Autisme in mij

Autisme in mij

Na Ik en autisme, gericht op kinderen op het basisonderwijs, bleek er veel vraag te zijn naar een boek voor jongeren met autisme op het voortgezet onderwijs. De opzet van dit nieuwe boek is gelijk gebleven, maar de voorbeelden en opdrachten zijn aangepast aan de doelgroep.

In dit interactieve boek kunnen deze jongeren meer over hun autisme te weten komen, door aan te geven welke informatie bij hen past. De opdrachten, tips en voorbeelden zijn bedoeld om hen meer inzicht te verschaffen in de manier waarop autisme bij hen tot uiting komt. En op welke manier zij er het beste mee kunnen omgaan.. Daarnaast is Autisme in mij uitstekend geschikt om ouders, familieleden, studenten en professionals kennis te laten maken met autisme bij jongeren.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

Autisme is een veel voorkomend verschijnsel. Het is niettemin ook het meest onbegrijpelijke verschijnsel op het gebied van menselijk gedrag. Er wordt veel onderzoek naar autisme gedaan. Het is geen ziekte, zo wijst recent onderzoek uit, ook geen defect. Het is een genenpatroon dat leidt tot een vertraagde ontwikkeling.

Dit is in overeenstemming met de theorie van het socioschema van Martine Delfos. Volgens deze theorie is het een vertraging op specifieke gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden. Het gevolg is een reeks uiteenlopende ‘mentale leeftijden’ binnen één persoon, de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person.Deze visie biedt een geheel ander perspectief voor diagnose, behandeling en vooral ook opvoeding.

Dit boek laat zien wat dit betekent voor het gedrag van mensen met autisme, de interpretatie daarvan, en de manier waarop mensen met autisme opgevoed of behandeld zouden kunnen worden. Praktijk en theorie rond autisme worden in dit boek sterk verweven. Daarbij wordt ingegaan op directe, concrete vragen uit de dagelijkse praktijk. Geprobeerd wordt de ervaringen van ouders te interpreteren, in een kader te plaatsen en te verdiepen.

De aanleiding voor het boek was een onderzoek naar de betekenis van autisme in de opvoeding in Ecuador. Al snel bleek de universaliteit van de problematiek.Het boek omvat ervaringen uit drie landen: Ecuador, Nederland en Bosnië-Herzegovina. Indrukwekkend daarbij is dat autisme als het ware cultuuroverstijgend is. De puzzels waar ouders voor staan in de dagelijkse omgang met hun kind komen sterk overeen.

Het boek biedt inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme. In overzichtelijke kaders staat de gebruikelijke ontwikkeling met betrekking tot onderwerpen als hechting of seksualiteit. Hieruit wordt geput om aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind, de adolescent en zelfs de volwassene met autisme.
De auteurs, Martine Delfos en Norbert Groot, hebben beide in verschillende landen gewerkt met mensen met autisme


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme ver-beeld-en

Autisme ver-beeld-en

Praten met kinderen en jongeren met autisme over hun diagnose begint niet met informeren maar met luisteren. Luisteren naar en aansluiten bij hoe het kind of de jongere zichzelf en dat ‘autisme’ ervaart is de sleutel tot succes. En hoe kan dat beter dan door een taal te gebruiken die niet alleen kindvriendelijk is maar ook autismevriendelijk, met name beeldtaal? Beelden zeggen niet alleen meer dan duizend woorden, ze geven kinderen en jongeren met autisme ook de kans om uit te drukken wat ze zo moeilijk gezegd krijgen in een klassiek gesprek waar alleen maar gepraat wordt.

Met beelden laten kinderen en jongeren met autisme letterlijk in hun hoofd kijken. En door te tekenen of op andere manieren ‘uit te beelden’ voldoet al wie kinderen en jongeren met autisme begeleidt ook aan dat ander criterium van een autismevriendelijke begeleiding, met name dat samen doen belangrijker is dan praten. Met “Autisme ver-beeld-en” leveren Thomas Fondelli en Isabelle Niset een onschatbare rijkdom aan inspiratie voor het werken met metaforen in de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. De beelden en verhalen van de kinderen en jongeren in dit boek tonen aan hoe verschillend de beleving van autisme kan zijn. De uniciteit en creativiteit van de ‘beelden’ in dit boekje maken het tot een boekje om te lezen en te herlezen maar vooral te koesteren. Link naar bestellen.
Peter Vermeulen – Autisme Centraal


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme verandert?

Autisme verandert?

Op 8 maart sprak prof. dr. Hilde Geurts de oratie uit naar aanleiding van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Autisme aan de Universiteit van Amsterdam vanwege Stichting Dr. Leo Kannerhuis.De titel MAutisme verandert? zou kunnen suggereren dat autisme wordt gezien als een op zichzelf staande entiteit. Niets is echter minder waar. Vanwaar dan deze titel? Betekent dit dat het begrip autisme verandert of juist dat het begrip van en over autisme verandert? Is de definitie veranderd? Of verandert iemand die een autismediagnose heeft? Veranderen de symptomen? Verandert cognitie? Al deze vragen staan centraal in drie thema’s, te weten 1) veranderingen in de diagnose, 2) veranderingen in bekendheid en 3) veranderingen gedurende de levensloop.

De conclusie is dat er veel tegelijkertijd verandert op het gebied van autisme. Dit zorgt niet alleen voor uitdagingen voor mensen met autisme en hun omgeving, maar ook voor het klinische werkveld en het autismeonderzoek. Het is belangrijk dat we meer inzicht krijgen in wie wanneer welke problemen heeft, om zo een idee te krijgen van de onderliggende mechanismen maar ook om uiteindelijk te kunnen bepalen voor wie wanneer welke interventie het meest geschikt is. Zowel een individuele verschillenbenadering als een ontwikkelingsperspectief is cruciaal in het onderzoek naar autisme. Hilde M. Geurts is bijzonder hoogleraar ‘Autisme: Cognitie gedurende de levensloop’ aan de Universiteit van Amsterdam vanwege het Dr. Leo Kannerhuis. Naast haar werk als wetenschapper, werkt ze eveneens als psycholoog binnen het Dr. Leo Kannerhuis.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme, van begrijpen tot begeleiden

Autisme, van begrijpen tot begeleiden

Een persoon met autisme heeft het moeilijk met betekenissen te begrijpen achter waarnemingen. Als je vraagt ‘wat er aan de hand is?’ kijkt hij wellicht naar je hand. De letterlijkheid weegt op heel zijn doen en laten.

Ook hulpverleners en ouders hebben daardoor problemen. Ze beseffen onvoldoende hoe ingewikkeld het is om ‘normaal’ te zijn. Er is verbeelding nodig om mensen te helpen die lijden aan een gebrek aan verbeelding. Het boek geeft hiervoor praktische tips en handreikingen.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autismespectrumstoornis, interdisciplinair basisboek

Autismespectrumstoornis, interdisciplinair basisboek

Uniek voor het Nederlands taalgebied: een standaardwerk autismespectrumstoornis [ASS].

– Het hele spectrum in beeld;- Aandacht voor de verschillen tussen kinderen, tieners en volwassenen met ASS;- De benadering is interdisciplinair: vanuit de psychologie, de (ortho)pedagogiek en de psychiatrie;- Een bundeling van Nederlandse en Vlaamse expertise;- Niet alleen wetenschappers aan het woord maar ook ervaringsdeskundigen;
Het boek heeft alles om:- Het leerboek te worden voor ASS-hulpverleners in opleiding;- Het naslagwerk te worden voor experts uit de psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

De derde boom

De derde boom

Het boek gaat over Asperger in voor- en tegenspoed. Het echtpaar beschijft welke problemen zij in hun relatie tegenkomen; zaken als onbegrip, onduidelijkheid, stress en angst. Zeker als niet bekend is dat het om autisme gaat. Jan en Martha zijn al jarenlang getrouwd als er bij Jan Asperger wordt geconstateerd.

Dit brengt voor duidelijkheid in hun problematiek. Het opvallende van dit boek is dat beiden aandacht vragen voor hun belevingen.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Dit is autisme

Dit is autisme

In het vervolg op de ‘Geef me de 5’ brengt Colette de Bruin de complexiteit van autisme terug naar de eenvoud. Ze neemt je mee op een reis door het brein van iemand met autisme.

In samenwerking met neurobioloog dr. Fabienne Naber wordt wetenschappelijk onderbouwd dat de oorzaak van autisme niet aan het gedrag, maar aan de informatieverwerking in de hersenen ligt. Doordat de Bruin dit, zoals je van haar gewend bent, direct koppelt aan de praktijk begrijp je iemand autisme beter en kun je problemen makkelijk voorkomen of beter oplossen.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Game over? Start opnieuw!

Game over? Start opnieuw.

“Game over? Start opnieuw” van Elise Haarman is een verhalenbundel voor kinderen vanaf 9 jaar.
In het boek raken de hoofdpersonen (met autisme) in allerlei sportavonturen verzeild. Zo krijgen ze te maken met eigenaardige invaltrainers, uitpuilende kleedkamers, pestkoppen en valsspelers, winst en verlies. Aan het eind van ieder verhaal krijgt de lezer praktische tips. De tips zijn voor alle sporten bruikbaar.

Het taalgebruik is speciaal afgestemd op kinderen met autisme, dat wil zeggen: kort en concreet.
Bij de tips staan veel voorbeelden. Grapjes worden uitgelegd en visueel ondersteund. “Game over, start opnieuw” is bedoeld als doe-boek en ook als naslagwerk. Het moet kinderen die problemen hebben bij het sporten enig houvast geven, zodat ze beter weten wat er van hen verwacht wordt en ze meer plezier krijgen in sport. Zie website voor meer informatie.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Geef me de vijf

Geef me de vijf

Een kind met een autisme spectrum stoornis opvoeden, hoe doet je dat? Het boek is geschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die het kind met ASS nodig heeft. Het kind heeft volgens de Bruin de vraag “geef me de vijf”.

Anders gezegd: WAT is mijn taak, HOE voer ik hem uit, WAAR vind ik de plaats, WANNEER moet ik het doen en WIE is erbij betrokken. De concrete voorbeelden geven inzicht in de gevolgen van ASS voor het kind en vervolgens leer je hoe ondersteunend kan zijn bij het omgaan met deze gevolgen.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Handboek Autismespectrumstoornissen en verstandelijke beperking

Handboek Autismespectrumstoornissen en verstandelijke beperking

De twee meest ingrijpende vroegkinderlijke ontwikkelingsstoornissen zijn autisme en verstandelijke beperking. Bovendien gaan ze niet zelden samen.

Het boek geeft een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van etiologie, prevalentie, differentiaaldiagnostiek en specifieke problemen en vereiste bejegening.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Het wondelijke voorval met de hond in de nacht

Het wondelijke voorval met de hond in de nacht

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht van Mark Haddon is een prachtige en ontroerende roman voor jongeren en volwassenen. Het won vele prijzen in binnen- en buitenland. ‘Hoe oud je ook bent als je dit boek leest, vergeten doe je het nooit.’ – NRC Handelsblad

De vijftienjarige Christopher weet veel van wiskunde, maar weinig van mensen. Hij houdt van lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin en hij wil niet aangeraakt worden. Christopher is in zijn eentje nooit verder geweest dan het einde van de straat. Maar wanneer blijkt dat de hond van de buurvrouw vermoord is, gaat hij op onderzoek uit. Hij begint aan een onvergetelijke reis die zijn veilige wereld volledig op zijn kop zet.

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht werd internationaal meervoudig bekroond, onder andere met de prestigieuze Whitbread Award en de Zilveren Zoen.

De pers over Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht:
‘Een meeslepend, glashelder geschreven verhaal. Een boek dat een groot publiek verdient.’ – de Volkskrant
‘Een onvergetelijk boek, spannend, ontroerend en mooi van taal: een Zilveren Zoen met een gouden randje.’ – Juryrapport Zoenjury


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart