De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is vaak een spannende stap voor kinderen. Als je autisme hebt kan je hierbij soms een extra steuntje in de rug gebruiken. Voor een betere start in het voortgezet onderwijs is het goed te weten wat je kunt verwachten, hoe je beter voor jezelf kunt opkomen of wat helpt om je op je gemak te voelen tussen leeftijdgenoten. Daarvoor wordt een ‘Plezier op School’ zomer cursus aangeboden voor aanstaande brugklassers met autisme.

Voor wie              aanstaande brugklassers met autisme die naar een school voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Oldambt of Westerwolde gaan
Wanneer             laatste week schoolvakantie; 28 augustus t/m 31 augustus (’s ochtends)
Waar                    locatie Ubbo Emmius, Bovenburen 60-72, Winschoten
Kosten                 de cursus wordt gefinancierd door de gemeenten Oldambt en Westerwolde; deelname is daarom kosteloos.

Ga jij na de zomer van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en

 • Vind jij het spannend om naar een nieuwe school te gaan?
 • Zou je wel wat meer zelfvertrouwen willen?
 • Vind je het soms lastig om contact met anderen te maken?
 • Ben je bang om gepest te worden?
 • Heb je snel ruzie zonder dat je dat wil?

Dan is de cursus Plezier op School misschien iets voor jou!
In deze cursus leer je

 • Positief te denken over jezelf
 • Anderen aan te kijken, stevig te staan en duidelijk te praten
 • Omgaan met pesten
 • Nee zeggen, je mening geven en omgaan met kritiek
 • Jezelf voor te bereiden op je eerste schooldag
 • Hoe alles werkt op een school met lesroosters, kluisjes, pauzes

In de cursus gaan we veel oefenen en spelletjes doen in een gezellige sfeer met een duidelijk en vast programma.

Ouders kunnen meer informatie aanvragen bij Lydia Brookman, GGD Groningen, tel. 06 – 25 63 58 20 of mail: lydia.brookman@ggd.groningen.nl
Aanmelden kan door vóór 1 juli 2018 het formulier op de site www.plezieropschoolgroningen.nl/aanmelden in te vullen.

We reiken dit jaar voor de tweede keer onze Stimuleringsprijs Autisme uit. Wie draagt u voor?
Delen van deze informatie stellen wij op prijs!
https://www.autismegroningen.nl/stimuleringsprijs/

Binnenkort is het weer zover; de zomervakantie. Voor veel mensen iets om zich op te verheugen, maar voor mensen met autisme is dat niet altijd vanzelfsprekend.
Op de site van www.autismewegwijzer.nl vind je meer informatie en tips en op de site www.watvindik.nl vind je mogelijkheden qua organisaties en bestemmingen.

10 tips om voor op vakantie en zie ook de site van koekie.nl over autisme en zomervakantie.

26 JUNI 2018 THEMA-AVOND:
MANNEN MET AUTISME SPREKEN

Deze avond willen we ons verdiepen in autisme bij mannen, door verschillende mannen zélf aan het woord te laten:
Hoe kwam de diagnose tot stand, wat voor invloed heeft ASS op hun dagelijks leven, opleiding, relaties, gezin, werk etc?
Marcel Klein is ervaringsdeskundige, vader en echtgenoot, werknemer en zelfstandig ondernemer.
Stefan van Santen is ervaringsdeskundige en heeft dagbesteding/werkt bij Scauting.
Na de pauze zullen Ellen Diemers en Geertje Baas, werkzaam bij het Autisme Netwerk Groningen, ingaan op de mogelijkheden voor hulp.
We sluiten af met een forum.

Tijdstip

Dinsdag 26 juni 2018  van 19.30 tot 21.45 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur

Plaats
Buurtcentrum De Kleinhorn, Fultsemaheerd 87,  9736 CTGroningen

Voor wie
Deze avond is bedoeld voor alle geïnteresseerden.

Aanmelding:
U dient zich vooraf op te geven via:  aic_groningen@live.nl,
Onder vermelding van naam en aantal.
Na aanmelding ontvangt u een email-bericht waarin u wordt gevraagd het entreegeld over te maken.
De toegang is €2,50 per persoon inclusief koffie/thee.

Kijk voor de meest recente informatie op onze facebookpagina:
www.facebook.com/aicgroningen

Het vrijwilligersteam van het  Autisme Infocenrum Groningen

Op maandag 28 mei organiseert het steunpunt Mantelzorg Veendam een ontmoetingsavond over autisme. Zie de flyer.

Op 14 juni organiseert COC Groningen & Drenthe voor het eerst een AutiRoze bijeenkomst in Groningen. In Nederland zijn er inmiddels diverse AutiRoze-groepen, bedoeld voor LHBT’ers (homo’s, lesbiennes, biseksuelen, en transgenders) die daarnaast autisme hebben, of een andere vorm van neurodiversiteit, zoals ADHD. AutiRoze-bijeenkomsten zijn laagdrempelige, leuke, leerzame en vooral gezellige bijeenkomsten voor en door LHBT’ers met een vorm van neurodiversiteit die een normale tot hogere begaafdheid hebben.

Doel van de eerste bijenkomst in Groningen is om samen te kijken of er ook behoefte is aan AutiRoze bijeenkomsten in het Noorden. De bijeenkomst wordt gehouden op 14 juni van 19:30-21:00 uur in Activiteitencentrum De Holm (Folkingestraat 9b in Groningen). Aanmelden kan via autiroze@cocgd.nl. Een officiële diagnose is niet nodig, een vermoeden van autisme is ook voldoende. Wie daar behoefte aan heeft kan een begeleider of familielid meenemen. Meer informatie over AutiRoze is te vinden op www.autiroze.nl

Sigra heeft een gratis E learning ontwikkeld. Via deze e-learning kunnen professionals en vrijwilligers in de wijk (zoals medewerkers van Sociale Loketten, schuldhulpverleners, buurthuismedewerkers en thuiszorgmedewerkers) hun basiskennis bijspijkeren. Wat zijn Niet Zichtbare beperkingen? Hoe kun je hier in de communicatie rekening mee houden?  Kijk hier

Uit Vroeg Kennisplatform Jonge Kind

Het project ‘Autisme Jonge Kind’ wil ervoor zorgen dat kinderen met een verhoogd risico op autisme eerder worden gesignaleerd. En vooral dat kind en ouders in een vroeg stadium hulp op maat krijgen. Autisme Jonge Kind is een Landelijk Expertisenetwerk waarin ouders en professionals samen werken aan betere vroegsignalering en tijdige hulp.

Het project is een initiatief van Stichting Papageno, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Oudervereniging Balans, en is mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.

Autisme Jonge Kind heeft als missie om kinderen met een verhoogd risico op ASS voor de leeftijd van 36 maanden te signaleren en zorg op maat te bieden aan kind en ouders zodat de ontwikkeling zo positief mogelijk wordt beïnvloed. In het project wordt een vroege interventie voor ouders en kinderen ontwikkeld, naast scholing voor jeugd- en huisartsen.  Maatwerk kan ervoor zorgen dat de ontwikkeling van een kind zo positief mogelijk wordt beïnvloed – ook zónder dat er een diagnose wordt gesteld.

Lees verder en nog meer

Bent u woonachtig in de regio Midden Groningen?

 • Wilt u graag meer weten over Autisme?
 • Zoekt u informatie over hoe u om kunt gaan met uw kind met een ASS diagnose?
 • Bent u geïnteresseerd in het verhaal van een mantelzorger die te maken heeft met Autisme?

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert een bijeenkomst ‘Voor iedereen die iets heeft met Autisme’.

Lees hier voor meer informatie

Humanitas organiseert iedere zomer opvang voor kinderen met AD(H)D en/of autisme (ASS), zoals bijv. PDD-NOS. De vakantieweken zijn bedoeld om ouders/verzorgers tijdens de lange zomervakantie een beetje te ontlasten wanneer geen andere opvangmogelijkheden voorhanden zijn.

Over de activiteit Het project “Vakantieweken Zomeropvang” is opgericht door CGG, Jeugdzorg, MEE, Accare, Oudervereniging Balans en Humanitas. Vrijwilligers organiseren in de zomer een tweetal vakantieweken voor kinderen met AD(H)D en autisme, zoals bijv. PDD-NOS. De zomeropvang vindt plaats bij Groepsaccomodatie  Appelscha. Een ideale plek voor spelletjes, speurtochten en om te zwemmen in het zwembad en tal van andere leuke activiteiten en uitjes te organiseren. Meer dan genoeg in ieder geval om kinderen een week heerlijk en gezellig te vermaken!

De begeleiding van de vakantieweek is in handen van een groep enthousiaste vrijwilligers, die door Humanitas begeleid en ondersteund wordt. Naast de hoofdleiding (twee personen) is er begeleiding van één op twee kinderen. Het totaal aantal kinderen dat in één vakantieweek meegaat is 18.

Informatie voor deelnemers

Er zijn twee weken:

– maandag 6 augustus t/m vrijdag 10 augustus 2018 voor kinderen van 6- 9 jaar, en

– maandag 13 augustus t/m vrijdag 17 augustus 2018 voor kinderen van 9-12 jaar.

Kosten

De kosten van de Zomeropvang zijn € 240,- per week per kind.
Van de ouders vragen wij een bijdrage in de kosten naar draagkracht. Overleg over de bijdrage is altijd mogelijk.

Aanmelden moet  vóór 1 juni 2018. Na deze sluitingsdatum krijgt u bericht of uw kind geplaatst is.

Humanitas hanteert voor de plaatsing de volgende criteria:

 • Het kind is bekend bij CGG afdeling Jeugd, MEE/Jeugdzorg of Accare;
 • AD(H)D of een vorm van autisme (ASS), zoals bijv. PDD-NOS is gediagnosticeerd (geen ODD);
 • Het kind woont in de provincie Groningen, provincie Friesland of provincie Drenthe;
 • Bij een teveel aan aanmeldingen gaan schoolgaande kinderen vanuit een thuissituatie voor.

Informatie voor vrijwilligers

Lijkt het je leuk en uitdagend om mee te werken aan de zomeropvangweken en  deze kinderen een geweldige week te bezorgen? Neem dan contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Er zijn twee weken:

– maandag 6 augustus t/m vrijdag 10 augustus 2018 voor kinderen van 6-9 jaar, en

– maandag 13 augustus t/m vrijdag 17 augustus 2018 voor kinderen van 9-12 jaar.

Voorafgaand zijn er ter voorbereiding een aantal groepsbijeenkomsten en een verplichte introductiecursus. Van alle vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

Zie website Humanitas

Een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig en naar vermogen mee kan doen, dat streeft Autisme Netwerk Groningen na.
Vanaf de autismeweek van 31 maart t/m 7 april kunnen voor de tweede maal organisaties uit de provincie Groningen worden voorgedragen die zich op een vanzelfsprekende en onderscheidende manier inzetten voor inclusie van kinderen en/of volwassenen met autisme.

Het doel van de stimuleringsprijs sluit naadloos aan bij het thema van de autismeweek, namelijk ‘luisteren naar autisme’. Luisteren naar wensen en behoeften (aan ondersteuning) van kinderen en/of volwassenen met autisme en kijken naar iemands mogelijkheden. Dat vraagt maatwerk. Maatwerk aan ondersteuning en aan het scheppen van voorwaarden draagt bij aan het naar vermogen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en aan gevoel van zingeving en welzijn.
Dit is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Of het nu gaat om begeleiding/zorg, onderwijs, werk/zinvolle daginvulling, vrije tijdsbesteding of sport.
Daarom wil het ANG met de stimuleringsprijs organisaties in de provincie Groningen die hieraan bijdragen in het zonnetje zetten. Het kan als voorbeeld en inspiratie dienen voor andere organisaties. De winnaar ontvangt een Award op een feestelijke bijeenkomst op 6 november.

Kijk hier voor meer informatie over de prijs, de procedure en de criteria

Op de website mandyverleijsdonk.wordpress.com vind je blogs, informatie en overzichten over vrouwen met een late diagnose autisme spectrum stoornissen.