jongenopgras

Samenwerkingsverband Autisme Netwerk Groningen.

Wie zijn wij?

Voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is het belangrijk dat zij, waar nodig, levenslang op alle levensterreinen zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Daarbij is (vroeg)signalering, goede informatie, diagnostiek, passend onderwijs, behandeling en begeleiding van groot belang. De ondersteuning en zorgverlening is nu vaak versnipperd. Dat betekent dat de hulpvrager de benodigde hulp in losse onderdelen in verschillende sectoren moet zoeken. Niet alleen voor de hulpvragers, ook voor de hulpverleners zelf is vaak niet duidelijk wie wat doet. Hierdoor ontvangt de hulpvrager soms niet of (te) laat de benodigde zorg en ondersteuning. Ook is er nog veel onbekendheid met de verschillende verschijningsvormen van ASS.

Autisme Netwerk Groningen is een samenwerkingsverband tussen Accare, Care House/Kids at Home, Elker, De Trans, De Zijlen, De Noorderbrug, Reik, ’s Heerenloo Groningen/Friesland, Humanitas DMH, Ilmarinen, Kentalis, Lentis/Jonx, MEE Groningen, Molendrift, Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Nieuw Woelwijck, NOVO, Stumass/Capito Wonen/IVA Wonen, Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs provincie Groningen, Trajectum en Visio.

Vanuit dit netwerk willen wij in gezamenlijkheid werken aan delen van kennis en kunde en waar mogelijk aan verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met ASS in de provincie Groningen.