Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 6 november werd de tweejaarlijkse stimuleringsprijs autisme netwerk Groningen uitgereikt.

De winaar is de Faculteit der Letteren en in het bijzonder de studieadviseur, mevrouw Westra. Mevrouw Westra is voorgedragen door mevrouw Antje Heeringa.
Binnen de faculteit is kennis van autisme en van wat het in de praktijk betekent voor een student met autisme om te studeren. Mevrouw Westra is goed op de hoogte en zet zich daadwerkelijk in om voorwaarden te scheppen waardoor iemand met autisme kan studeren.
Het mee kunnen doen is structureel verankerd. Ook in het beleid. In een brief van de universiteit staat “De RUG biedt aan studenten met een lichamelijk handicap, chronische psychische klachten of dyslexie zoveel mogelijk een gelijke kans op studiesucces als aan studenten zonder functiebeperking. De RUG beschouwt het realiseren van geschikte en noodzakelijke aanpassingen als een recht van de student en niet als een gunst.”
Dit blijkt voortdurend uit meedenken met de student met autisme, eigen initiatief nemen zodat de student met autisme mee kan doen, vanzelfsprekend vinden dat steeds gezocht wordt naar de juiste mix van ‘normaal waar mogelijk en aangepast waar nodig’. Mevrouw Westra is goed in het vertalen van problemen naar oplossingen en zet zich in om die oplossingen te realiseren. Ze is enthousiast en schept er plezier in om een bijdrage te leveren aan het kunnen volgen van de studie Nederlands. De student met autisme heeft een volwaardige plek binnen de studie.

De jury over deze voordracht
Normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig. Dat sluit aan bij de inclusie-gedachte. Mooi dat mevrouw Westra het vanzelfsprekend vindt dat er inzet getoond wordt om op maat voorwaarden te scheppen, zodat iemand met autisme mee kan doen in een reguliere onderwijssituatie. Het komt vaak voor dat iemand met autisme het onderwijstraject niet kan vervolgen. Des te mooier dat dit bij de Faculteit der Letteren zo goed opgepakt wordt.

De winnaar van de stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen 2018 is de Faculteit der Letteren en in het bijzonder mevrouw Westra.

De Faculteit der Letteren is gekozen tot winnaar, omdat zij:

  • realiseren van geschikte en noodzakelijke aanpassingen niet ziet als een gunst, maar als een recht;
  • daarmee de kracht van diversiteit in de breedte in de samenleving erkent;
  • niet uitgaan van ‘zo doen we dat’, maar uitgaan van ‘wat heb je nodig’;
  • werkt vanuit de visie normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig;
  • voorwaarden schept tot volwaardig mee kunnen doen;
  • problemen goed kan vertalen naar oplossingen;
  • een studieadviseur heeft die enthousiast is en er plezier in schept om een bijdrage te leveren aan het kunnen volgen van een studie Nederlands door een student met autisme;
  • wij de wens hebben dat dit voorbeeld veel navolging krijgt in andere onderwijssettingen.

Kijk hier voor de overige inzendingen.

Vooraf
Wij roepen uw hulp in!

Om onze missie: ‘de belangenvereniging zijn voor mensen met autisme en hun omgeving’ te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar wat u bezig houdt en waarvan u vindt dat er verandering in zou moeten komen. Niet dat we individuele oplossingen kunnen geven; wèl kunnen ervaringen van onze lezers input zijn voor belangenbehartiging op regionaal niveau.

De inloopochtend van het AIC is verhuisd naar een prachtige, rustige plek in de wijk Selwerd. Zie verderop.

Voor de jaarlijkse NVA-lezing op 13 november van Sander Begeer van het Nationaal Autismeregister zijn nu nog maar enkele plaatsen vrij!

Er zijn ook nog enkele plaatsen vrij bij lotgenoten-contactgroepen in Emmen!

Lees hier de volledige nieuwsflits

AUTISMETHEMA-AVONDEN

Op de eerste dinsdagen van oktober, november en december zullen er in het achterzaaltje van de ‘Kroeg van Klaas’ drie autismethema-avonden worden gehouden. Ook kennissen, familie en vrienden van mensen met ASS zijn van harte welkom.

Op 2 oktober zal Bep Schilder spreken over het thema Diagnose op latere leeftijd. Bep is de auteur van het boek De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger. Hierin beschrijft ze haar schrijnende én hilarische ervaringen als dochter van een bekende theoloog in het toen nog zeer dogmatische Kampen. Uiteindelijk vindt ze liefde, rust en bevrijding op het Ierse schiereiland Dingle.

In haar lezing zullen er thema’s langskomen als ‘onzichtbaar autisme’, (identiteits)crisis na de diagnose, (h)erkenning en/of afkeuring van familie en vrienden en problemen op het gebied van relaties en intimiteit. Daarnaast zal zij spreken over ‘misdiagnoses’ door overlappende kenmerken met andere stoornissen en als gevolg daarvan onjuist voorgeschreven medicatie. Ook zal ze tips aanreiken ter voorkoming van overprikkeling door licht, geluid en ‘sociaal verkeer’.

Meer info: bepschilder.nl

Op 6 november zal Jorien de Jong een interactieve lezing houden over Autisme en voeding. Kernbegrippen: het verband tussen voeding en autisme, beter functioneren met goede voeding, onder- en/of overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Jorien is ervaringsdeskundige en afgestudeerd aan de Hanzehogeschool, richting ‘Voeding en diëtetiek’. Zie: www.autlife.nl

De avond van 4 december zal worden ingevuld door dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys.

Thema: Meisjes en vrouwen met ASS.

Over het belang van een tijdige diagnosticering, verschillen tussen jongens en meisjes met (een vorm van) autisme, vriendschappen en puberteit.

Els is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en manager behandelzaken van de specialistische teams bij INTER-PSY te Groningen. Daarnaast is zij werkzaam als freelance docent.

Zie: https://blijd-hoogewys.com/

De avonden zijn bedoeld als experiment. Vooral over autisme bij normaal tot hoogbegaafde mensen blijkt er veel onbekendheid te bestaan. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat zij – door al in de vroege jeugd sterk ontwikkeld aanpassings- en kopiërgedrag – niet als zodanig de aandacht trekken. Bij voldoende belangstelling zullen de avonden vanaf februari 2019 een maandelijks vervolg krijgen.

Plaats: Oosterweg 26, Groningen.

Kroeg open: 20.00 uur.

Aanvang lezing: 20.30 uur.

Na de pauze zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Entree: 3 euro (geen pin)

13 oktober
INFOMARKT AUTISME

Het AIC Groningen organiseert in samenwerking met WIJ Corpus den Hoorn een informatiemarkt Autisme.
Soms zoek je iets, maar weet je niet precies wat of waar je het moet zoeken. En inmiddels zijn er heel wat organisatie’s die iets te bieden hebben voor mensen met ASS.
Op zaterdag 13 oktober zullen verschillende organisatie’s op gebied van bijv. dagbesteding, begeleiding, vrije tijd, gezondheid etc. zich op de informatiemarkt presenteren. Ook zullen er korte workshops en/of presentatie’s gegeven worden door een aantal aanbieders.
We willen hiermee vooral mensen inspireren en een impressie geven van de mogelijkheden voor mensen met ASS. Kom langs voor inspiratie of een kop koffie of thee.

Zit wat je zoekt er niet bij? Het AIC zal zelf ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en met je te kijken wat je wel zou willen.

Voor wie: De markt is bedoeld voor iedereen die meer wil weten
over mogelijkheden op allerlei gebied voor mensen met autisme.

Wanneer: zaterdag 13 oktober
14.00-17.00 uur

Waar: Menno Lutterhuis / WIJ Corpus den Hoorn
Paterswoldseweg 267 (ingang om de hoek aan de Laan v/d Vrijheid)
9728 AC Groningen

Meer info: o.a. lijst met deelnemers zie:
www.aicgroningen.nl
www.facebook.com/aicgroningen

Stichting Denise is in november 2017 opgericht met als boegbeeld onze dochter Denise. Onze doelgroep zijn meisjes en vrouwen vanaf 12 jaar normaal tot hoog begaafd. Het leven van deze meisjes en vrouwen is kan soms eenzaam en zwaar zijn. Stichting Denise vindt dat zij een lichtpuntje verdienen, door samen uit te kijken naar leuke activiteiten en iets positiefs te doen. Momenteel zijn zij bezig met het ontwikkelen van het maatjesprogramma en willen 1 januari van start gaan.
Hiervoor zijn maatjes en meisjes/vrouwen met ASS nodig.  Stichting Denise wil een koppeling gaan maken door te kijken welk maatje pas bij welk meisje/vrouw.  Door in kaart te brengen wat de interesses en behoeftes zijn van een meisje/vrouw met ASS kunnen we kijken welk maatje bij wie past.
Als je denkt dat het iets is voor één van je cliënten kijk dan eens op de website www.stichtingdenise.com of neem contact met op via info@stichtingdenise.com.
Wil je maatje worden? Kijk dan op de profielschets.

De nieuwsflits van NVA Groningen/Drenthe is weer uit. Lees hier het laatste nieuws.

Inmiddels komt er ook steeds meer aandacht voor autismevriendelijkheid in de mondzorg.
Een werkgroep hiervoor heeft ook een website ontwikkeld, namelijk www.autismevriendelijketandheelkunde.nl
Deze werkgroep heeft als belangrijkste taak met initiatieven te komen om de tandheelkundige zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), met/zonder verstandelijke beperking, een (forse) impuls te geven. De werkgroep wil een schakel zijn tussen wetenschappelijk onderzoek en dagelijkse praktijk van mondzorgverleners, cliënten/ouders/groepsleiding en ondersteunende professionals.

Zie ook de website www.tandarts.nl/angst

Het platform Autismejongekind.nl (AJK) is een gezamenlijk initiatief van het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Stichting Papageno, Academische werkplaatsen Autisme (Samen Doen en Reach Aut), Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Altrecht is het initiatief genomen tot de nieuwe website www.autismejongekind.nl.

Op 1 oktober organiseren Mensenwerk Hogeland en Autisme Netwerk Groningen voor Noord Groningen een thema-avond over autisme voor naasten (mantelzorgers) van mensen met autisme of andere belangstellenden. De bijeenkomst is in Winsum. Zie voor meer informatie deze poster.

Een van de onderzoeken binnen het ZON MW programma ‘Gewoon Bijzonder’ is het onderzoek “Sensatie van een goed leven’. Onlangs verscheen vanuit dit onderzoek het rapport ‘Prikkelverwerking bij mensen met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking; een complexe hulpvraag!’. Lees hier het rapport.

Voor meer informatie over het onderzoeksprogramma ‘Sensatie van een goed leven” zie de website van kennispleingehandicaptenzorg.

Op 22 augustus is de volgende bijeenkomst van Iets Drinken van 19.00 uur tot 23.00 uur in Grand Café De Bastille (eerste verdieping),  Damsterplein 2, 9711 SX Groningen   Lees verder..

Quote; ‘Maar als je goed kijkt naar hoe het huidige onderwijsstelsel in elkaar steekt, dan is het volstrekt helder dat je specifieke expertise nodig hebt voor steeds moeilijker wordende kinderen. Je hebt óók geen algemene ziekenhuizen die vol zitten met huisartsen. Zo moet je het onderwijs ook zien.’
Het gebrek aan samenwerking tussen reguliere en speciale scholen vormt een grote bedreiging voor passend onderwijs’, zegt PO-raadbestuurder Wim Ludeke. Lees op site van NVA de rest van het artikel.