Bron Trouw 14 juli: De versoepelde coronaregels geven onrust bij mensen met autisme. ‘De voorspelbaarheid is verdwenen’

Voor mensen met autisme zijn de terugkerende vrijheden na de intelligente lockdown niet per se iets positiefs. Ze kunnen ook een bron van verwarring zijn. ‘Ik ben iemand die zich graag aan de regels houdt. Ze bieden ook duidelijkheid.’  Lees hier artikel in geheel.

Autisme Netwerk Groningen heeft besloten om in 2020 geen Stimuleringsprijs uit te reiken. Dit jaar stond de uitreiking van de tweejaarlijkse prijs weer gepland in combinatie met een interessante lezing van Annelies Spek. Gezien de maatregelen en de onduidelijkheid t.a.v. de corona-ontwikkelingen hebben we besloten de happening een jaar uit te stellen.

Op www.sensonate.nl vind je informatie over prikkelverwerking bij mensen met een autisme én een verstandelijke beperking.

De website bevat 4 onderdelen:

  1. Kennis: Duidelijke uitleg in woord en beeld van begrippen rondom autisme, verstandelijke beperking, prikkels, prikkelverwerking en ‘een goed leven’;
  2. Ervaringen: Ervaringsverhalen die inspireren om anders te kijken naar gedrag en om signalen van onder- en overprikkeling eerder te herkennen en bespreekbaar te maken;
  3. Tips: Handvatten voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders en leerkrachten, voor de dagelijkse begeleiding bij prikkelverwerking;
  4. Hulpmiddelen: verwijzingen naar vragenlijsten, methodieken en hulpmiddelen voor aanpak-op-maat bij hulpvragen op het gebied van prikkelverwerking, autisme en verstandelijke beperking.

De website is zo ingericht dat je via een filter kunt zoeken, zodat de informatie aansluit bij wat je nodig hebt.

De website is het eindproduct van het onderzoek De Sensatie van een Goed Leven (SGL).