Vanaf juni is BEZINNZorg aangesloten als nieuwe partner van Autisme Netwerk Noord. Welkom bij het netwerk.

(tekst van website BEZINNZorg)
Zorgorganisatie in Friesland, Groningen en Drenthe

Stichting BEZINNZorg levert een bijdrage aan het helpen van kwetsbare mensen in de samenleving. Dit doen wij door zorg te bieden op zorgboerderijen en andere kleinschalige zorglocaties. De behoefte van de cliënten en hun individuele wensen staan hierbij op de eerste plaats. Alle locaties voldoen aan een erkend kwaliteitssysteem.

Aangesloten zorglocaties – onder de paraplu van BEZINNZorg
Als aangesloten zorglocatie kun je met eigen naam en kwaliteiten blijven werken zónder dat je een uitvoeringsorganisatie hoeft op te tuigen. Zeker voor kleinere zorgaanbieders, zoals zorgboerderijen, kan dit een groot voordeel zijn.

Kinderen met autisme en andere aanverwante uitdagingen kunnen nu ook sporten bij Tafeltennisvereniging TALERO in Leek.

 Al vele jaren kunnen kinderen met autisme en andere aanverwante uitdagingen voetballen bij Stichting Autisport Leek via voetbalclub Vev’67. Vanaf nu kun je naast voetballen ook tafeltennissen via tafeltennisvereniging TALERO in Leek.

“Een samenwerking was heel voor de hand liggend. Bij tafeltennis kan je heel goed sporten met een uitdaging zoals autisme” aldus één van de bestuursleden van TALERO.

Stichting Autisport Leek zet zich in voor kinderen met autisme of een aanverwante uitdagingen, zodat ze op een veilige wijze kunnen sporten. In de praktijk bleek het voor kinderen met ASS en aanverwante uitdagingen niet altijd makkelijk om mee te kunnen doen bij reguliere sportverenigingen. Het niet begrijpen wat de bedoeling is, meer schakeltijd nodig hebben, geen overzicht hebben of kunnen onthouden, kunnen tijdens het spel parten spelen. Autisport is erop gericht dat deze kinderen wel kunnen meedoen, in groepsverband kunnen sporten en dat alles onder deskundige professionele begeleiding van begeleider van Ambulante Hulpverlening Groningen (AHG).

Al sinds 2015 is er een intensieve samenwerking met voetbalvereniging VEV ’67 in Leek. Vanaf april 2024 is er een samenwerking met tafeltennisvereniging TALERO in Leek bijgekomen en kunnen we nu ook tafeltennis aanbieden via Autisport.

Een van de begeleiders van AHG:
“Het is zo fijn dat we nu ook kinderen kunnen begeleiden hier bij TALERO! Op dit moment zijn er een aantal pupillen die te gelijk zijn gestart, ze moeten dus aan elkaar wennen en proberen het balletje zo goed mogelijk terug te slaan. Voor de kinderen is dit hun belang. Voor ouders en ons zijn er andere belangen. Onze insteek is net als bij Vev’67. Het motto is ‘gewoon waar het kan, enige ondersteuning waar het moet’. Dit om zo regulier mogelijk te kunnen functioneren. Dat is ook het doel, we willen dat kinderen plezier hebben in hun sport. De spelvreugde is dan ook groot. Wanneer er een prachtig punt gescoord wordt is het net of er een gouden medaille is gewonnen. Maar er zijn zeker flinke uitdagingen, en hoe ga je daarmee om?

Dat leren de kinderen nu ook bij TALERO, en wij als hulpverleners zijn erg blij dat AUTISPORT en TALERO de samenwerking zijn aangegaan”.

De stichting behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, doordat de professionele hulpverleners als trainers/begeleiders worden ingezet. Hierdoor valt het voor een ‘leek’ niet op welk kind extra begeleiding krijgt bij tafeltennis. De emoties zijn anders, wanneer je tafeltennis gaat vergelijken met voetbal. Maar de wijze van omgaan met deze emoties is vaak ingewikkeld. Wij helpen onze pupillen hierbij. We willen ze heel graag laten door ontwikkelen bij de club, dus wanneer de pupil het zelfvertrouwen heeft en handvatten om te kunnen omgaan met allerlei prikkels die net zo goed aanwezig zijn bij tafeltennis, en je wilt door… ga je gewoon lekker tafeltennissen.

De constructie is dezelfde als bij voetbal.
Wanneer je vanuit de gemeente een beschikking krijgt dat je recht hebt op ambulante groepsbegeleiding, kan je je aanmelden bij TALERO. Je bent een volwaardig lid van de club en, wanneer je het aankan en wilt, doe je met alle activiteiten mee die voor jou geschikt zijn. Je krijgt vanuit de hulpverlening extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt vanuit de gemeente vergoed, wanneer er een beschikking voor jou is afgegeven.

Mocht je geïnteresseerd zijn, kan je contact opnemen met:
Stichting Autisport: www.autisportleek.nl 
TALERO: www.talero.nl 
Ambulante Hulpverlening Groningen: www.ahg-begeleiding.nl

Appingedam –  Van een spontaan idee aan de keukentafel naar een uitgevoerd plan. In de eerste drie maanden van 2024 heeft het Auticafé Step Aut een groot succes bereikt. Step Aut is de netwerkborrel voor én met mensen met autisme (ASS) met normale tot hoogbegaafdheid. Waar wij bescheiden vanuit eigen behoefte om een Auticafé in eigen omgeving te organiseren zijn gestart werd al snel duidelijk dat er veel mensen zijn die ook deze behoefte hebben. Met alle feedback die wij hebben mogen ontvangen van onze bezoekers hebben wij besloten om structureel door te gaan met het auti-café.

Elke tweede woensdag van de maand zet ´Step Aut´ de deuren weer open. Vanaf 10 april op de nieuwe locatie; de ontmoetingszaal van de bibliotheek in Appingedam aan de Professor Cleveringaplein 5. De avonden starten om 19.30 uur tot 22.00 uur en aanmelden is niet nodig. Er is ruime parkeergelegenheid voor de deur en de locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een praatje, ervaringen uit te wisselen of om vrienden te maken. Verder is er ook de gelegenheid om een spelletje te spelen of je mag je eigen spel meenemen. Ook is op deze avonden een ervaringsdeskundige aanwezig voor vragen. Alle leeftijden zijn welkom zijn en als je het spannend vindt mag je een begeleider meenemen. Ook zal men zich de komende tijd gaan beraden op het organiseren van thema avonden en vaste inloopochtenden. Voor meer informatie kan men terecht op de website: www.wonenonderdepannen.nl/auticafe

ZATERDAG 30 MAART T/M ZATERDAG 6 APRIL

THEMA ‘DE KUNST VAN HET EVENWICHT’

ACTIVITEITEN VAN ONZE PARTNERS IN DE PROVINCIES FRIESLAND, GRONINGEN EN DRENTHE  ( Klik hier voor onze flyer)

Accare
Het specialistisch team autisme van Accare Groningen organiseert een interactieve avond met als thema ‘Zoeken naar de juiste balans’ op 3 april. Klik hier voor meer informatie.

JONX/ATN                                                                               
Groningen: digitale krant. Verschijnt binnenkort.  Klik hier of hier
Friesland: Jubileumcongres 27 maart “Net gelyk makket kleurryk”.  Meer weten?  Klik hier.
Drenthe: door omstandigheden wordt de activiteit verschoven naar mei.
Houd de website in de gaten.  Klik hier of hier

AUTISME DIGITAAL
Wat: digitale rondetafelgesprek ‘Mijn autismecoach’ op 30 maart . Klik hier.
Wat: Webinar ‘Vier strategieën om met mijn autisme om te gaan’ op 4 april. Klik hier.

Zie voor info over dagelijkse blogs tijdens de autismeweek deze link.

JADOS
Drenthe: Een Open Middag om in gesprek te gaan met bewoners en medewerkers op 4 april ‘s middags. Klik hier
Friesland: Een spelletjesavond die een relatie hebben met evenwicht op de locatie in Leeuwarden. Klik hier

Groningen: er is een dobbelspel ontwikkeld als middel om het gesprek aan te gaan. Klik hier  Zie ook binnenkort de website van JADOS. Klik hier.

Horizon Begeleiding
Wat: Open middag bij Educatieve Dagbesteding in Groningen op 3 april ‘s middags.
Meer weten?
Klik hier

SCAUTING

Wat: Open Dag op twee locaties.
Wanneer: op 2 april in locatie in Hurdegaryp en op 3 april op locatie in Tjalleberd.
Beide dagen van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Meer weten? Klik hier

SCRIPT
Wat: Open dag
Wanneer: 4 april van 15.00 uur tot 19.00 uur in Groningen.  Meer weten? Klik hier.

SLIMMERIK
Wat: Open Dag locatie Leeuwarden
Wanneer: 6 april van 10.00 uur tot 12.30 uur. Meer weten? Klik hier.

STAM BV
Wat: Autisme Belevings Circuit voor mentoren en werkgevers
Wanneer:  11 april van 9.00 tot 12.00 in Heerenveen.
Meer weten? Klik hier.

 

Klik hier voor de landelijke website van de autismeweek met nog meer activiteiten.

De autismenetwerken in Groningen, Friesland en Drenthe bundelen de krachten.
Vanaf 2024 gaan we verder onder de naam Autisme Netwerk Noord www.autismenetwerknoord.nl
Dinsdag 23 januari kwamen ‘oude’ en ‘nieuwe’ stuurgroepleden bijeen.
Bijeenkomst voor de inhoudelijke sleutelfiguren volgt binnenkort.
Wil je als organisatie ook aansluiten bij ons netwerk?
Kijk voor contactgegevens op onze gezamenlijke website de gezamenlijke website.

Autisme Digitaal Accare Cosis Stichting De Trans De Zijlen GGD Fryslân @GGZ Santana Horizon begeleiding Humanitas DMH – dienstverlening aan mensen met een hulpvraag Jados Lentis Koninklijke Kentalis Koninklijke Visio MEE Samen MEE Noord Nieuw Woelwijck Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) REA College Groningen & Leeuwarden Scauting Slimmerik
Scauting Stam BV Script Vanboeijen

Op 27 maart is het jubileumcongres van JONX ‘Net gelyk makket kleurryk’, Leef je eigen leven met autisme.

Meer weten? Klik hier voor het programma en wijze van aanmelden.

De autismenetwerken in Friesland, Groningen en Drenthe werken vanaf 1 januari 2024 intensief samen onder de naam Autisme Netwerk Noord. De websites van de drie autismenetwerken blijven in 2024 nog online. Vanaf 23 januari is er wel een gezamenlijk ‘platte’ pagina, www.autismenetwerknoord.nl

e Onlangs verscheen het laatste deel van de autobiografische romantrilogie van Bep Schilder ‘DE POORT, DE PALJAS EN HET MEISJE – deel 3. Meeslepende zoektocht van een ‘Aspergervrouw’ naar de zin van liefde, lijden en leven’.

De rode draden die door de hele trilogie verweven zijn, ontwikkelen zich in dit deel tot een apotheose. Mede vanwege uitgebreide dagboekfragmenten beleeft de lezer mijn worsteling met ‘geloof’, autisme en spirituele ontdekkingen van zeer nabij. Het boek bevat een dusdanige spanningsfactor dat het, volgens de eerste lezers, een heuse pageturner is geworden. Omdat het proces voor, tijdens en na mijn diagnose een heftige aangelegenheid was, ben ik blij dat mijn ‘verhaal’ voor mensen met en zonder autisme zowel inleefbaar en boeiend als humoristisch blijkt te zijn. De therapie en aanmoediging die ik kreeg van klinisch psycholoog dr. Els Blijd Hoogewys heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Zij schreef voor deel 1 een prachtig Voorwoord en het, na publicatie veelgevraagde, Naschrift ‘Autisme bij vrouwen’.

Door een samenvatting aan het begin zijn alle delen onafhankelijk van elkaar te lezen. Klik hier voor meer informatie.

In dit artikel over hoe anders autisme zich kan uiten bij vrouwen.
Autisme wordt bij vrouwen minder snel herkend dan bij mannen. Hoe komt dat? Deskundige Annelies Spek: “Doordat vrouwen hebben geleerd om oogcontact te maken en een gesprek te voeren, wordt er niet snel gedacht aan autisme.” Naast Annelies Spek komen Nynke Zuurmond, Bianca Toeps en Birsen Basar aan het woord. Lees Lees hier

Voor een van de gespreksgroepen in Groningen voor volwassenen met een vorm van autisme zoekt de NVA een tweede gespreksleider.

Ben jij de nieuwe gespreksleider in Groningen?
Autisme heb je een leven lang. De Nederlandse Vereniging voor Autisme biedt leden activiteiten om elkaar te ontmoeten: mensen met autisme, hun ouders, partners en kinderen.
Mensen aan wie je niet alles hoeft uit te leggen en met wie je kennis en ervaring kunt delen. In Groningen heeft de NVA gespreksgroepen voor leden.

Een gespreksgroep is informeel en heeft geen therapeutisch doel. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek. In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten. De gespreksgroep kan een springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk.

Voor een van de gespreksgroepen in Groningen voor volwassenen met een vorm van autisme (of een sterk vermoeden hiervan) is het regiobestuur op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die actief wil worden als gespreksleider.

Profielschets gespreksleider

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme of bereid dat te worden
  • Ervaring met mensen met autisme vanuit gezinssituatie en/of werk
  • Kennis van autisme en van de belevingswereld van mensen met autisme
  • Ervaring met het begeleiden van (gespreks)groepen
  • Geen belangenverstrengeling met werkzaamheden vanuit een eigen bedrijfWat kun je als gespreksleider van de NVA verwachten?
  • Ondersteuning van de NVA landelijk en van het regiobestuur Groningen/Drenthe
  • NVA-training voor startende gespreksleiders
  • Training met de andere gespreksleiders
  • Reiskostenvergoeding

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Barbara Snabilié (voorzitter, 050 – 535 01 52). Ben jij de gespreksleider die we zoeken?
Stuur een e-mail naar secretaris.NVA.GroningenDrenthe@autisme.nl

Na een vastgelopen filmproject vraagt fotograaf en documentairemaker Isabelle Renate la Poutré zich af: ‘Werkt mijn hoofd soms anders dan dat van anderen?’ Ze leest een blogpost over vrouwen met autisme en dan begint er iets te dagen.

In de documentaire Inside Aut gaat Isabelle vol overgave en met humor op zoek naar de waarheid. Ze leest zich suf, luistert podcasts en interviewt andere vrouwen over dit onderwerp. De eerlijke en soms pijnlijke gesprekken met met haar omgeving maken langzaamaan duidelijk hoe haar hoofd werkt. Wanneer ze tot slot in haar eentje naar IJsland afreist valt alles op zijn plek. 

Inside Aut is een verhaal over kracht, eigenheid en je weg vinden in een wereld die nooit stil staat. 

Klik hier voor meer info

FORUM – GRONINGEN:

Zo 6 augustus 14.15

Zo 13 augustus 14.15

Zo 20 augustus 14.15

Op 13 mei was de opening van het nieuwe Papagenohuis in Lemmer.

Dit Papageno Huis Fryslân is gevestigd in de voormalige Gereformeerde Kerk en omliggende gebouwen. Papageno Huis Fryslân biedt 17 appartementen en 60 plekken voor dagbesteding gericht op jongeren met autisme. De Kerkzaal wordt een ontmoetingsplek in Lemmer waar iedereen terecht kan voor koffie, met zelfgebakken taart of een lekkere lunch.

Zorgmedewerkers van zorgpartners De Heeren van Zorg en Weardefol, vrijwilligers en jongeren met autisme runnen alles samen.

Klik hier voor meer informatie.