Als de wereld er anders uitziet

Als de wereld er anders uitziet

Horen dat je kind autisme heeft maakt bij ouders heel wat verwarrende gevoelens los: opluchting dat de problemen van hun kind eindelijk een naam krijgen, maar tegelijk ook verdriet, angst voor de toekomst en boosheid over het onbegrip dat ze als ouder vaak ervaren hebben. Daarbovenop roept zo’n diagnose ook veel nieuwe vragen op: hoe moet het nu verder met ons kind?

Als de wereld er anders uit ziet… is een psycho-educatief pakket gericht naar begeleiders van kortdurende ouderleergroepen voor ouders van normaal begaafde kinderen met autisme. Die ouderleergroepen willen ouders meer inzicht geven in het gedrag en denken van hun kind met autisme en willen hen competenter maken in de omgang met het kind. Het creëren van een autismevriendelijke omgeving die rekening houdt met het bijzondere denken en de andere waarneming van kinderen met een autismespectrumstoornis vormt immers de eerste stap naar een positievere benadering van deze kinderen.

Het psycho-educatief pakket bestaat uit een handleiding voor de ouders met de basisinhouden uit de ouderleergroep en een beknopt draaiboek voor de begeleiders. De titel van het boek verwijst naar de bijzondere manier van denken en waarnemen van deze kinderen. In het pakket wordt ingegaan op enkele vaak voorkomende problemen bij kinderen met autisme en wordt er een overzicht gegeven van de behandelings- en hulpverleningsmogelijkheden in Vlaanderen en Nederland. Hoewel het boek is opgevat als een handleiding voor ouders die aan een ouderleergroep autisme deelnemen, kunnen ook andere ouders en geïnteresseerden het boek lezen om een beter inzicht te verwerven in autisme bij normaal begaafde kinderen en jongeren.


Auteur: Marc Willems
Uitgever: Acco Uitgeverij
ISBN: 9789033489495

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Asperkids

Asperkids

Kinderen met Asperger denken, voelen en leren anders. Maar HOE anders? Jennifer Cook O’Toole is moeder van drie kinderen met Asperger, echtgenoot van een man met Asperger en ze heeft zelf ook Asperger… Zij weet dus als geen ander welke impact Asperger heeft.

In ASPERKIDS laat ze zien hoe we kinderen met Asperger kunnen helpen door te begrijpen hoe ze denken. Door aan te sluiten bij hun speciale interesses kunnen niet alleen hun sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden worden versterkt, maar worden bovendien hun bijzondere talenten en geweldige potentie zichtbaar.

“Al na een paar pagina’s wist ik het: ik was iets heel bijzonders aan het lezen…”
Liane Holliday Willey

  • Op basis van haar eigen ervaringen als moeder en leerkracht ontwikkelde Cook O’Toole een nieuwe leermethode voor kinderen met Asperger.
  • Indrukwekkende voorbeelden uit het dagelijkse leven van Jennifer Cook O’Toole die ouders en leerkrachten direct kunnen toepassen.
  • Winnaar van de 2012 ‘Temple Grandin Award’ én van de 2012 ‘GRASP Distinguished Spectrumite Meda.

Auteur: Jennifer Cook O'Toole
Uitgever: Hogrefe Uitgevers BV
ISBN: 9789079729920

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

ASS bij je man, wat dan?

ASS bij je man, wat dan?

Door hun problemen met sociaal contact wordt vaak verondersteld dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) geen partnerrelatie kunnen hebben. Dat is een misverstand: volwassenen met ASS kunnen wel degelijk een langdurige partnerrelatie hebben. Hoewel een deel van de partnerrelaties naar tevredenheid verloopt, zijn er ook koppels die wrijvingen en verwijten ervaren door de ASS-problematiek. Zowel de partner met, als de partner zonder ASS kan zich onbegrepen en ongelukkig voelen. Vrouwen met een man met ASS hebben vaak het idee dat ze meer investeren, zowel in de partnerrelatie als in het dagelijkse reilen en zeilen van het gezin.

Sommige vrouwen zeggen zelfs dat het af en toe voelt alsof ze een extra kind in huis hebben. Omgekeerd heeft de man met ASS vaak het idee dat hij het nooit goed genoeg kan doen.ASS bij je man, wat dan? is een uniek psycho-educatieprogramma voor de niet-autistische partner. Het programma kan zowel in groepsverband, in een individuele behandeling, als thuis ‘op de bank’ worden gebruikt. Ook biedt dit programma mogelijkheden voor de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts GGZ). In het programma is er niet alleen aandacht voor autisme bij de man, maar ook voor het effect hiervan op de vrouw en de partnerrelatie. Gevoed vanuit de praktijk is het Els Blijd-Hoogewys en Anja Talboom gelukt om ingewikkelde materie toegankelijk te maken. In 10 stappen krijgen vrouwen van een man met ASS niet alleen meer kennis over autisme, maar ook meer begrip voor hun man. Daarnaast worden handvatten aangereikt voor het dagelijks leven, waardoor de partnerrelatie kan verbeteren en de vrouw ook weer meer dingen voor zichzelf kan doen. Respect voor de partner met ASS staat hoog in het vaandel.


Auteur: Els Blijd-Hoogewys,Anja Talboom
Uitgever: Hogrefe Uitgevers BV
ISBN: 9789079729920

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autipower

Autipower

De auteurs interviewden in Nederland en Vlaanderen volwassenen met een ASS en deskundigen die met mensen met een ASS werken (o.a. werkgevers, psychologen en re-integratiedeskundigen). Ze ontdekken dat PDD-NOS en Asperger geen beletsel hoeven te zijn voor een succesvol leven.

Hun reis door het landschap van autisme leidt tot het inzicht: ‘Mensen met autisme zijn anders. Ze denken, praten en voelen anders. Ze zijn gevoeliger voor de vele prikkels in onze snelle informatiesamenleving. Maar ze kunnen prima in die samenleving functioneren. Hun toegevoegde waarde kan zelfs enorm zijn. Als de samenleving ze tenminste toestaat en helpt om het maximale uit zichzelf te halen. En niet, zoals nu gebruikelijk is, ze aan de kant zet met een stempel ‘ongeschikt’.’

Het boek schetst aan de hand van interviews een positief beeld van mensen met autisme. Het steekt mensen met een ASS een hart onder de riem en het geeft een beeld van de gedachten- en gevoelswereld van (een aantal) mensen met autisme


Auteur: Herman Jansen,Betty Rombout
Uitgever: Pepijn BV
ISBN: 9789078709091

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme in de klas

Autisme in de klas : hulpwaaier

De Hulpwaaier Autisme in de Klas is een handig middel voor leerkrachten en andere professionals die werken met kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Op een overzichtelijke manier, gerangschikt op kleur, staan tips en strategieën in de verschillende secties, waaronder leeromgeving, wijzigingen in de dagelijkse routine, communicatie en gedrag. De waaier is geschikt voor zowel primair als voortgezet onderwijs.


Auteur: Dr. Robin,D. Brewer,Tracy G. Mueller
Uitgever: Pica
ISBN: 9789462341814

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme in het nest

Autisme in het nest

Interviews over opgroeien met een vader of moeder met autisme. ‘Autisme in het nest’  is een leerzaam boek met interviews over opgroeien in een gezin met een ouder met autisme. De invloed die dat kan hebben op het leven van kinderen, ook als ze allang het huis uit zijn, wordt op een indringende wijze duidelijk.

Quotes:
‘Van een niet-autistisch kind van een ouder met autisme mag je niet verwachten dat die zich in de leefwereld van de autistische ouder kan verplaatsen.’

‘Mijn vader snapt nog steeds niet waarom ik anders denk dan hij. Hij snapt niet waarom ik niet hetzelfde redeneer als hem. Dat maakt communiceren heel moeilijk.’

‘Ik heb een enorme boosheid en rancune gehad richting mijn moeder om alles wat ze wel en niet gedaan heeft in mijn opvoeding. Ze was altijd koel en afstandelijk, of geprikkeld en afwijzend als ik emoties toonde. Toen het bekend werd dat ze autistisch was, betekende dat erkenning voor mij als kind.’

‘Mijn wereld is ingestort. Ik moet het weer opbouwen om mijn eigen weg te vinden. En om ervoor te zorgen dat mijn papa mij niet meer kwetst. Ik heb geen zin om mijzelf slecht te voelen.’

‘Het afgelopen jaar heb ik vele hulpverleners gezien. Iedereen knalde de deur voor mijn neus dicht. Dit, terwijl ik heb gezegd: ‘Mijn vader en broer zijn autistisch, help mij!’ Maar er is geen begrip, want ik heb zelf niets.’

‘Thuis, daar gebeurde het. Daar waren bijvoorbeeld de driftbuien. Het verborgene, dat was het zwaarste. Ook nu nog. Dit terwijl ik aan de andere kant besef dat mijn moeder en zus niet anders konden. Ze hebben hun best gedaan. En toch denk ik niet altijd positief over hen. Dat geeft een schuldgevoel. Dat is het ingewikkelde waar wij als kinderen van ouder(s) met autisme mee zitten. Zelfs de hulpverlening heeft het niet in de gaten. We zijn een grote vergeten groep.’


Auteur: Herman Jansen,Betty Rombout
Uitgever: Pepijn BV
ISBN: 9789078709176

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme in mij

Autisme in mij

Na Ik en autisme, gericht op kinderen op het basisonderwijs, bleek er veel vraag te zijn naar een boek voor jongeren met autisme op het voortgezet onderwijs. De opzet van dit nieuwe boek is gelijk gebleven, maar de voorbeelden en opdrachten zijn aangepast aan de doelgroep.

In dit interactieve boek kunnen deze jongeren meer over hun autisme te weten komen, door aan te geven welke informatie bij hen past. De opdrachten, tips en voorbeelden zijn bedoeld om hen meer inzicht te verschaffen in de manier waarop autisme bij hen tot uiting komt. En op welke manier zij er het beste mee kunnen omgaan.. Daarnaast is Autisme in mij uitstekend geschikt om ouders, familieleden, studenten en professionals kennis te laten maken met autisme bij jongeren.


Auteur: Nathalie van Kordelaar,Mirjam Zwaan
Uitgever: Niño
ISBN: 9789085605942

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

Autisme is een veel voorkomend verschijnsel. Het is niettemin ook het meest onbegrijpelijke verschijnsel op het gebied van menselijk gedrag. Er wordt veel onderzoek naar autisme gedaan. Het is geen ziekte, zo wijst recent onderzoek uit, ook geen defect. Het is een genenpatroon dat leidt tot een vertraagde ontwikkeling.

Dit is in overeenstemming met de theorie van het socioschema van Martine Delfos. Volgens deze theorie is het een vertraging op specifieke gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden. Het gevolg is een reeks uiteenlopende ‘mentale leeftijden’ binnen één persoon, de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person.Deze visie biedt een geheel ander perspectief voor diagnose, behandeling en vooral ook opvoeding.

Dit boek laat zien wat dit betekent voor het gedrag van mensen met autisme, de interpretatie daarvan, en de manier waarop mensen met autisme opgevoed of behandeld zouden kunnen worden. Praktijk en theorie rond autisme worden in dit boek sterk verweven. Daarbij wordt ingegaan op directe, concrete vragen uit de dagelijkse praktijk. Geprobeerd wordt de ervaringen van ouders te interpreteren, in een kader te plaatsen en te verdiepen.

De aanleiding voor het boek was een onderzoek naar de betekenis van autisme in de opvoeding in Ecuador. Al snel bleek de universaliteit van de problematiek.Het boek omvat ervaringen uit drie landen: Ecuador, Nederland en Bosnië-Herzegovina. Indrukwekkend daarbij is dat autisme als het ware cultuuroverstijgend is. De puzzels waar ouders voor staan in de dagelijkse omgang met hun kind komen sterk overeen.

Het boek biedt inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme. In overzichtelijke kaders staat de gebruikelijke ontwikkeling met betrekking tot onderwerpen als hechting of seksualiteit. Hieruit wordt geput om aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind, de adolescent en zelfs de volwassene met autisme.
De auteurs, Martine Delfos en Norbert Groot, hebben beide in verschillende landen gewerkt met mensen met autisme


Auteur: Martine delfos,Norbert Groot
Uitgever: SWP
ISBN: 9789088506918

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme ver-beeld-en

Autisme ver-beeld-en

Praten met kinderen en jongeren met autisme over hun diagnose begint niet met informeren maar met luisteren. Luisteren naar en aansluiten bij hoe het kind of de jongere zichzelf en dat ‘autisme’ ervaart is de sleutel tot succes. En hoe kan dat beter dan door een taal te gebruiken die niet alleen kindvriendelijk is maar ook autismevriendelijk, met name beeldtaal? Beelden zeggen niet alleen meer dan duizend woorden, ze geven kinderen en jongeren met autisme ook de kans om uit te drukken wat ze zo moeilijk gezegd krijgen in een klassiek gesprek waar alleen maar gepraat wordt.

Met beelden laten kinderen en jongeren met autisme letterlijk in hun hoofd kijken. En door te tekenen of op andere manieren ‘uit te beelden’ voldoet al wie kinderen en jongeren met autisme begeleidt ook aan dat ander criterium van een autismevriendelijke begeleiding, met name dat samen doen belangrijker is dan praten. Met “Autisme ver-beeld-en” leveren Thomas Fondelli en Isabelle Niset een onschatbare rijkdom aan inspiratie voor het werken met metaforen in de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. De beelden en verhalen van de kinderen en jongeren in dit boek tonen aan hoe verschillend de beleving van autisme kan zijn. De uniciteit en creativiteit van de ‘beelden’ in dit boekje maken het tot een boekje om te lezen en te herlezen maar vooral te koesteren. Link naar bestellen.
Peter Vermeulen – Autisme Centraal


Auteur: Thomas Fondelli,Isabelle Niset
Uitgever: Epo
ISBN: 9789462671690

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme verandert?

Autisme verandert?

Op 8 maart sprak prof. dr. Hilde Geurts de oratie uit naar aanleiding van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Autisme aan de Universiteit van Amsterdam vanwege Stichting Dr. Leo Kannerhuis.De titel MAutisme verandert? zou kunnen suggereren dat autisme wordt gezien als een op zichzelf staande entiteit. Niets is echter minder waar. Vanwaar dan deze titel? Betekent dit dat het begrip autisme verandert of juist dat het begrip van en over autisme verandert? Is de definitie veranderd? Of verandert iemand die een autismediagnose heeft? Veranderen de symptomen? Verandert cognitie? Al deze vragen staan centraal in drie thema’s, te weten 1) veranderingen in de diagnose, 2) veranderingen in bekendheid en 3) veranderingen gedurende de levensloop.

De conclusie is dat er veel tegelijkertijd verandert op het gebied van autisme. Dit zorgt niet alleen voor uitdagingen voor mensen met autisme en hun omgeving, maar ook voor het klinische werkveld en het autismeonderzoek. Het is belangrijk dat we meer inzicht krijgen in wie wanneer welke problemen heeft, om zo een idee te krijgen van de onderliggende mechanismen maar ook om uiteindelijk te kunnen bepalen voor wie wanneer welke interventie het meest geschikt is. Zowel een individuele verschillenbenadering als een ontwikkelingsperspectief is cruciaal in het onderzoek naar autisme. Hilde M. Geurts is bijzonder hoogleraar ‘Autisme: Cognitie gedurende de levensloop’ aan de Universiteit van Amsterdam vanwege het Dr. Leo Kannerhuis. Naast haar werk als wetenschapper, werkt ze eveneens als psycholoog binnen het Dr. Leo Kannerhuis.


Auteur: Hilde M. Geurts
Uitgever: Amsterdam University Press
ISBN: 9789056297077

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autisme, van begrijpen tot begeleiden

Autisme, van begrijpen tot begeleiden

Een persoon met autisme heeft het moeilijk met betekenissen te begrijpen achter waarnemingen. Als je vraagt ‘wat er aan de hand is?’ kijkt hij wellicht naar je hand. De letterlijkheid weegt op heel zijn doen en laten.

Ook hulpverleners en ouders hebben daardoor problemen. Ze beseffen onvoldoende hoe ingewikkeld het is om ‘normaal’ te zijn. Er is verbeelding nodig om mensen te helpen die lijden aan een gebrek aan verbeelding. Het boek geeft hiervoor praktische tips en handreikingen.


Auteur: Theo Peeters
Uitgever: Houtekiet
ISBN: 9789089240439

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart

Autismespectrumstoornis, interdisciplinair basisboek

Autismespectrumstoornis, interdisciplinair basisboek

Uniek voor het Nederlands taalgebied: een standaardwerk autismespectrumstoornis [ASS].

– Het hele spectrum in beeld;- Aandacht voor de verschillen tussen kinderen, tieners en volwassenen met ASS;- De benadering is interdisciplinair: vanuit de psychologie, de (ortho)pedagogiek en de psychiatrie;- Een bundeling van Nederlandse en Vlaamse expertise;- Niet alleen wetenschappers aan het woord maar ook ervaringsdeskundigen;
Het boek heeft alles om:- Het leerboek te worden voor ASS-hulpverleners in opleiding;- Het naslagwerk te worden voor experts uit de psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie.


Auteur: Hilde Geurts,Ilse Noens
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 9789036820417

Boek bestellen
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart