedt diagnostiek, ondersteuning, begeleiding, traininge en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. De behandeling vindt ambulant plaats. Zowel gezin als net werk worden zoveel als mogelijk bij de behandeling betrokken. Daarnaast is in Assen een woonlocatie met 24-uurs zorg.

Specifieke expertise Eleos Groningen bestaat uit een geïntegreerd multidisciplinair team voor zowel jeugd als volwassenen.
Overig  

Elker

Naam organisatie Elker
Postadres organisatie Hereweg 120, Postbus 274, 9700 AG Groningen
Telefoon 050-5239400
Fax  
E-mail info@Elker.nl
Website www.elker.nl
Doelgroep Elker is er voor kinderen van 0-18 jaar met opvoedingsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen zoals autisme. Eker heeft ook een aanbod als er problemen spelen m.b.t. echtscheiding of als er sprake is van huiselijk geweld. Zij bieden crisishulpverlening, hulpverlening bij trauma's, therapiën, coaching en verwerkingsgroepen. Voor jonge (3 tot 7 jr.) kinderen waarbij vanwege ontwikkeingsproblemen onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn, heeft Elker het Medisch Kinderdag Dagverblijf (MKD) en aan oudere kinderen kan dagbehandeling geboden worden. Ook is er pleegzorg mogelijk in diverse vormen van crisisopvang tot langdurige pleegzorg en ook weekend- en vakantiepleegzorg. 
Specifieke expertise Brede expertise 
Overig Divers zorgaanbod 

Inter-psy

Naam organisatie INTER-PSY
Postadres organisatie Verlengde Meeuwerderweg 7, 9723 ZM in Groningen
Telefoon 050 3643409
Fax 050 8200317
E-mail info@inter-psy.nl
Website Inter-psy
Doelgroep INTER-PSY biedt specialistische tweedelijns GGZ hulpverlening aan kinderen, adolescenten en volwassenen met psychische en psychiatrische problemen.  Tevens biedt INTER-PSY diagnostiek en behandeling voor kinderen en adolescenten met psychische en orthopedagogische problemen, zoals ADHD en PDD-NOS, ernstige faalangst, sociale angst en ernstige opvoedkundige problemen bij Multi-problem gezinnen waarbij de ontwikkeling van kinderen in het gedrang komt.
Specifieke expertise Bij Inter-psy werken een (kinder en jeugd) psychiater, klinisch psychologen, GZ- psychologen, psychologen, huisarts, kinderarts, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. INTER-PSY geeft ook ouderbegeleiding en speltherapie. Op indicatie kan INTER-PSY gespecialiseerde gezinshulp bieden in de thuissituatie (Hulp aan Huis).
Overig Naast een vestiging in Groningen, zijn er vestigingen in Sappemeer, Wildervank, Uithuizen, Veendam en Hoogezand.

Molendrift

Naam organisatie Molendrift
Postadres organisatie Ubbo Emmiussingel 110, 9711 BK Groningen
Telefoon 050 3185142
Fax  
E-mail  
Website Molendrift
Doelgroep Molendrift is een hulpverleningsinstelling voor kinderen en volwassenen op het terrein van psychiatrische problemen, leerproblemen, opvoedingsproblemen en omgangsproblemen. De ambulante hulpverlening is ook voor mensen met een verstandelijke beperking.
Specifieke expertise Diagnostiek, ondersteuning bij gezinsproblemen, ondersteuning/begeleiding bij leerproblematiek, psychosociale/emotionele ondersteuning, cognitieve gedragsproblematiek.
Overig Naast de hoofdvestiging in Groningen zijn er ook vestigingen in Uithuizermeeden en Veendam.

OCRN

Naam organisatie OCRN
Postadres organisatie Paterswoldseweg 802, 9728 BM Groningen
Telefoon 050 7501349
Fax  
E-mail groningen@ocrn.nl
Website OCRN
Doelgroep OCRN biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen en jongeren. Ook aan kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis.
Expertise OCRN heeft een breed aanbod als het gaat om diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met met uiteenlopende kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek.
Overig OCRN heeft een aparte afdeling dyslexiezorg.

Timp

Naam organisatie Timp
Postadres organisatie Postbus 86, 9700 AB Groningen
Telefoon 050 5223778
Fax  
E-mail info@verdermettimp.nl
Website www.verdermettimp.nl
Doelgroep Als orthopsychiatrische jeugdpoli is Timp toegerust voor de behandeling van kinderen en jongeren met complexe meervoudige problematiek, een samenwerking tussen GGZ-instelling Jonx en LVB-expertisecentrum Reik.
Specifieke expertise Timp (h)erkent een LVB, stelt een diagnose en maakt een psychiatrisch behandelplan dat volledig is vertaald naar jeugd met een licht verstandelijke beperking.
Overig  

Trajectum

Naam organisatie Trajectum
Postadres organisatie Hoofdkantoor in Zwolle, Postbus 40012, 8004 DA Zwolle
Telefoon Hoofdkantoor 088 9295000
Fax  
E-mail info@trajectum.info
Website Trajectum
Doelgroep Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVG). Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land. De cliënten komen echter uit heel Nederland.

Specifieke expertise Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleidings – en/of activiteitenplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is zeer divers en varieert van strikt gesloten tot en met in de samenleving geïntegreerde woon – en werkvoorzieningen.
Overig  

Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

Naam organisatie Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)
Postadres organisatie Postbus 30 0001, 9700 RB Groningen
Telefoon 050 3618880
Fax 050 3619049
E-mail  
Website UCP
Doelgroep Het UCP behandelt en begeleidt volwassenen en ouderen met biedt geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen met psychiatrische aandoeningen, zo ook ASS. Verwijzing verloopt via de huisarts.
Specifieke expertise Het UCP biedt daarnaast psychiatrische diagnostiek en behandeling. Er zijn zorgprogramma's waarbij wordt gewerkt met getrapte zorg. Behandeling is dusdanig dat het aansluit bij de klachten en tegelijkertijd zo kort en weinig belastend mogelijk is. Als dit niet voldoende blijkt is aanvullende behandeling mogelijk. Er wordt door het UCP veel aandacht besteed aan het sociaal funtioneren van betrokkene, zoals het gezin, het onderwijs, werk en vrije tijd.
Overig