Wesley Sijbers heeft een korte speelfilm gemaakt over een moeder met een autistische zoon. Sijbers heeft zelf autisme en hoopt met deze film, die via crowdfunding tot stand is gekomen, meer aandacht te krijgen voor de eenzaamheid die veel mensen met autisme parten speelt.

Samen alleen gaat over Marcel, een volwassen man met autisme die thuis woont bij zijn moeder en daar de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. Marcels hele wereld bestaat uit zichzelf en zijn moeder. Maar zijn moeder is de jongste niet meer en wordt ziek. Nu moet Marcel leren omgaan met het wegvallen van zijn moeder en zijn plekje in de wereld proberen te vinden, een wereld die oneindig veel groter lijkt te zijn dan waar hij tot dat moment in geleefd heeft.

 

Sinds eind vorig jaar is de Zorgstandaard Autisme een feit. Dr. Annelies Spek en Jasper Wagteveld, beide betrokken bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard Autisme, lichten deze kort toe.

Zie ook de website www.ggzstandaarden.nl. en lees artikel van Annelies Spek op site van de NVA.

NVA, februari 2018

Het aantal kinderen dat langdurig thuiszit daalt niet, terwijl het aantal leerlingen met een vrijstelling blijft stijgen. Dit blijkt uit een brief die het ministerie van OCW vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit is in het schooljaar 2016-2017 niet gedaald, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer van Arie Slob (ChristenUnie), minister voor basis- en voortgezet onderwijs. Slob noemt het ‘onacceptabel’ dat er geen dalende trend is te zien.  Lees verder

Elke donderdagavond om 21.45 uur te zien op NPO 3. In de aflevering van 1 maart is Douwe Wilts te zien. Douwe is ook actief als ervaringskundige bij Autisme Netwerk Groningen

Uit Vakblad Vroeg, januari 2018

 

Eten kan voor jonge kinderen met autisme een zeer complexe kwestie zijn. “Het gaat ook niet vanzelf over, maar verergert veelal”, vertelt Karen den Dekker, expert op dit gebied. “Hun eetpatroon kan worden gekleurd door autistische angsten, autistisch denken en de mondmotoriek. Zij eten te weinig, te veel of ze letten heel erg op de geur, de smaak, de kleur en de structuur.

Waarom ontwikkelen jonge kinderen met autisme vaak een eetprobleem?
“Jonge kinderen met autisme hebben iets vaker een eetprobleem dan gemiddeld. Dit geldt ook voor problemen als zindelijk worden. Kinderen leren passend bij hun cultuur eten in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Bij kinderen met autisme kan dit proces moeilijker verlopen en langer duren. Net als gewone kinderen kunnen ze een tijd last hebben van de angst dat eten elkaar besmet. Ook kunnen ze last hebben van neofobie, angst voor nieuwe dingen, in dit geval voor nieuw eten. Dit kan er toe leiden dat kinderen met autisme nog maar 10 of 20 levensmiddelen hebben die ze erkennen als ‘veilig om te eten’.

Wat is de impact hiervan op kind en ouders?
“De impact is groot omdat de omgeving van het gezin amper begrijpt hoe groot het probleem is. Of de ouders zitten niet op één lijn. De ene ouder wil meebewegen met het kind,  de andere ouder gelooft in een strenge aanpak. Soms is het noodzakelijk ermee tevreden te zijn dat het kind eet maar dat het niet ook nog sociaal actief kan zijn tijdens het eten. Sommige, ook al jonge kinderen, nemen een volle broodtrommel weer mee terug naar huis omdat het op school te druk en te onrustig is om te eten. Dit doen vooral kinderen die toch al spanning ervaren rond het eten van voedsel.

aar liggen met name kansen tot eerdere signalering en hulp?
“Ik hoop dat diëtisten, consultatiebureaus, kinderartsen en andere hulpverleners eerder merken dat eten een zeer complexe kwestie kan zijn bij kinderen met autisme en dat dit veel met hun autisme te maken heeft. Het gaat niet vanzelf over, het wordt eerder erger. Vraag vooral door naar hoe het eetpatroon in elkaar zit en hoezeer dit het gewone gezinsleven en het schoolleven beïnvloedt. Bij autistische kinderen is het begrip ‘machtsstrijd’ zoals gezien wordt bij peuters rond eten, geen relevant concept. Het kan gaan om kinderen met een laag gewicht, een normaal gewicht of zelfs overgewicht.”

Wat zijn volgens u rode vlaggen op eet- en voedingsgebied waar professionals alert op moeten zijn?
“Let op een zeer selectief eetpatroon. Zeer kieskeurige eters eten eerder componenten zoals een broodje, een zuiveltoetje of iets krokants en ze eten vaak iedere dag bijna hetzelfde in plaats van een maaltijd met de gebruikelijke componenten. Een dergelijk patroon van specifiek eten of veel te vaak eten kan ertoe leiden dat er opeens een voedingsmiddel afvalt en er niets voor in de plaats komt.”

Wat is uw belangrijkste tip richting zorgprofessionals?
“Kinderen met autisme sorteren hun eten op veiligheid en wel zoals zij dat ervaren. Zij kiezen hun eten – veelal dwingend – uit op basis van de geur, de kleur, de smaak, de textuur, de vorm, het aantal, het patroon, de bereidingswijze, het merk, de winkel waar het gekocht is, noem maar op. Niet allemaal tegelijk uiteraard. Aan het eetpatroon kun je zien op welk aspect het kind let. Weet hoe het eetpatroon gekleurd kan worden door autistische angsten, door autistisch denken en de mondmotoriek. Probeer mee te bewegen met het kind en langzaam het eetpatroon uit te breiden.”

Workshop ‘Autisme en eetproblemen’

Tijdens het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ op 6 juni verzorgt Karen den Dekker voor zorgprofessionals een workshop. “Ik geeft de deelnemers een pedagogische kijk op kinderen met autisme en eetproblemen gevoed vanuit veel gesprekken met ouders over hun kind en over de hulpverlening die zij wensen.” Den Dekker is (Kook)pedagoog en heeft onlangs het boekje ‘O jee, ik eet’ geschreven over eetproblemen bij kinderen met autisme

13 maart 2018 Groningen, Thema-avond

Het Autisme Infocentrum Groningen geeft op dinsdagavond 13 maart a.s. in Groningen een thema-avond “AUTISME in ’t GEZIN – en de BROERS EN ZUSSEN dan?” Op deze avond willen we de broers en zussen van mensen met autisme eens in het spotlicht zetten. Ook zij zijn belangrijk! Hoe is het om op te groeien met een broertje of zusje met ASS? En hoe is het als ze volwassen zijn? Wat kan er spelen? Waar kunnen zij ondersteuning vinden? Sprekers op deze avond zijn: Ineke Hartsuiker, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij het Autisme Team Noord Nederland van Lentis en Leonie Louwaars, ervaringsdeskundige, ontwikkelingspsychologe en kindercoach van praktijk Forza Kindercoaching. Ter afsluiting van de avond bieden we gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen.

Tijdstip
dinsdagavond 13 maart van 19.30 tot 21.45 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur

Plaats
Immanuelkerk, zaal 4, Overwinningsplein 1  9728GP Groningen

 

Voor wie

Deze avond is bedoeld voor alle geïnteresseerden.

Echter niet speciaal voor jonge kinderen.

Aanmelding:
U dient zich vooraf op te geven via:  aic_groningen@live.nl,

Onder vermelding van naam en aantal.
Na aanmelding ontvangt u een email-bericht waarin u wordt gevraagd het entreegeld over te maken.

De toegang, inclusief koffie/thee, is €2,50 per persoon

Kijk voor de meest recente informatie op onze facebookpagina:
www.facebook.com/aicgroningen

Artikel uit Psychologie Magazine; Partner met autisme; “Eigelijk moet zij mij uitleggen wat liefde is”. Klik hier voor artikel

Hoe zorg je als ouder voor een ontspannen Kerst als je kind snel overprikkeld raakt? De NVA legt vijf Kerst-dilemma’s voor aan Wilma Mooiweer, autisme-coach en leraar op een Gelderse school voor voortgezet speciaal onderwijs. Kijk hier
Ook op Autisme TV is een filmpje te zien ‘Kerstdiner zonder stress’.

De NAR-rapportage 2017 staat online. In deze rapportage vindt u de basisresultaten uit de NAR-meting 2017. Naast algemene kenmerken van de NAR-deelnemers, vindt u hierin deelrapporten met resultaten per deelnemersgroep: (1) (jong)volwassenen met autisme over zichzelf, (2) ouders/verzorgers over hun kind met autisme en (3) wettelijk vertegenwoordigers over hun naaste met autisme en een zware zorgbehoefte.

Het lectoraat Rehabilitatie organiseert in samenwerking met de gemeente Groningen een Impulscursus waarmee jongeren met een beperking in de leeftijd van 16-25 jaar worden geholpen bij het kiezen van werk, scholing of dagbesteding. De cursus start op woensdagochtend 29 november a.s. (zie de bijlage voor de betreffende brochure) en duurt acht bijeenkomsten van 3,5 uur.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in deze cursus en mogelijk zijn er cliënten van uw organisatie die gebruik willen maken van deze optie om deel te nemen aan de Impulscursus.
 

Aanmelden kan nog tot 24 november a.s. De deelnemer kan een email sturen aan Liesbeth Moerer, email. L.moerer@pl.hanze.nl, waarin hij/zij aangeeft aan de Impulscursus te willen deelnemen met voor- en achternaam, leeftijd, adres en betrokken organisatie. Lees verder de brochure.

Persbericht, 4 oktober 2017

WEDDE – Er was vorige week een tussentijdse evaluatiemiddag van de Proeftuin Autisme. Wethouder Lea van der Tuin: “Naar aanleiding van alle positieve ervaringen van de afgelopen maanden, is besloten om nog een jaar verder te gaan met de Proeftuin.” In de Proeftuin werken de gemeenten Bellingwedde en Oldambt samen met Autisme Netwerk Groningen (ANG).

Samen proberen zij kennis over autisme die nu nog verspreid ligt bij verschillende partners en ondersteuners beter te koppelen. Op die manier lopen mensen met autisme minder vaak vast in de maatschappij.

Wethouder Bart Huizing: “De gemeente Bellingwedde vindt het belangrijk dat kinderen en volwassenen met autisme passende ondersteuning krijgen zodat zij goed kunnen, en blijven, functioneren. Samenwerking tussen alle
terreinen is hiervoor van groot belang. Daarom zijn wij blij dat de Proeftuin nog even doorgaat.”

De Proeftuin
In januari zijn er binnen de Proeftuin vier pilots en kernteams gestart: signalering, levensloopondersteuning, integrale trajecten thuiszitters met autisme en zinvolle daginvulling. In elk kernteam zitten mensen vanuit verschillende organisaties én iemand met autisme die samen kijken naar de hulpvraag.

Tijdens de evaluatiemiddag werd duidelijk dat de winst van de Proeftuin voor mensen met autisme vooral behaald wordt door korte lijnen tussen henzelf en professionals, door goede samenwerking tussen de betrokken partijen vanuit alle terreinen, maar bovenal door de beschikbaarheid van ervaringsdeskundigen. Door de Proeftuin nog een tijd te verlengen worden meer mensen met autisme bereikt en geholpen om tot een ‘eigen’ plan te komen om goed te functioneren in het dagelijks leven.

Werken Metzorg is aangesloten bij het convenant Autisme Netwerk Groningen.

Werken Metzorg (voorheen Stichting Klusbus) is 6 jaar geleden opgericht in Groningen en is actief als kleinschalig en persoonsgericht centrum voor dagbesteding en ambulante begeleiding.

werkenmetzorg1

Rob Beckers, voorzitter stichting Werk Metzorg

Werken Metzorg wil (jong)volwassenen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek actief ondersteunen en begeleiden in een veilige omgeving door middel van een zinvolle en aan werk gerelateerde dagbesteding en/of ambulante zorg.

 

Werken Metzorg stimuleert de deelname aan het alledaagse leven van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen of  mensen, afkomstig uit de forensische psychiatrie (dr S van Mesdagkliniek) die voor resocialisatie in aanmerking komen. Zo willen we voorkomen dat mensen met een chronische beperking sociaal in een isolement raken. De ondersteuning is er altijd op gericht om de zelfredzaamheid te vergroten en het sociale netwerk te versterken. Daarbij stimuleren we de maatschappelijke betrokkenheid zodat men actief een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Arbeidsritme en werknemersvaardigheden kunnen worden opgedaan. Voor sommige van onze deelnemers levert dit betaald werk op, voor anderen is beschut werk meer haalbaar of is dagbesteding het hoogst haalbare.

Het team bestaat uit een vijftal enthousiaste agogisch opgeleide begeleiders die ook een (technische) beroepsachtergrond hebben, ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. Het team is zelfsturend en de stichting kent een deskundig bestuur, afkomstig uit de (psychiatrische) zorg, het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Als vrijwilligersorganisatie begonnen, ontwikkelt Werken Metzorg zich tot een duurzame zorginstelling.

Klussen ter dienstverlening (de naam is ontleend aan de zgn. klusbussen!) worden als middel van dagbesteding gehanteerd t.b.v. voornamelijk minima en andere kwetsbare doelgroepen in de wijken van Groningen e.o. Daarvoor wordt een uiterst beperkt tarief gehanteerd.

Werken Metzorg heeft voornamelijk deelnemers (cliënten) uit de gemeente Groningen, maar ook uit enkele omringende gemeenten zoals Bedum, Eelde en Sappemeer  (veelal op basis van een PGB, WLZ of via veiligheid & justitie: de dr. S van Mesdagkliniek).  Op ons prikkelarme groene terrein nabij het Stadspark zijn diverse mogelijkheden op het gebied van groenten- en bloementeelt en -verkoop, in ons theehuis of op het gebied van creativiteit en ambacht waaronder keramiek.

Zij is in het bezit van een AGB code en legt de laatste hand aan de erkenning tot reïntegratie instelling (UWV). Voorts zijn er diverse onderaannemersschappen zoals met Lentis en het Leger des Heils. Werken Metzorg is een erkend leerbedrijf en wil ook ruimte bieden aan participatiebanen.