Autisme is geen statisch gegeven. Met autisme ben je blijvend op weg.
Ook inzichten over autisme veranderen. Wat voor de een werkt of helpend is voor het verwerven van een fijn leven, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Het belang van maatwerk in ondersteuning van mensen met autisme lijkt een schot voor open doel, maar in de praktijk is dit nog niet vanzelfsprekend.

Wij dagen u uit om anders te kijken, handelen en/of benaderen.
Kom naar ons symposium!

Autisme Netwerk Groningen (ANG) en Autisme Expertise Netwerk Drenthe (AEND) nodigen onze convenantpartners en daarnaast (naasten van) mensen met autisme én professionals uit de provincies Groningen en Drenthe van harte uit voor ons symposium op 4 november in theater vanBeresteyn in Veendam. Meer weten over de inhoud en onze sprekers (Wouter Staal, Suzanne Agterberg en Jolanda Snel) en hoe u zich kunt aanmelden? KLIK HIER

 

Deze vraag onderzoekt het project Money Matters. Daarvoor hebben zij hulp nodig van jongeren/jongvolwassenen met autisme 12-30 jaar,  volwassenen met autisme ouder dan 30 jaar, ouders en andere betrokkenen die ervaring hebben met geldzaken van een jongere/jongvolwassene met autisme.

Wil jij helpen en heb jij 10 minuten? doe mee met het onderzoek en vul de online de vragenlijst  in.    (graag voor 31 augustus)

Bekijk of je jezelf herkent in één van de volgende categorieën, voordat je de vragenlijst invult:

 • Je hebt autisme, bent tussen de 12 en 30 jaar en wil een ervaring delen over omgaan met geld.
 • Je hebt autisme, bent ouder dan 30 jaar  en hebt een ervaring over omgaan met geld toen je jonger was, die je wilt delen.
 • Je bent ouder/betrokkene en hebt een ervaring met geldzaken van een jongere met autisme.

Met jouw input verwachten zij de volgende resultaten:

 • Een beeld of omgaan met geld voor jonge mensen met autisme anders is dan voor andere jongeren.
 • Bijdrage aan herkenning en erkenning.
 • Mogelijk komen er voorstellen uit voor (door-)ontwikkeling van bestaande informatie of ondersteuning op dit gebied.
 • Ook kan de wens ontstaan voor nader onderzoek.

Vragen of tips?
Heb je specifieke vragen of tips over Money Matters? Neem dan contact op met projectleider Jessica Slijpen op jessica.slijpen@vanuitautismebekeken.nl.


Het project Money Matters wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Nederlanden. Vanuit hun maatschappelijke programma Future Matters steunt Nationale Nederlanden sociale en educatieve projecten om het financieel welzijn van mensen te verbeteren. Nationale Nederlanden financiert het project Money Matters en draagt hieraan bij door – indien relevant – vrijwillige ondersteuning te bieden op financiële vraagstukken van deelnemers aan de interviews. Het project Money Matters omvat de online vragenlijst, de interviews en persoonlijke ondersteuning. Daarnaast worden experts geïnterviewd en desk research uitgevoerd. 

Onze consulent Informatie en Advies is niet bereikbaar van 27 juli t/m 5 augustus.

De coördinator van ons netwerk is afwezig van 1 augustus t/m 19 augustus.

Wij wensen u een goede zomer.

Informatie voor volwassenen die onlangs gehoord hebben dat er sprake is van autisme

13 juli 2022

Sinds april 2021 is de Informatietafel Autisme bezig geweest met het thema ‘Waar begin je als je net de diagnose autisme hebt gekregen’.

Volwassenen die na een diagnosetraject gehoord hebben dat er daadwerkelijk sprake is van autisme hebben vaak veel vragen. De Informatietafel heeft in nauwe samenwerking met Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA) een brochure ontwikkeld met informatie voor volwassenen om antwoorden op deze vragen te geven.

Deze nieuwe brochure helpt hen op weg met informatie waarvan anderen zeggen:

Had ik dat maar eerder geweten!”.

Met trots lanceert de Informatietafel en NIPA de  Brochure Een diagnose autisme… en dan

Informatietafel autisme

Het doel van de Informatie tafel Autisme is de informatievoorziening aan mensen met autisme en hun naasten te verbeteren.  De tafelgenoten zijn de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Vanuit Autisme Bekeken (VAB), Personen uit het Autisme Spectrum (PAS), Autismenetwerken Nederland en wegwijzer-autisme.nl. De regie ligt bij Jessica Slijpen, Annelies Meulemans is ervaringsdeskundig adviseur en samenwerking met NIPA.

Over de brochure

De brochure geeft een beknopt overzicht van wat iemand zelf kan doen en welke professionele ondersteuning (zorg en welzijn) mogelijk is. Daarnaast geeft de brochure informatie over autisme en verwijst naar relevante websites en organisaties.

Download gratis brochure

De brochure is als pdf onder andere beschikbaar op de website van VAB, NVA en NIPA

Promotieposters bij brochure (A3 en A4)

Hoe de brochure te gebruiken?

Hierbij enkele tips hoe de brochure onder de aandacht te brengen:

 • Geef de fysieke brochure meteen mee naar huis nadat iemand de diagnose autisme heeft gekregen
 • Ontsluit de digitale brochure in het persoonlijke cliëntportaal
 • Stuur de brochure mee aan de start van een psycho-educatietraject
 • Overweeg de brochure toe te sturen aan mensen met autisme die zijn verwezen voor behandeling en op de wachtlijst staan tot ze aan de beurt zijn voor behandelintake
 • Ontsluit de brochure op intranet, zodat deze ook beschikbaar is voor collega’s
 • Hang de poster in een wacht- of spreekkamer zodat geïnteresseerden laagdrempelig de brochure kunnen vinden

In september start Vrijdag in Groningen een theatercursus voor jongeren (12-20) met de diagnose autisme.
In de lessenreeks Oog voor detail draait het om transformeren. Hoe kom je tot een personage dat heel ver afstaat van wie je bent en blijf je toch geloofwaardig spelen? In de lessen leg je een mooie basis. Je leert improviseren en basistechnieken om tot spel te komen. Daarnaast ga je aan de slag met tekstanalyse en word je je bewust van de mogelijkheden van je lichaam en stem.

Theaterroute voor jongeren met autisme

Deze lesroute is gericht op jongeren met autisme. Heb jij deze diagnose en vind je de stap om deel te nemen aan een reguliere jongerengroep net wat te groot? Vind je het prettig als er iets meer begeleiding en persoonlijke aandacht in de lessen is? Of lijkt het je vooral ook leuk om samen te spelen met andere jongeren met autisme? Dan is dit je plek!

Oog voor detail is gericht op jongeren met autisme. In deze cursus besteden we net iets meer aandacht aan voorbereiding en de lesopbouw.

Meer informatie over deze cursus? Klik dan hier.

 

Samen met zorginstelling Autismepunt uit Eindhoven hebben we de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan het EMOGY-platform, speciaal voor mensen met autisme. Krijg met EMOGY grip op je stemming en energie om van daaruit als cliënt meer zelfregie te ervaren. Voor de organisatie en begeleiders zijn dashboards beschikbaar samengesteld vanuit verschillende invalshoeken.

EMOGY is nu volledig operationeel, klaar om te gebruiken en dus hét moment voor een update! Doe jij mee?

Programma preview
Tijdens het webinar krijgt u inzicht in het EMOGY-platform en komen sprekers aan het woord die u meenemen in hoe zij binnen hun organisatie met EMOGY aan de slag zijn. CZ zorgkantoor neemt u mee in hoe technologische innovatie kan bijdragen aan toekomstbestendige zorg.

Agenda

-Frank Kliebisch, het EMOGY-platform
-Leander Westerbeek van Eerten, introductie EMOGY binnen Autismepunt

-Autismepunt, ervaring vanuit een begeleider
-CZ zorgkantoor, Toekomstbestendig innoveren

 

Reserveer 12 juli alvast in uw agenda!

Het webinar vindt plaats op dinsdagochtend 12 juli 2022 van 10.00 – 11.00 uur en is bedoeld voor bestuurders, zorgverleners en- of innovatiemanagers die actief zijn in de autismezorg. Maar bent u meer dan geïnteresseerd in autisme? Dan bent u natuurlijk van harte welkom om ook aan te sluiten. Reserveer de datum alvast in uw agenda en klik hier om kosteloos in te schrijven!

Overal in het land zijn autismenetwerken. Op 15 juni kwamen de coördinatoren van deze netwerken bij elkaar bij  magazijn 076. Delen en elkaar inspireren stond centraal als inleiding op de gezamenlijke livestream aan het eind van de middag. Zoveel netwerken, zoveel verschillen. Naast professionals van de convenantpartners werken we binnen de netwerken samen met ervaringsdeskundigen. Binnen ons netwerk zien we betrokkenheid van mensen met autisme en naasten als onmisbaar. Meer weten over de netwerken? Kijk op onze gezamenlijke etalagepagina van Autisme Netwerken Nederland.

In de maand juni zijn er veel webinars over autisme. Meer weten? Klik hier.

 

Ben jij er online bij op 15 juni 16.00-17.00?

Lancering etalage – activiteiten in de regionale netwerken.
De regionale autismenetwerken geven woensdag 15 juni 2022 tussen 16:00 en 17:00 uur een kijkje achter de schermen.
In een live event vanuit de Koepel in Breda staan we stil bij diverse regionale activiteiten en lanceren we een websitepagina vol met sfeerimpressies, podcasts en foto’s.
Aanmelden hoeft niet, het evenement noteren in je agenda mag wel en ga op 15 juni naar Livestream | Autisme Netwerk Nederland (autismenetwerkennederland.nl) op de website www.autismenetwerkennederland.nl

Onlangs verschenen twee nieuwe boeken over autisme. 

Meisjes en vrouwen met autisme
Gedachten, gevoelens en ervaringen van meisjes en vrouwen met autisme in verschillende levensfasen
Autisme is bij meisjes en vrouwen lange tijd vaak over het hoofd gezien, omdat het zich anders uit dan bij mannen. In Meisjes en vrouwen met autisme heeft Sarah Hendrickx recent onderzoek gecombineerd met persoonlijke verhalen van meisjes en vrouwen met autisme.

Aan bod komen vrijwel alle onderwerpen waar meisjes en vrouwen met autisme gedurende hun leven mee te maken krijgen: van de kindertijd en vriendschappen tot een diagnose op latere leeftijd. Van school tot seksualiteit en intimiteit, en van zwangerschap en opvoeden tot werk en gezondheid.

Succesvol aan het werk met autisme
Hoe laat je het talent van mensen met autisme tot bloei komen?
Veel mensen met autisme zitten werkloos thuis. Uitdagend, passend werk lijkt voor hen onbereikbaar, vrijwilligerswerk of dagbesteding het maximaal haalbare. In Succesvol aan het werk met autisme laat Maarten van Klaveren zien dat deze situatie niet alleen onwenselijk, maar ook onnodig is. Met de juiste hulp en aanpassingen is het voor mensen met autisme goed mogelijk om passend werk te vinden dan wel te behouden.

Klik hier voor meer informatie

De methodiek Jouw Autisme is een nieuwe methodiek voor psycho-educatie voor jongeren met autisme. Het is ontwikkeld vanuit de nieuwste inzichten rondom het ondersteunen en sterk maken van jongeren met autisme. Waarbij autisme niet wordt gezien als stoornis of handicap, maar als kwetsbaarheid in de informatieverwerking. Lees hier meer.