Uit onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de mensen met autisme en een normale begaafdheid geen betaald werk heeft. Jörn Leidorf heeft autisme en heeft wel betaald werk. Maar dat ging niet vanzelf. Hij werkt nu bij Rapide. Rens Reinders is mede-eigenaar van het bedrijf. We hebben een gesprek over autisme en werk.

Jörn laat mij binnen in het statige pand van Rapide aan de Noorderhaven. Rapide ontwikkelt digitale platformen, klantportalen en mobiele apps. Jörn werkt hier als medior developer en is sinds kort scrumleider

De lange weg van biologie naar ICT
Werken in de ICT was voor Jörn in eerste instantie niet vanzelfsprekend, want hij begon ooit met een studie biologie. Hij maakte de studie niet af vanwege een depressie. Ging werken bij een zorgverzekeraar en raakte vervolgens in een burn-out. Via zijn psycholoog kwam hij bij Script terecht. Script begeleidt mensen met autisme bij ICT leer-/werktrajecten. Een schot in de roos, bleek al snel. De uitdaging die hij zocht vond hij in de ICT. Na het doorlopen van het traject kreeg Jörn een werkervaringsplaats bij Rapide. Een jaar later kreeg hij hier een vast contract voor 28 uur.

Omgeving is belangrijk
“De neuzen staan dezelfde kant op, er is geen haantjesgedrag of office politics”, aldus Jörn. Hij is blij met de informele sfeer en de gelijkgestemde collega’s. “We delen hier inderdaad dezelfde interesses in het puzzelen met allerlei complexe vraagstukken; van science fiction tot kwamtumfysica”, aldus Rens. Daarnaast waardeert Jörn dat het bij zijn werkgever niet alleen gaat om de vakinhoudelijke kennis, maar dat er ook aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling, voor wat je nodig hebt of spannend vindt. “Ik ben daarin hier geen uitzondering”. Rens bevestigt dit. “Het is onze intrinsieke motivatie om medewerkers een mooie werkplek te geven en te zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen.”
Jörn geeft aan dat hij blij is met het vertrouwen dat hij krijgt. “Dat geeft ruimte om mij verder te ontwikkelen. Het haalt stress weg en geeft extra energie”. Inmiddels heeft hij zich ontwikkelt in de rol van scrumleider binnen het bedrijf.

Wat werkt?
Jörn is inmiddels niet de enige die via Script bij hen werkt. Rens benadert Script tegenwoordig actief.
Wat zou volgens beiden bijdragen om te zorgen dat meer mensen met autisme betaald werk hebben? Volgens Jörn zou het helpen als werkgevers meer kennis van autisme hebben. Vaak is er een eenzijdig en stereotiep beeld. Dat maakt werkgevers onzeker om iemand met autisme in dienst te nemen. “Ga het gesprek aan en vraag wat iemand nodig heeft. Kijk naar mogelijkheden voor eenvoudige aanpassingen, bijvoorbeeld flexibiliteit in werktijden.”  Zo werkt Jörn 7 uur per dag en vier dagen per week. “Dat is voor mij belangrijk, want sociale contacten gaan voor mij niet vanzelf. Ik kan het wel, maar het vraagt wel veel energie. Anderen zien dat niet, maar het is er wel. Mijn intelligentie compenseert daarin veel. De woensdag ben ik vrij en daardoor werk ik nooit meer dan twee dagen achter elkaar. Dat werkt voor mij goed”.
“Wees ook niet mismoedig als iets niet lukt. Blijf zoeken en blijf positief. Breng je autisme niet als probleem, maar zet in op hoe je productief kunt zijn voor je werkgever en wat je daarvoor nodig hebt.” Bovendien, wat voor iemand met autisme werkt, kan volgens Jörn ook voor anderen heel goed werken. Jörn noemt als voorbeeld de interne verbouwing in coronatijd. De galm in het gebouw is verdwenen. En niet alleen Jörn is daar heel blij mee.   Jörn Leidorf (zittend) en Rens Reinders (op beeldscherm)

Rens geeft aan dat werkgevers mogelijk ook denken dat het heel veel extra tijd vraagt, maar dat is niet zo. “Het gaat veel meer om een open houding, naar elkaar luisteren, vragen wat iemand nodig heeft. Ga het ‘experiment’ in openheid aan. Maak er ook geen taboe van als het niet lukt. Maak van tevoren goede afspraken over de verwachtingen over en weer. Kijk of het type werk past bij de persoon. Zie mogelijkheden en wees niet te bang. Bij bijna elk bedrijf is wel een afdeling waarbij iemand past”. Jörn beaamt dit en zegt “het gaat om wat jij interessant en leuk vindt, waar jouw intrinsieke motivatie ligt. Zoek hierbij taken en werk en vervolgens een bedrijf met een werkomgeving die daarmee matchen.”

——

Er is dus veel mogelijk. Bij Autisme Netwerk Groningen zijn wij benieuwd naar andere positieve ervaringen van werknemers met autisme en hun werkgevers in onze provincie; waarom lukt het?
Wil je dit delen met Autisme Netwerk Groningen www.autismegroningen.nl ?
Mail dan naar Roelie Veldhuis, coördinator Autisme Netwerk Groningen r.veldhuis@autismegroningen.nl

 

Sinds deze maand is Autisme Digitaal convenantpartner van Autisme Netwerk Groningen (ANG). Autisme Digitaal is een stichting waarin meer dan 30 mensen met autisme samenwerken.  Ze

 • maken websites
 • geven presentaties
 • organiseren gespreksgroepen
  over autisme bij volwassenen met een normale tot hoge intelligentie.
  Hiermee willen zij de kennis over autisme bevorderen.
  Autisme Digitaal richt zich op:
 • volwassenen met autisme met een normale tot hoge intelligentie
 • hun familie, vrienden en kennissen
 • professionals en vrijwilligers die met hen werken
 • autisme organisaties in Groningen en Drenthe
  Autisme Digitaal en Autisme Netwerk Groningen werken al langere tijd samen. Ook de samenwerking rondom betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij het netwerk krijgt hierdoor steeds meer vorm en structuur. We kijken uit naar een verdere constructieve samenwerking.

  Jorrit Bosma, voorzitter Stichting Autisme Digitaal

20-09-2021
Cliënten wonen hier met een beschermd wonen indicatie vanuit PGB financiering.

Over de organisatie:

Jados begeleidt volwassenen met een diagnose autisme op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. In de begeleiding richten we ons op heel de persoon met zijn of haar levensgeschiedenis. Met als uitgangspunt een ontdekkingsreis samen met de cliënt, stimuleren we de ontwikkeling, proberen we factoren die het vastlopen hebben veroorzaakt op te sporen en te overkomen en de verbinding met mensen in het netwerk te bevorderen. Met zelfstandig bedoelen we niet alleen. Aandacht en beschikbaarheid, er voor de ander zijn als het nodig is, vormen belangrijke waarden bij ons werk. Met oog voor het autisme, maar vooral de mens die maakt wie je bent. Een organisatie die gelooft in ontwikkeling, maar ook zelf nog lang niet is uitontwikkeld.

Algemene informatie over de begeleiding in beschermd wooninitiatief Jados:

Jados biedt een zo zelfstandig mogelijke vorm van woonbegeleiding aan volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS). De bewoners hebben hier een zelfstandige woonruimte en de beschikking over een gezamenlijke woonruimte met de medebewoners. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen sociale vaardigheden in een veilige omgeving met nabijheid van begeleiding geoefend en ontwikkeld worden. In de eigen woning kan het zelfstandig wonen met intensieve begeleiding en directe aanwezigheid van hulp geoefend worden.

Samen met de begeleiding werken de bewoners aan een beter begrip van zowel de problemen als de successen in het dagelijks leven. Dit is essentieel om de kwaliteit van leven te verbeteren en om op de langere termijn te kunnen participeren op de arbeidsmarkt en in het sociale leven. 

De begeleiding is in de nabijheid beschikbaar om problemen te signaleren en bespreekbaar te maken. Tevens kan op geplande en ongeplande momenten een beroep op de begeleiding gedaan worden als de bewoners een klankbord nodig hebben of directe ondersteuning bij het oplossen van problemen. Deze begeleiding zorgt er stapsgewijs voor dat de weerbaarheid van de bewoners toeneemt, zodat zij uiteindelijk zelfstandig kunnen wonen.

Mocht u in contact willen komen of behoefte hebben aan meer informatie, vernemen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Team Groningen 7

Locatie Groningen                  Centraal kantoor
Sint Walburgstraat 22-29           Velperweg 28
9712HX Groningen                      6824 BJ Arnhem
T: 06-16821141                             T: 026-3530342

www.jados.nl

 

De NVA Jong Groningen zoekt een gespreksleider voor jong volwassenen met autisme (ca. 18-25 jaar).

Een gespreksgroep is informeel en heeft geen therapeutisch doel. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek. In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten. De gespreksgroep kan een springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. De groep bestaat uit 6-10 personen. Een groep wordt geleid door twee gespreksleiders. Zij nemen deel, ondersteunen en kunnen elkaar afwisselen tijdens een bijeenkomst.

 

Profielschets gespreksleider Jong Groningen

  • Ervaring met autisme
  • Kennis van autisme en van de belevingswereld vanuit autisme
  • Ervaring met het begeleiden van (gespreks)groepen
  • Aansluiting bij de leefwereld van de deelnemers
  • Geen belangenverstrengeling met werkzaamheden vanuit een eigen bedrijf
  • Lid van de NVA of bereid dat te worden
  • Tijdsinvestering is gemiddeld ca. 4 uur per maand

 

De voordelen voor jou:

  • Je kunt iets betekenen voor een ander
  • Je bent zinvol bezig
  • Je verbreedt je horizon
  • Je doet leuke contacten op
  • Je kunt je kennis van autisme vergroten
  • Je kunt je ervaringen delen
  • Je kunt je CV verrijken

 

Ondersteuning is er van het regiobestuur, collega-gespreksleiders en de landelijke NVA-organisatie. Daarnaast krijg je reiskostenvergoeding.

 

Meer weten?
Stuur een mail naar secretaris.NVA.GroningenDrenthe@autisme.nl
of
bel met 06 23 11 00 45 (Irene Molenaar, bestuurslid).

Op 20 mei 2021 organiseerde Digibende het Webinar “Waarom niet-passend onderwijs beter is”. Ouders vertellen over hun ervaringen met onderwijs. Prof. dr. Sander Begeer en Prof. dr. Erik Scherder vertellen over wetenschappelijke inzichten op het gebied van autisme en hersenwerking bij jongeren die om uiteenlopende redenen aansluiting missen, en het effect van een omgeving als Digibende op deelnemers. Frans Jordaan, directeur-bestuurder van samenwerkingsverband SWVAM legt uit welke rol wetgeving speelt in de ruimte die onderwijssamenwerkingsverbanden zien om aanbod passend te maken. Dorien Verweij legt namens het Ministerie van OCW uit wat de rol van de onderwijsinspectie is, welke ruimte onze huidige wetgeving op dit moment al biedt om tot passend aanbod te komen en waar ruimte is voor verbetering. KLIK HIER VOOR YOUTUBE-OPNAME

Therapie met dieren wordt steeds populairder en het inzetten van robots in de hulpverlening ook. Het is daarom belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan wordt. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zoeken nu kinderen en jongeren (8-15 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis of Downsyndroom die sessies met een robothond willen uitproberen! Het gaat om vijf sessies waarin kinderen hun sociale vaardigheden oefenen in opdrachten met de robothond, zoals het geven van commando’s. De sessies zijn gratis en worden in Groningen georganiseerd. Voor meer informatie en aanmelden, zie: www.hoewerktdiertherapie.nl

Vragen over het onderzoek? U kunt contact opnemen met de projectleider, Steffie van der Steen via s.van.der.steen@rug.nl

De laatste jaren is er gelukkig steeds meer aandacht voor autisme bij meisjes.

Op de website van Autisme Netwerk Zuid Holland Zuid vind je  veel informatie over vroegsignalering bij meisjes tussen 0 -6 jaar.  Klik hier.

 

Marrit Buruma en Els Blijd schrijven regelmatig artikelen  voor het vakblad VROEG, met name over meisjes.

Het laatste artikel ging over meevibreren: klik hier

Sinds enkele maanden is het FANN boek ‘Lifehacks voor meiden met autisme’ uitgekomen. Ook in het jeugdjournaal is hieraan aandacht besteed. Kijk hier.

Vanuit het FANN is er een project waarin een fotografe met autisme foto’s maakt van meisjes en vrouwen met autisme en waarbij Els Blijd er een interview bijplaats. Deze plaatsen vind je op het instagram van FANN. Klik hier.

Ook op het youtube-kanaal van AutismeTV vind je een uitzending over autisme bij meisjes. Kijk hier.

Autisme Netwerk Zuid Holland Zuid heeft een factsheet gemaakt met aandachtspunten voor signalering van autisme bij meisjes tussen 0 en 6 jaar.

Het vakblad KLIK organiseert op 21 mei een gratis webinar over probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Meer weten? Klik hier.

Onlangs ging het filmpje van Sensonate over prikkelverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme online.

In de autismeweek publiceerde spectrumvisie dagelijks een animatie over autisme en één van de zintuigen. Klik hier om ze te bekijken.

Autisme Digitaal start een driejarig project op het gebied van autisme en contact.  Het doel van het project is het verbeteren van het contact tussen mensen met en zonder autisme. Hoe zij dat gaan doen vind je op de projectwebsite: https://www.autismedigitaal.nl/contact/activiteiten/. Hier vind je ook de planning van het project.

 

Vanuit Autisme Bekeken publiceert onderzoeksresultaten levensloopbegeleiding. Klik hier voor meer informatie.

zie ook filmpje over levensloopondersteuning