In een vijftal webinars licht Martine Delfos een aantal thema’s toe die betrekking hebben op autisme. Bij alle thema’s wordt aandacht besteed aan de context van de Coronatijd waarin we begin 2020 leven.

Om voor te bereiden is een reader gemaakt, waarin artikelen zijn opgenomen. Aardig wat artikelen zijn klassiekers, maar er is ook veel recent materiaal.

De webinars vinden plaats op vijf dinsdagochtenden van 10.00 tot 11.30.

De data zijn de dinsdagochtenden van 10-11.30 op:

7 juli 2020 1: Autisme en Zelfbepaaldheid, Corona

14 juli 2020 2: Autisme en Geen hulp vragen, Corona

21 juli 2020 3: Autisme en Leren, Corona

28 juli 2020 4: Autisme en Gevoel uitzetten, Corona

4 augustus 2020 5: Autisme en Escape, Corona

 

Kijk hier voor de informatie en het achtergronddocument

 

Autisme Netwerk Groningen heeft besloten om in 2020 geen Stimuleringsprijs uit te reiken. Dit jaar stond de uitreiking van de tweejaarlijkse prijs weer gepland in combinatie met een interessante lezing van Annelies Spek. Gezien de maatregelen en de onduidelijkheid t.a.v. de corona-ontwikkelingen hebben we besloten de happening een jaar uit te stellen.

Op www.sensonate.nl vind je informatie over prikkelverwerking bij mensen met een autisme én een verstandelijke beperking.

De website bevat 4 onderdelen:

  1. Kennis: Duidelijke uitleg in woord en beeld van begrippen rondom autisme, verstandelijke beperking, prikkels, prikkelverwerking en ‘een goed leven’;
  2. Ervaringen: Ervaringsverhalen die inspireren om anders te kijken naar gedrag en om signalen van onder- en overprikkeling eerder te herkennen en bespreekbaar te maken;
  3. Tips: Handvatten voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders en leerkrachten, voor de dagelijkse begeleiding bij prikkelverwerking;
  4. Hulpmiddelen: verwijzingen naar vragenlijsten, methodieken en hulpmiddelen voor aanpak-op-maat bij hulpvragen op het gebied van prikkelverwerking, autisme en verstandelijke beperking.

De website is zo ingericht dat je via een filter kunt zoeken, zodat de informatie aansluit bij wat je nodig hebt.

De website is het eindproduct van het onderzoek De Sensatie van een Goed Leven (SGL).