handenoporen

Er is veel informatie over autisme en er is veel mogelijk op het gebied van ondersteuning en zorg aan mensen met autisme.

Anders Thuis Kamertraining

Naam organisatie Anders Thuis
Postadres organisatie Lijsterstraat 16, 9331 KH Norg
Telefoon 06-45097702
Fax ++TEXT++
E-mail d.roeffen@andersthuis.nl
Website www.andersthuis.nl
Doelgroep Voor jongeren met ASS tussen de 17 en 23 jaar.
Specifieke expertise ++TEXT++
Overig Het betreft een kleinschalige vorm van kamertraning die zowel bij de jongere thuis of binnen een woonvorm kan worden aangeboden. Er wordt met de jongeren gezocht naar de ideale woonsituatie. De training kan groepsgewijs of individueel plaatsvinden.

Aurora Borealis

Naam organisatie Aurora Borealis - Erve Ten Campe
Postadres organisatie Hoornderweg 35, 9698 PK Wedde
Telefoon 0597 671691 of 06 14524304
Fax  
E-mail admin@ervetencampe.nl
Website Erve ten Campe
Doelgroep Vanuit deze kleinschalige woon- en werkgemeenschap ondersteunt men mensen met een verstandelijke beperking, autisme en NAH. Naast wonen en werken/dagbesteding wordt jaarlijks een vakantiereis naar het buitenland georganiseerd.
Specifieke expertise Binnen de organisatie werken medewerkers met ervaring binnen de zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, meervoudig complexe beperking en psychiatrie.
Overig Men werkt vanuit een antroposofische visie.

Auti Taekwon-Do

Naam organisatie BOOZ ITF Taekwon Do
Postadres organisatie Merwedestraat 41, Groningen
Telefoon 06 41213764
Fax  
E-mail auti.taekwondo@gmail.com
Website www.booz-itf-taekwondo.nl
Doelgroep Sporten in groepsverband voor kinderen met autisme.
Specifieke expertise Taekwon-Do stimuleert fysieke ontwikkeling en persoonlijke groei. Er wordt gewerkt met twee instructeurs op kleine groepen. De instructeurs zijn ervaren hulpverleners. Iedere maandagmiddag van  17:00 tot 18:00 is er een (vast) groepje voor mensen met ASS. Verder wordt er maatgericht gewerkt en is er ook één op één begeleiding mogelijk vanuit het concept van Auti-Taekwondo
Overig zie brochure

Autisme Sportief

Naam organisatie Autisme Sportief
Postadres organisatie Akkerstraat 16, 8043 XG Zwolle
Telefoon 06 20681391
Fax  
E-mail info@autismesportief.nl
Website Autisme Sportief
Doelgroep Stichting Autisme Sportief verzorgt sport en recreatie begeleiding voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis.
Specifieke expertise  
Overig  

Care House - Kids at home en Work it Out

Naam organisatie Care House - Kids at Home en Work it Out
Postadres organisatie Verlengde Hereweg 43, 9721 AE Groningen
Telefoon 088 1232660
Fax  
E-mail groningen@carehouse.nl
Website

Kids at Home

Work it Out

Doelgroep

Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en
jongeren met een ontwikkelingsbeperking zoals Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en/of LVB

Kids at Home richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar
Work it Out is gericht op jongeren van 13 tot 23 jaar 

Specifieke expertise Ontwikkelingsgerichte begeleiding, waarbij leren aan plezierbeleving wordt gekoppeld. Tijdens de individuele -en/of groepsbegeleiding werkt het kind/de jongere aan het individuele ontwikkelplan. Met ouders (en andere betrokkenen) wordt gewerkt aan het versterken van de pedagogische vaardigheden, ten einde het kind zelf optimaal te kunnen begeleiden binnen het netwerk.
Overig Kids at Home en Work it Out betrekt ouders, overige gezinsleden, school en andere betrokken hulpverleners bij het begeleidingstraject.

De Dowetil

Naam organisatie De Dowetil
Postadres organisatie 't Heideloanstje 36, 9299HN, Zwagerbosch
Telefoon 0511-445576
Fax  
E-mail info@dowetil.nl
Website www.dowetil.nl
Doelgroep

De Dowetil is een logeerhuis en crisiopvang voor meisjes/vrouwen tot 25 jaar met een beperking en dat kan ook autisme zijn. De Dowetil heeft een ruime keus aan buiten en binnen activiteiten en bijzonder is de aanwezigheid van een zwembad.

De Dowetil biedt daarnaast zelfstandigheidstraining, ouderbegeleiding, crisisopvang en buitenschoolse opvang.

Specifieke expertise ASS, Downsyndroom, epilepsie, ADHD, dyspraxie, ziekte MELAS.
Overig  

Elker

Naam organisatie Elker
Postadres organisatie Hereweg 120, Postbus 274, 9700 AG Groningen
Telefoon 050-5239400
Fax  
E-mail info@Elker.nl
Website www.elker.nl
Doelgroep Elker is er voor kinderen van 0-18 jaar met opvoedingsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen zoals autisme. Eker heeft ook een aanbod als er problemen spelen m.b.t. echtscheiding of als er sprake is van huiselijk geweld. Zij bieden crisishulpverlening, hulpverlening bij trauma's, therapiën, coaching en verwerkingsgroepen. Voor jonge (3 tot 7 jr.) kinderen waarbij vanwege ontwikkeingsproblemen onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn, heeft Elker het Medisch Kinderdag Dagverblijf (MKD) en aan oudere kinderen kan dagbehandeling geboden worden. Ook is er pleegzorg mogelijk in diverse vormen van crisisopvang tot langdurige pleegzorg en ook weekend- en vakantiepleegzorg. 
Specifieke expertise Brede expertise 
Overig Divers zorgaanbod 

Gehandicapten Sportclub Groningen

Naam organisatie Gehandicapten Sportclub Groningen
Postadres organisatie Postbus 2363, 9704 CJ Groningen
Telefoon  
Fax  
E-mail info@gsggroningen.nl
Website Gehandicapten Sportclub Groningen
Doelgroep verschillende sporten voor mensen een beperking. O.a. badminton, rolstoeldansen, boccia en zwemmen.
Specifieke expertise speciaal bij de afdeling zwemmen kunnen zij ook mensen/kinderen één op één begeleiding bieden in het water er is er voor kinderen met o.a. een autisme spectrum stoornis speciale aandacht.
Overig Naam contactpersoon is Siebrand Helmantel

Het Middelpunt

Naam organisatie Het Middelpunt
Postadres organisatie Paterswoldseweg 288, 9727 BW, Groningen
Telefoon 050-3180499 
Fax  
E-mail Er staat geen E-mailadres op de website
Website www.hetmiddelpunt.nl
Doelgroep Het Middelpunt is er met en voor gezinnen, kinderen en (jong) volwassenen met een Lichte verstandelijke beperking en/of een pschische beperking zoals autisme.
Specifieke expertise het Middelpunt biedt ambulante ondersteuning, woonbegeleiding (met en zonder huisvesting), woensdagmiddag- en zaterdagopvang, vakantieactiviteiten een logeerweken en weekenden.
Overig Het Middelpunt is Christelijke zorgaanbieder voor iedereen. 

Huis van de Sport Groningen

Naam organisatie Huis van de Sport
Postadres organisatie Laan Corpus Den Hoorn 100, 9728 JR, Groningen
Telefoon

Contactpersoon Huis van de Sport Mariska Zwartsenberg: tel: 0598-323200/06-33800057

Fax  
E-mail  info@hvdsg.nl
Website  Huis van de Sport
Doelgroep

Huis van de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen. Het wil zoveel mogelijk Groningers in beweging brengen door het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegprojecten. Dit doet Huis van de Sport Groningen op beleids, coordinerend en uitvoerend niveau.

Specifieke expertise Huis van de Sport Groningen zet zich ook in voor mensen met ASS al dan niet in samenwerking met andere partijen. Zo is er een samenwerking geweest met MEE Groningen waarbij sportdocenten kennis konden opdoen over autisme.
Overig