handenoporen

Er is veel informatie over autisme en er is veel mogelijk op het gebied van ondersteuning en zorg aan mensen met autisme.

Ability (WSW-bedrijf)

Naam organisatie Ability
Postadres organisatie Nijverheidsweg 14, 9981 GJ Uithuizen
Telefoon 0595 431398
Fax  
E-mail  
Website Ability
Doelgroep Het WSW-bedrijf biedt mensen met een arbeidsbeperking passend werk in een, zo regulier mogelijk op de beperking aangepaste, werkplek.
Specifieke expertise  
Overig  

Activiteitencentrum De Brink

Naam organisatie Activiteitencentrum De Brink
Postadres organisatie Roswinkelerstraat 70
Telefoon 7895 AN Roswinkel
Fax  
E-mail info@debrink.nu
Website www.debrink.nu
Doelgroep De Brink biedt individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan jongeren en jong volwassenen aan mensen met een begeleidingsvraag, ook aan mensen met autisme. Begeleiding bestaat uit structureren en organiseren van dagacitiviteiten in een beschermde omgeving. 
Specifieke expertise zie website
Overig  

ADHD Noord

Naam organisatie ADHD Noord (Doevenkamp)
Postadres organisatie van Boekerenweg 1, 9501 GD Stadskanaal
Telefoon 0599-616247
Fax  
E-mail info@adhdnoord.nl
Website ADHD Noord
Doelgroep ADHD Noord heeft een breed aanbod voor mensen met ASS. (Woon) begeleiding kan ambulant maar ook beschermd in een woonlocatie. Gezinsbegeleiding, trainingen, coachingstrajecten en relatiegesprekken behoren eveneens tot de mogelijkheden. Tevens zijn er dagbestedingsmogelijkheden. Zo wordt er gewerkt aan de totstandkoming van het maatschappelijk restaurant Stakka in Stadskanaal, milieuvriendelijk, lokaal geteelt etc. Hier kunnen jongeren met een beperking (ASS) stage lopen met kans op een betaalde baan.
Specifieke expertise  
Overig  

Alétho

Naam organisatie Alétho
Postadres organisatie  
Telefoon Theo Versteeg  06-36437001 of  Hanneke Versteeg 06-42287844
Fax  
E-mail info@aletho.nl
Website www.aletho.nl
Doelgroep Alétho biedt vraaggestuurde dagbesteding op het gebied van ICT in de regio Groningen en Drenthe. Omdat we het belangrijk vinden aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van de deelnemers bieden we een breed spectrum aan activiteiten binnen op maat gemaakte ontwikkeltrajecten.
Specifieke expertise De begeleiders hebben een opleiding op Hbo-niveau zowel op het terrein van ICT als psychologie. Daarnaast hebben zij ervaring in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. 
Overig  

Anders Thuis Kamertraining

Naam organisatie Anders Thuis
Postadres organisatie Lijsterstraat 16, 9331 KH Norg
Telefoon 06-45097702
Fax ++TEXT++
E-mail d.roeffen@andersthuis.nl
Website www.andersthuis.nl
Doelgroep Voor jongeren met ASS tussen de 17 en 23 jaar.
Specifieke expertise ++TEXT++
Overig Het betreft een kleinschalige vorm van kamertraning die zowel bij de jongere thuis of binnen een woonvorm kan worden aangeboden. Er wordt met de jongeren gezocht naar de ideale woonsituatie. De training kan groepsgewijs of individueel plaatsvinden.

Atelier Kairos

Naam organisatie Atelier Kairos
Postadres organisatie Paradijsvogelstraat 11 R, 9713 BV Groningen
Telefoon 06 23016400
Fax  
E-mail mirjamrinkel@hotmail.com
Website www.mirjamrinkel.nl
Doelgroep Atelier Kairos biedt kunstzinnige activiteiten (met name tekenen en schilderen) aan jongeren en volwassenen met autisme. Dit kan deels in de vorm van een cursus en/of dagbesteding, deels in de vorm van coaching plaatsvinden.
Specifieke expertise Uitgangspunt voor de activiteiten is de kunstzinnige ontwikkeling van de deelnemers. Hun kracht wordt aangesproken. Door de kleinschaligheid en individuele benadering worden in een veilige omgeving en in eigen tempo kunstzinnige activiteiten ontwikkeld. Dit dient als uitgangspunt voor het vergroten van praktische vaardigheden, het zelfvertrouwen, de zelfontplooiing en iemand kan hiermee sociale vaardigheden oefenen.
Overig Bekostiging is mogelijk via PGB of privé en is afhankelijk van activiteiten die opgezet worden.

Aurora Borealis

Naam organisatie Aurora Borealis - Erve Ten Campe
Postadres organisatie Hoornderweg 35, 9698 PK Wedde
Telefoon 0597 671691 of 06 14524304
Fax  
E-mail admin@ervetencampe.nl
Website Erve ten Campe
Doelgroep Vanuit deze kleinschalige woon- en werkgemeenschap ondersteunt men mensen met een verstandelijke beperking, autisme en NAH. Naast wonen en werken/dagbesteding wordt jaarlijks een vakantiereis naar het buitenland georganiseerd.
Specifieke expertise Binnen de organisatie werken medewerkers met ervaring binnen de zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, meervoudig complexe beperking en psychiatrie.
Overig Men werkt vanuit een antroposofische visie.

Baanplus

Naam organisatie Baanplus
Postadres organisatie Postbus 7690, 8938 AT Leeuwarden
Telefoon 058 7978909
Fax 0513 460598
E-mail info@baanplus.nl
Website www.baanplus.nl
Doelgroep Baanplus Arbeidsintegratie richt zich op arbeidsmogelijkheden en kansen in de breedste zin van het woord. Zij verzorgen professionele maatwerktrajecten die betrekking hebben op arbeidstoeleiding, werkbehoud, werkhervatting en loopbaanontwikkeling.
Specifieke expertise Baanplus organiseert trajecten voor mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hun werkwijze kenmerkt zich door intensieve individuele begeleiding waarbij we indien nodig samenwerking zoeken met het sociale netwerk of betrokken (hulpverlenings-) instanties. Baanplus maakt zichtbaar op welk niveau van de participatieladder iemand zich bevindt en wat het maximaal haalbare is. Voor deze diensten geldt dat zij insteken om mensen in beweging te krijgen en te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.
Overig  

BosNkracht

Naam organisatie BosNkracht
Postadres organisatie adelheidsstraat 24, 9717 AS Groningen
Telefoon 06 81670326
Fax  
E-mail info@bosnkracht.nl
Website www.bosnkracht.nl
Doelgroep alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix
Specifieke expertise dententieschade en autisme
Overig  

Centrum voor dagbesteding ''De rivierenhof"

Naam organisatie Centrum voor dagbesteding "De Rivierenhof"
Postadres organisatie Rivierenhof 98, 9725 HC Groningen
Telefoon 050 5261607
Fax  
E-mail info@dagbesteding-rivierenhof.nl
Website Dagbesteding Rivierenhof
Doelgroep Mensen met een beperking. Kan gaan om mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen met een psychische beperking.
Specifieke expertise Er wordt dagbesteding geboden in kleine groepen. Activiteiten zijn gericht zinvolle dagbesteding, op jezelf ontwikkelen, werken aan bijvoorbeeld zelfvertrouwen, sociale contacten en praktische vaardigheden. 
Overig