Weer een nieuwsflits van NVA Groningen/Drenthe met veel informatie en tips. Lees hier.

Uit artikel Dagblad van het Noorden, 19 juni 2019

Ontsnappen uit een een escaperoom, een strip maken: drie onderwijsinstellingen ontwikkelen games die kinderen met autisme helpen sociale vaardigheden aan te leren. Lees hier het hele artikel.

Lees hier de nieuwsbrief van het onderzoeksteam ‘Sensatie van een goed leven”. Een onderzoek naar prikkelverwerking bij mensen met autisme én een verstandelijke beperking.

In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). We weten nog te weinig over de levensloop van mensen met autisme om hen optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze reden is het Nederlands Autisme Register (NAR) opgericht. Het NAR is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van het NAR is om de levensloop van kinderen, adolescenten en volwassenen met autisme (en een verstandelijke beperking) voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Daarnaast wil het NAR in samenwerking met de NVA opkomen voor de belangen van mensen met autisme – in al hun diversiteit. Meer informatie vindt u op onze website: www.nederlandsautismeregister.nl

Door de samenwerking tussen het NAR en de NVA is het mogelijk om aan de ene kant beter inzicht te krijgen in de omvang van de problemen bij deze doelgroep en aan de andere kant beter op te kunnen komen voor de belangen van mensen met autisme, zowel voor jong als oud. Samen kunnen we bouwen aan meer begrip en kansen voor kinderen en volwassenen met autisme.

Deelnemers ontvangen ongeveer één keer per jaar een online vragenlijst. Per keer kan de deelnemer beslissen of hij/zij wil meedoen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem.

Hoe meer mensen met autisme worden aangemeld, hoe beter wij in staat zijn om autisme beter te begrijpen en mensen met autisme te ondersteunen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij te helpen!

Lees hier nog meer informatie in de algemene flyer, de flyer voor ouders van een kind met autisme of de flyer voor ouders van een kind met autisme en een verstandelijke beperking.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

Dr. Sander Begeer (VU)

Marlies van Wijngaarden, MSc (VU)

Kawita Mataw, MSc (VU)

Drs. Bernadette Wijnker (NVA)

Maria Hibma, MSc (NVA)

Lees hier de nieuwsflits, no 5 van NVA Groningen/Drenthe.

In de provincie Groningen organiseert het Expertteam JMZ de provinciale Week van de Jonge Mantelzorger. Hiermee willen ze de bekendheid over dit onderwerp bij iedereen in de provincie Groningen vergroten. In de gehele provincie Groningen worden er in de week activiteiten voor jonge mantelzorgers georganiseerd door lokale welzijnsinstellingen en bijeenkomsten voor professionals. De slotdag is op zaterdag 8 juni met een provinciaal Festival voor alle jonge mantelzorgers in de provincie Groningen. Zij krijgen een middag gepresenteerd met workshops, activiteiten en een BBQ met een muzikale afsluiting. Klik hier voor meer informatie.

Festival 8 juni

Werkweb is een digitale wegwijzer voor studie en werk bij autisme. Kijk voor meer informatie op de website.

Stam arbeidsmarktspecialisten sluit aan als convenantpartner van Autisme Netwerk Groningen.

U kunt bij STAM terecht voor:

  • Re-integratietrajecten
  • Wajong en werk
  • Begeleiding participatiewet
  • Jobcoaching
  • Outplacement trajecten

Kijk voor meer informatie op de website van STAM.

Zie hier weer een zeer uitgebreide en informatieve  Nieuwsflits no. 4 van NVA Groningen/Drenthe.

Anno 2019
Om kennis vanuit Stumass, Capito Wonen en IVA beter te benutten en efficiënter te werken was JADOS als overkoepelende stichting voor de drie organisaties een logische stap. De groei en doorontwikkeling is hiermee naar de toekomst toe geborgd. Want groeien en ontwikkelen blijven we doen. Met maar één doel: Zoveel mogelijk mensen met autisme als vanzelfsprekend deel laten nemen aan de samenleving. Want het participeren van mensen met autisme betekent meer diversiteit en dit draagt bij aan een beter functionerende en mooiere samenleving. Anno 2019 ziet dat er in cijfers als volgt uit: De gezamenlijke organisaties begeleiden in bijna 25 gemeenten door heel Nederland, met 330 medewerkers, meer dan 1000 cliënten, ambulant of in één van onze ruim 65 studentenhuizen/locaties.
Lees hier meer over (het ontstaan van) JADOS.

Lees hier meer informatie over de vacature voor de cliëntenraad van MEE Noord.