handenoporen

Er is veel informatie over autisme en er is veel mogelijk op het gebied van ondersteuning en zorg aan mensen met autisme.

ACCARE

Naam organisatie ACCARE
Postadres organisatie Postbus 660, 9700 AR Groningen
Telefoon 050 3681100
Fax 050 3681120
E-mail info@accare.nl
Website ACCARE
Doelgroep Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en ouders kunnen terecht bij ACCARE.
Specifieke expertise ACCARE is een diagnostisch centrum en biedt onder andere ondersteuning, begeleiding, training en behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. Het grootste deel van de cliënten wordt poliklinisch begeleid en behandeld. Slechts een klein deel wordt klinisch begeleid en/of behandeld.
Overig De activiteiten van ACCARE zijn ondergebracht in drie divisies die zich onderscheiden in werkgebied en doelgroep. Naast de polikliniek heeft heeft de divisie Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een kliniek voor kinderpsychiatrie (Groenendaal voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en De Wenakker voor jongeren tussen 12 en 18 jaar) en een kamertrainingscentrum voor jongeren van 16 tot 19 jaar.

ADHD Noord

Naam organisatie ADHD Noord (Doevenkamp)
Postadres organisatie van Boekerenweg 1, 9501 GD Stadskanaal
Telefoon 0599-616247
Fax  
E-mail info@adhdnoord.nl
Website ADHD Noord
Doelgroep ADHD Noord heeft een breed aanbod voor mensen met ASS. (Woon) begeleiding kan ambulant maar ook beschermd in een woonlocatie. Gezinsbegeleiding, trainingen, coachingstrajecten en relatiegesprekken behoren eveneens tot de mogelijkheden. Tevens zijn er dagbestedingsmogelijkheden. Zo wordt er gewerkt aan de totstandkoming van het maatschappelijk restaurant Stakka in Stadskanaal, milieuvriendelijk, lokaal geteelt etc. Hier kunnen jongeren met een beperking (ASS) stage lopen met kans op een betaalde baan.
Specifieke expertise  
Overig  

Anders Thuis Kamertraining

Naam organisatie Anders Thuis
Postadres organisatie Lijsterstraat 16, 9331 KH Norg
Telefoon 06-45097702
Fax ++TEXT++
E-mail d.roeffen@andersthuis.nl
Website www.andersthuis.nl
Doelgroep Voor jongeren met ASS tussen de 17 en 23 jaar.
Specifieke expertise ++TEXT++
Overig Het betreft een kleinschalige vorm van kamertraning die zowel bij de jongere thuis of binnen een woonvorm kan worden aangeboden. Er wordt met de jongeren gezocht naar de ideale woonsituatie. De training kan groepsgewijs of individueel plaatsvinden.

Aurora Borealis

Naam organisatie Aurora Borealis - Erve Ten Campe
Postadres organisatie Hoornderweg 35, 9698 PK Wedde
Telefoon 0597 671691 of 06 14524304
Fax  
E-mail admin@ervetencampe.nl
Website Erve ten Campe
Doelgroep Vanuit deze kleinschalige woon- en werkgemeenschap ondersteunt men mensen met een verstandelijke beperking, autisme en NAH. Naast wonen en werken/dagbesteding wordt jaarlijks een vakantiereis naar het buitenland georganiseerd.
Specifieke expertise Binnen de organisatie werken medewerkers met ervaring binnen de zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, meervoudig complexe beperking en psychiatrie.
Overig Men werkt vanuit een antroposofische visie.

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Naam organisatie Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Postadres organisatie Regio Noord Oost, Postbus 1314, 8001 BH Zwolle
Telefoon 088 446 6120
Fax  
E-mail noordoost@cce.nl
Website CCE
Doelgroep Het CCE richt zich op het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen. Het gaat om zorgvragen die in de reguliere zorg niet kunnen worden opgelost. Een bijzondere zorgvraag ontstaat als problemen dusdanig complex zijn dat de eigen zorgverleners deze niet meer kunnen oplossen. Wat is er met de cliënt aan de hand en welke factoren in de omgeving veroorzaken dit gedrag? Samen met zorgverleners en cliëntvertegenwoordigers kijken we wat de cliënt nodig heeft.
Specifieke expertise Brede blik van buiten
Het inzetten van externe deskundigen is essentieel de werkwijze van het CCE. Daardoor kunnnen zij onbevangen, op maat en sectoroverstijgend adviseren.

Samenwerken
Het CCE gaat in gesprek, denkt mee en zoekt naar oplossingen. Zorgverleners, familie, naasten en andere externe partijen zijn voor het CCE vaste gesprekspartners. De rol van het CCE is altijd tijdelijk en aanvullend op de bestaande zorg.

Specialist in complexe zorg
Kennis en ervaring uit consultaties en toetsingen deelt het CCE met zorgverleners en anderen. Zij geven feedback aan zorginstellingen om complexe zorg duurzaam te verbeteren. Denk aan werkprocessen, cultuuraspecten en
organisatiestructuur.
Overig  

De Dowetil

Naam organisatie De Dowetil
Postadres organisatie 't Heideloanstje 36, 9299HN, Zwagerbosch
Telefoon 0511-445576
Fax  
E-mail info@dowetil.nl
Website www.dowetil.nl
Doelgroep

De Dowetil is een logeerhuis en crisiopvang voor meisjes/vrouwen tot 25 jaar met een beperking en dat kan ook autisme zijn. De Dowetil heeft een ruime keus aan buiten en binnen activiteiten en bijzonder is de aanwezigheid van een zwembad.

De Dowetil biedt daarnaast zelfstandigheidstraining, ouderbegeleiding, crisisopvang en buitenschoolse opvang.

Specifieke expertise ASS, Downsyndroom, epilepsie, ADHD, dyspraxie, ziekte MELAS.
Overig  

De Noorderbrug

Naam organisatie De Noorderbrug
Postadres organisatie Postbus 171, 9700 AD Groningen
Telefoon 050 5973800
Fax 050 5973888
E-mail info@noorderbrug.nl
Website De Noorderbrug
Doelgroep

De Noorderbrug richt zich op mensen met een lichamelijke beperking of chronische
ziekte en is gespecialiseerd in ondersteuning en zorg voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en mensen met een auditieve beperking. Zie 'overig'.

Specifieke expertise De Noorderbrug biedt ondersteuning op het gebied van wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Ondersteuning kan plaatsvinden in één van de locaties van de Noorderbrug, maar ook bij mensen thuis.
Overig De Noorderbrug kan ook diagnostiek verrichten als hulpvraagverduidelijking in situaties waarbij naast Niet Aangeboren Hersenletsel sprake is van autisme of omgekeerd.

De Trans

Naam organisatie De Trans
Postadres organisatie Postbus 8, 9450 AA Rolde
Telefoon 0592 247474
Fax  
E-mail info@detrans.nl
Website De Trans
Doelgroep De Trans biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en aan kinderen en volwassenen met ASS in Groningen en Drenthe.
Specifieke expertise De dienstverlening is gericht op wonen (van logeren, ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, advisering, diagnostiek en behandeling.
Overig  

De Zijlen

Naam organisatie De Zijlen
Postadres organisatie Postbus 25, 9356 ZG Tolbert
Telefoon 0594 850100
Fax  
E-mail info@dezijlen.nl
Website De Zijlen
Doelgroep De Zijlen biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.
Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op ondersteuning en zorg bij het wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, kinderen met complexe problematiek. Ook wordt gespecialiseerde hulp en/of training geboden.

Overig  

Driestroomhuizen

Naam organisatie Driestroomhuizen
Postadres organisatie n.v.t.
Telefoon 0481-375555
Fax  
E-mail contactformulier op de site
Website www.driestroomhuizen.nl
Doelgroep Driestroomhuizen is een landelijke organisatie met een breed aanbod van wonen tot logeren voor kinderen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking en/of andere beperkingen. Ook kinderen met Autisme kunnen er terecht. Het is afhankelijk van de locatie wat er geboden wordt. Driestroomhuizen zijn kleinschalig om het concept van 'gezin' zo dicht mogelijk te benaderen. 
Specifieke expertise Uiteenlopende expertise is afhankelijk van de locatie
Overig In met name Friesland en Drenthe een divers zorgaanbod