Emoties en de emotionele beleving zijn volgens Stanley Greenspan (de grondlegger van de Floortime methode) het uitgangspunt voor het stimuleren van allerlei facetten van de persoonlijke ontwikkeling.  Ze vormen de basis voor zelfbewustzijn, voor impulscontrole en doelgericht handelen, voor de emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling.

Met de FloorPlay methode  beschikken ouders en hulpverleners over de mogelijkheid om interactie en communicatie tussen hunzelf en het kind te stimuleren. Lees verder

Nieuws uit de regio. Dit is de laatste nieuwsflits voor de zomervakantie. De volgende verschijnt in september. Zie hier de link
Op 6 februari houdt zij de lezing ‘Dit is autisme! Van hersenverwerking tot gedrag”. Zie link naar onze agendaOp 20 maart de lezing ‘De aanpak bij autisme. Van probleem naar oplossing”. Zie link naar onze agenda

Het Steunpunt Mantelzorg van Kwartier Zorg & Welzijn heeft voor maandag 18 juni een bijeenkomst over autisme georganiseerd. Plaats van handeling is de recreatiezaal van woonzorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek.

De bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers, familie en overige belangstellenden. Thema is: ‘Hoe om te gaan met een naaste met een vorm van autisme’.
Bezoekers krijgen vanaf 19.30 uur informatie over wat autisme betekent in de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast krijgen ze te horen waarmee ze rekening kunnen houden in de omgang met een (klein)kind, een partner of een vriend met een diagnose in het en Autisme Spectrum Stoornis (ASS)-spectrum, een kind met autisme of de reactie van mensen in de omgeving.

De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. Entree: gratis. Aanmelding (wordt op prijs gesteld): mantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl.

 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is vaak een spannende stap voor kinderen. Als je autisme hebt kan je hierbij soms een extra steuntje in de rug gebruiken. Voor een betere start in het voortgezet onderwijs is het goed te weten wat je kunt verwachten, hoe je beter voor jezelf kunt opkomen of wat helpt om je op je gemak te voelen tussen leeftijdgenoten. Daarvoor wordt een ‘Plezier op School’ zomer cursus aangeboden voor aanstaande brugklassers met autisme.

Voor wie              aanstaande brugklassers met autisme die naar een school voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Oldambt of Westerwolde gaan
Wanneer             laatste week schoolvakantie; 28 augustus t/m 31 augustus (’s ochtends)
Waar                    locatie Ubbo Emmius, Bovenburen 60-72, Winschoten
Kosten                 de cursus wordt gefinancierd door de gemeenten Oldambt en Westerwolde; deelname is daarom kosteloos.

Ga jij na de zomer van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en

 • Vind jij het spannend om naar een nieuwe school te gaan?
 • Zou je wel wat meer zelfvertrouwen willen?
 • Vind je het soms lastig om contact met anderen te maken?
 • Ben je bang om gepest te worden?
 • Heb je snel ruzie zonder dat je dat wil?

Dan is de cursus Plezier op School misschien iets voor jou!
In deze cursus leer je

 • Positief te denken over jezelf
 • Anderen aan te kijken, stevig te staan en duidelijk te praten
 • Omgaan met pesten
 • Nee zeggen, je mening geven en omgaan met kritiek
 • Jezelf voor te bereiden op je eerste schooldag
 • Hoe alles werkt op een school met lesroosters, kluisjes, pauzes

In de cursus gaan we veel oefenen en spelletjes doen in een gezellige sfeer met een duidelijk en vast programma.

Ouders kunnen meer informatie aanvragen bij Lydia Brookman, GGD Groningen, tel. 06 – 25 63 58 20 of mail: lydia.brookman@ggd.groningen.nl
Aanmelden kan door vóór 1 juli 2018 het formulier op de site www.plezieropschoolgroningen.nl/aanmelden in te vullen.

We reiken dit jaar voor de tweede keer onze Stimuleringsprijs Autisme uit. Wie draagt u voor?
Delen van deze informatie stellen wij op prijs!
https://www.autismegroningen.nl/stimuleringsprijs/

Binnenkort is het weer zover; de zomervakantie. Voor veel mensen iets om zich op te verheugen, maar voor mensen met autisme is dat niet altijd vanzelfsprekend.
Op de site van www.autismewegwijzer.nl vind je meer informatie en tips en op de site www.watvindik.nl vind je mogelijkheden qua organisaties en bestemmingen.

10 tips om voor op vakantie en zie ook de site van koekie.nl over autisme en zomervakantie.

26 JUNI 2018 THEMA-AVOND:
MANNEN MET AUTISME SPREKEN

Deze avond willen we ons verdiepen in autisme bij mannen, door verschillende mannen zélf aan het woord te laten:
Hoe kwam de diagnose tot stand, wat voor invloed heeft ASS op hun dagelijks leven, opleiding, relaties, gezin, werk etc?
Marcel Klein is ervaringsdeskundige, vader en echtgenoot, werknemer en zelfstandig ondernemer.
Stefan van Santen is ervaringsdeskundige en heeft dagbesteding/werkt bij Scauting.
Na de pauze zullen Ellen Diemers en Geertje Baas, werkzaam bij het Autisme Netwerk Groningen, ingaan op de mogelijkheden voor hulp.
We sluiten af met een forum.

Tijdstip

Dinsdag 26 juni 2018  van 19.30 tot 21.45 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur

Plaats
Buurtcentrum De Kleinhorn, Fultsemaheerd 87,  9736 CTGroningen

Voor wie
Deze avond is bedoeld voor alle geïnteresseerden.

Aanmelding:
U dient zich vooraf op te geven via:  aic_groningen@live.nl,
Onder vermelding van naam en aantal.
Na aanmelding ontvangt u een email-bericht waarin u wordt gevraagd het entreegeld over te maken.
De toegang is €2,50 per persoon inclusief koffie/thee.

Kijk voor de meest recente informatie op onze facebookpagina:
www.facebook.com/aicgroningen

Het vrijwilligersteam van het  Autisme Infocenrum Groningen

Op maandag 28 mei organiseert het steunpunt Mantelzorg Veendam een ontmoetingsavond over autisme. Zie de flyer.

Op 14 juni organiseert COC Groningen & Drenthe voor het eerst een AutiRoze bijeenkomst in Groningen. In Nederland zijn er inmiddels diverse AutiRoze-groepen, bedoeld voor LHBT’ers (homo’s, lesbiennes, biseksuelen, en transgenders) die daarnaast autisme hebben, of een andere vorm van neurodiversiteit, zoals ADHD. AutiRoze-bijeenkomsten zijn laagdrempelige, leuke, leerzame en vooral gezellige bijeenkomsten voor en door LHBT’ers met een vorm van neurodiversiteit die een normale tot hogere begaafdheid hebben.

Doel van de eerste bijenkomst in Groningen is om samen te kijken of er ook behoefte is aan AutiRoze bijeenkomsten in het Noorden. De bijeenkomst wordt gehouden op 14 juni van 19:30-21:00 uur in Activiteitencentrum De Holm (Folkingestraat 9b in Groningen). Aanmelden kan via autiroze@cocgd.nl. Een officiële diagnose is niet nodig, een vermoeden van autisme is ook voldoende. Wie daar behoefte aan heeft kan een begeleider of familielid meenemen. Meer informatie over AutiRoze is te vinden op www.autiroze.nl

Sigra heeft een gratis E learning ontwikkeld. Via deze e-learning kunnen professionals en vrijwilligers in de wijk (zoals medewerkers van Sociale Loketten, schuldhulpverleners, buurthuismedewerkers en thuiszorgmedewerkers) hun basiskennis bijspijkeren. Wat zijn Niet Zichtbare beperkingen? Hoe kun je hier in de communicatie rekening mee houden?  Kijk hier

Uit Vroeg Kennisplatform Jonge Kind

Het project ‘Autisme Jonge Kind’ wil ervoor zorgen dat kinderen met een verhoogd risico op autisme eerder worden gesignaleerd. En vooral dat kind en ouders in een vroeg stadium hulp op maat krijgen. Autisme Jonge Kind is een Landelijk Expertisenetwerk waarin ouders en professionals samen werken aan betere vroegsignalering en tijdige hulp.

Het project is een initiatief van Stichting Papageno, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Oudervereniging Balans, en is mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.

Autisme Jonge Kind heeft als missie om kinderen met een verhoogd risico op ASS voor de leeftijd van 36 maanden te signaleren en zorg op maat te bieden aan kind en ouders zodat de ontwikkeling zo positief mogelijk wordt beïnvloed. In het project wordt een vroege interventie voor ouders en kinderen ontwikkeld, naast scholing voor jeugd- en huisartsen.  Maatwerk kan ervoor zorgen dat de ontwikkeling van een kind zo positief mogelijk wordt beïnvloed – ook zónder dat er een diagnose wordt gesteld.

Lees verder en nog meer