Sociaal onhandig

Sociaal onhandig

In dit boek staan kinderen met de diagnose PDD-NOS centraal. Deze kinderen hebben problemen met sociaal begrip en sociaal gedrag. Een redelijk groot aantal van hen heeft lat van aandachtsproblemen en hyperactiviteit, symptomen die passen bij de diagnose ADHD.

Daarom komt ook ADHD regelmatig aan de orde in dit boek. De diagnose komt aan bod, evenals de beschrijving van de problemen van kinderen met PDD NOS en de gevolgen voor de opvoeding en het gezin. Daarnaast worden in het boek tips en concrete adviezen aangereikt die de opvoeding gemakkelijker kunnen maken.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Studeren met autisme, hoe werkt dat?

Studeren met autisme, hoe werkt dat?

De overgang van de middelbare school naar een nieuwe opleiding is een periode vol veranderingen. In deze hulpgids is alle informatie over (gaan) studeren verzameld, zodat je stap voor stap wordt meegenomen in alles wat geregeld moet worden.

Over alle onderwerpen waarmee je te maken krijgt als (aankomend) student vind je in deze gids praktische informatie en handige tips. Er zijn veel zaken waaraan je van tevoren moet denken, zoals je keuze voor een opleiding en school, maar ook hoe je studiefinanciering aanvraagt en begeleiding regelt.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Titel: Autisme op school; Een passend aanbod binnen Passend Onderwijs

Autisme in school

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben extra zorg nodig, ook in de klas. Dit geldt zeker als de Wet Passend onderwijs van kracht wordt, en kinderen met ASS steeds vaker gebruik zullen maken van het reguliere onderwijs. Hoe ga je als leraar om met deze kinderen? Wat is de precieze leerproblematiek? Hoe bied je de beste ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van visualisering?

Concreet handvat voor docenten, ouders en gedragsdeskundigen.

Dit boek bespreekt de achtergronden van autisme en de mogelijke leerproblemen bij kinderen met ASS. Veel van deze leerlingen vinden het lastig zich flexibel op te stellen, en hebben moeite met het plannen en organiseren van hun schoolwerk. Ook lopen zij tegen taalproblemen aan: ze begrijpen woorden bijvoorbeeld al te letterlijk. De concrete voorbeelden en adviezen in dit boek bieden de leraar een praktisch handvat. Hoe visualiseer je het leerproces optimaal voor ASS-kinderen? Welke taken hebben leerkrachten, ouders en gedragsdeskundigen? Een heel hoofdstuk is gewijd aan PI school De Brug in Leiden. Deze school heeft aparte groepen, speciaal voor kinderen met ASS. De werkwijze in deze ‘autigroepen’ wordt uitgebreid beschreven, en beeldend weergegeven op de dvd.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Titel: Explosief gedrag bij autisme. Wat kun je eraan doen?

Titel: Explosief gedrag bij autisme. Wat kun je eraan doen?

Dit boek verschaft inzicht in achtergronden en oorzaken van woede-uitbarstingen, fysieke agressie, zelfverwonding etc. bij kinderen met autisme. Oorzaken van explosief gedrag kunnen o.a. sensorische overprikkeling, onduidelijkheid en angst zijn. In dit boek wordt een strategie gehanteerd om er (op ook lange termijn) mee om te gaan

Ook is er aandacht voor medicatie, emotionele consequenties voor het gezin en andere veel voorkomende problemen, zoals slapen, ontluikende seksualiteit en stress in het gezin. Het boek is geschikt voor ouders, begeleiders en anderen die beroepsmatig te maken hebben met kinderen met autisme en explosief gedrag.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Titel: Ik wil niet meer onzichtbaar zijn

Titel: Ik wil niet meer onzichtbaar zijn

Mijn moeder schaamt zich vaak voor mij omdat ik niet normaal ben. Ik maak en breng net als andere ‘normale’ meiden geen thee of koffie omdat ik hier niet van hou. Ook hang ik niet, net als andere ‘normale’ meiden, de was op. In het kort is mijn moeder verdrietig omdat ik niet net als andere meiden thuis werk doe. Maar wat mijn moeder het liefst van al zou willen, is dat ik net als alle andere Turkse meiden zou praten en mij hetzelfde zou kleden. In dit openhartige boek vertelt Birsen haar levensverhaal.

Een leven met autisme in een allochtone cultuur in Nederland. Hoewel haar liefdevolle en zorgzame ouders er alles aan doen om Birsen aansluiting te laten vinden met leeftijdsgenootjes en familieleden, is er in de omgeving vooral onbegrip over haar autisme (otizm in het Turks). Met genoeg bidden en meer tussen de mensen komen, zou het probleem vanzelf opgelost worden. In allochtone culturen is weinig bekend over de diverse vormen in het autismespectrum, zoals Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Daar wil Birsen verandering in brengen. Zo geeft zij de jongvolwassen allochtoon met autisme een stem.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Titel: Planeet Asperger

Planeet Asperger

De kracht van een stripverhaal blijkt wel uit het succes van Asperger in Beeld. Met de nodige humor maakt dat stripboek aan leerlingen en docenten in het VO duidelijk waar iemand met Asperger op en rond school zoal tegen aanloopt. De bedenker en tekenaar – Patricia Bouwhuis – heeft nu een vervolg gemaakt waarin ze zich richt op de ouders van kinderen en jongeren met Asperger.

In Planeet Asperger volgen we opnieuw Marc, een jongen met Asperger, maar nu binnen het gezin. In de strips komen onderwerpen aan bod als eerlijkheid, emoties, het bezoek aan de huisarts, het gebruik van picto’s, puberteit, omgaan met verrassingen, computergames en nog veel meer. Bij elk verhaal staat een korte toelichting over specifieke eigenschappen van kinderen met Asperger (bijvoorbeeld eerlijkheid en emoties). Deze teksten geven je houvast en steun als je bijvoorbeeld aan je omgeving iets wilt uitleggen over autisme.

Met dit vervolg wil Patricia Bouwhuis, zelf moeder van een zoon met Asperger, aan ouders laten zien wat voor bijzondere kinderen zij eigenlijk hebben. En het lukt haar opnieuw die boodschap over te brengen met een humoristische insteek. Ouders zullen situaties in Planeet Asperger zeker uit hun eigen gezin herkennen.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Waarom ik soms op en neer spring

Waarom ik soms op en neer spring

Het is vrij moeilijk om het gedrag en de belevingswereld van een autist te begrijpen. In ‘Waarom ik soms op en neer spring’ geeft Naoki Higashida antwoord op de vragen die iedereen zich altijd bij autisme stelt. Naoki was dertien toen hij dit boek schreef. Dat is op zich al bijzonder maar als je weet dat hij autistisch is, is het nog opmerkelijker.

Het is een verhelderend en inspirerend boek voor iedereen die in het begrijpen van een ander is geïnteresseerd, ouders, familie, verzorgers en leerkrachten van autistische kinderen. Naoki bewijst dat ook mensen met autisme over fantasie, humor en empathie beschikken en maakt ons op een indringende en ontroerende manier duidelijk hoe belangrijk geduld en begrip zijn.
Met een inleiding van David Mitchell


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Wat jij ziet en wat ik voel

Wat jij ziet en wat ik voel

In ‘Wat jij ziet en wat ik voel’ worden de algemene kenmerken die voorkomen bij mensen met autisme beschreven, zoals:* moeite met sociale situaties;* moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie;* een grote loyaliteit;* over- of ondergevoeligheid van de zintuigen;* behoefte aan routines, voorspelbaarheid en structuur;* het vermogen om heel veel kennis over één onderwerp te vergaren;* een unieke kijk op de wereld.

Natuurlijk heeft niet iedere persoon met autisme alle kenmerken die in dit boek worden genoemd, en hebben ze ook eigenschappen die hier helemaal niet aan de orde komen. Zowel in hun persoonlijkheid als hun gedrag kunnen twee mensen met autisme totaal verschillend zijn. Kathy Hoopmann wil vooral meegeven dat je, door je te verdiepen in hun sterke en minder sterke kanten, hen kunt helpen om het beste uit zichzelf naar boven te halen.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Weet jij wat autisme is

Weet jij wat autisme is

Dit doe-boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar die een vriendje of vriendinnetje hebben met een stoornis uit het autistische spectrum. Door middel van toegankelijke lesstof en veel oefeningen wordt uitgelegd wat autisme is, en hoe het is om autisme te hebben. Op een speelse manier krijgt de jonge lezer begrip voor kinderen met autisme en leert zo rekening met hen te houden.

Respect krijgen voor en het leren accepteren van iemand die een beetje ‘anders’ is, zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen.Het boek is uitermate geschikt voor klassikaal gebruik, maar kan ook individueel (samen met ouder/verzorger)worden gelezen. Op de website van de uitgeverij kan een gratis gids worden gedownload waarin lestips en suggesties worden gegeven.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Werk maken van vrije tijd

Mensen met autisme hebben een gebrek aan centrale coherentie. Dat leidt in de vrije tijd tot heel wat specifieke problemen, zowel voor jongeren als voor volwassenen, zowel voor mensen met autisme en een bijkomende verstandelijke beperking als voor normaal begaafde mensen met autisme. Uiteraard is het probleem voor deze groepen telkens anders. Maar de aanpak ervan komt toch telkens neer op een goed begrip van het autistische denken, om zo de situatie beter te begrijpen en ook aan te passen.

Mensen met autisme pikken niet altijd even spontaan nieuwe vaardigheden en interesses op. Dikwijls zal de eerste stap naar een (nieuwe) vrijetijdsbezigheid gezet moeten worden aan de aanleertafel. Belangrijk is het kunnen kiezen, het zelf bepalen wat je gaat doen met je vrije tijd. Met een aantal aanpassingen kan je die moeilijkheid aanpakken. Dat geldt ook voor de sociale aspecten van vrije tijd. Ook sport en motorische activiteiten kunnen aangepast worden aan autisme. Het komt eropaan de theoretische kennis over autisme te vertalen in bruikbare, concrete en praktische adviezen en dat is wat Steven Degrieck in dit boek doet. Hij richt zich daarbij niet tot één specifiek deelpubliek. Ieder kan er wel dingen in vinden die bruikbaar zijn in zijn of haar situatie.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Werken aan je Asperger – relatie

Het Asperger-syndroom heeft invloed op de basisvoorwaarden voor een goede relatie: inlevingsvermogen, wederzijds begrip en communicatie. In een Asperger-relatie lopen beide partners daarom vaak tegen problemen en misverstanden aan.

Lijkt het af en toe of jij en je partner van twee verschillende planeten komen?
Worden jouw behoeften en gevoelens niet herkend? Voel je je vaak bekritiseerd door je partner?
In Werken aan je Asperger-relatie vind je adviezen, praktische tips en concrete invuloefeningen.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Wonen met autisme, werkboek voor begeleiders

Wonen met autisme, werkboek voor begeleiders

Er zijn steeds meer jongeren en jongvolwassenen met autisme en een normale tot hoge intelligentie op zoek naar een geschikte vorm van zelfstandig wonen. Veel van deze mensen hebben een vorm van ondersteuning bij het wonen nodig die zo goed mogelijk is afgestemd op hun mogelijkheden en beperkingen. Om de kwaliteit van deze ondersteuning te borgen is het belangrijk dat de bgeleiders in de woonsituatie een goede theoretische en praktische basis hebben voor het werken met deze doelgroep. Waar nodig is het zaak dat zij hun gangbare werkwijze kunnen aanpassen omdat die voor het werken mede doelgroep te weinig houvast biedt. Daarvoor is dit werkboek ontwikkeld.

Het boek dient om begeleiders te inspireren en te motiveren zich te verdiepen in autisme en de uitdaging aan te gaan om mensen met autisme binnen hun woonsituatie te begeleiden. De theoretische kennis wordt verduidelijkt en toegankelijk gemaakt aan de hand van praktische voorbeelden vanuit verschillende perspectieven; de bewoner met autisme, de ouder, de behandelaar en de begeleider.


Auteur: [custom-field id=”field_yekxa9″]
Uitgever: [custom-field id=”field_8np55e”]
ISBN: [custom-field id=”field_czfuco”]

Boek bestellenHeb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart