De nieuwsflits van NVA Groningen/Drenthe is weer uit. Lees hier het laatste nieuws.

Inmiddels komt er ook steeds meer aandacht voor autismevriendelijkheid in de mondzorg.
Een werkgroep hiervoor heeft ook een website ontwikkeld, namelijk www.autismevriendelijketandheelkunde.nl
Deze werkgroep heeft als belangrijkste taak met initiatieven te komen om de tandheelkundige zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), met/zonder verstandelijke beperking, een (forse) impuls te geven. De werkgroep wil een schakel zijn tussen wetenschappelijk onderzoek en dagelijkse praktijk van mondzorgverleners, cliënten/ouders/groepsleiding en ondersteunende professionals.

Zie ook de website www.tandarts.nl/angst

Het platform Autismejongekind.nl (AJK) is een gezamenlijk initiatief van het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Stichting Papageno, Academische werkplaatsen Autisme (Samen Doen en Reach Aut), Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Altrecht is het initiatief genomen tot de nieuwe website www.autismejongekind.nl.

Op 1 oktober organiseren Mensenwerk Hogeland en Autisme Netwerk Groningen voor Noord Groningen een thema-avond over autisme voor naasten (mantelzorgers) van mensen met autisme of andere belangstellenden. De bijeenkomst is in Winsum. Zie voor meer informatie deze poster.

Een van de onderzoeken binnen het ZON MW programma ‘Gewoon Bijzonder’ is het onderzoek “Sensatie van een goed leven’. Onlangs verscheen vanuit dit onderzoek het rapport ‘Prikkelverwerking bij mensen met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking; een complexe hulpvraag!’. Lees hier het rapport.

Voor meer informatie over het onderzoeksprogramma ‘Sensatie van een goed leven” zie de website van kennispleingehandicaptenzorg.

Op 22 augustus is de volgende bijeenkomst van Iets Drinken van 19.00 uur tot 23.00 uur in Grand Café De Bastille (eerste verdieping),  Damsterplein 2, 9711 SX Groningen   Lees verder..

Quote; ‘Maar als je goed kijkt naar hoe het huidige onderwijsstelsel in elkaar steekt, dan is het volstrekt helder dat je specifieke expertise nodig hebt voor steeds moeilijker wordende kinderen. Je hebt óók geen algemene ziekenhuizen die vol zitten met huisartsen. Zo moet je het onderwijs ook zien.’
Het gebrek aan samenwerking tussen reguliere en speciale scholen vormt een grote bedreiging voor passend onderwijs’, zegt PO-raadbestuurder Wim Ludeke. Lees op site van NVA de rest van het artikel.

Emoties en de emotionele beleving zijn volgens Stanley Greenspan (de grondlegger van de Floortime methode) het uitgangspunt voor het stimuleren van allerlei facetten van de persoonlijke ontwikkeling.  Ze vormen de basis voor zelfbewustzijn, voor impulscontrole en doelgericht handelen, voor de emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling.

Met de FloorPlay methode  beschikken ouders en hulpverleners over de mogelijkheid om interactie en communicatie tussen hunzelf en het kind te stimuleren. Lees verder

Nieuws uit de regio. Dit is de laatste nieuwsflits voor de zomervakantie. De volgende verschijnt in september. Zie hier de link
Op 6 februari houdt zij de lezing ‘Dit is autisme! Van hersenverwerking tot gedrag”. Zie link naar onze agendaOp 20 maart de lezing ‘De aanpak bij autisme. Van probleem naar oplossing”. Zie link naar onze agenda

Het Steunpunt Mantelzorg van Kwartier Zorg & Welzijn heeft voor maandag 18 juni een bijeenkomst over autisme georganiseerd. Plaats van handeling is de recreatiezaal van woonzorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek.

De bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers, familie en overige belangstellenden. Thema is: ‘Hoe om te gaan met een naaste met een vorm van autisme’.
Bezoekers krijgen vanaf 19.30 uur informatie over wat autisme betekent in de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast krijgen ze te horen waarmee ze rekening kunnen houden in de omgang met een (klein)kind, een partner of een vriend met een diagnose in het en Autisme Spectrum Stoornis (ASS)-spectrum, een kind met autisme of de reactie van mensen in de omgeving.

De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. Entree: gratis. Aanmelding (wordt op prijs gesteld): mantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl.

 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is vaak een spannende stap voor kinderen. Als je autisme hebt kan je hierbij soms een extra steuntje in de rug gebruiken. Voor een betere start in het voortgezet onderwijs is het goed te weten wat je kunt verwachten, hoe je beter voor jezelf kunt opkomen of wat helpt om je op je gemak te voelen tussen leeftijdgenoten. Daarvoor wordt een ‘Plezier op School’ zomer cursus aangeboden voor aanstaande brugklassers met autisme.

Voor wie              aanstaande brugklassers met autisme die naar een school voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Oldambt of Westerwolde gaan
Wanneer             laatste week schoolvakantie; 28 augustus t/m 31 augustus (’s ochtends)
Waar                    locatie Ubbo Emmius, Bovenburen 60-72, Winschoten
Kosten                 de cursus wordt gefinancierd door de gemeenten Oldambt en Westerwolde; deelname is daarom kosteloos.

Ga jij na de zomer van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en

 • Vind jij het spannend om naar een nieuwe school te gaan?
 • Zou je wel wat meer zelfvertrouwen willen?
 • Vind je het soms lastig om contact met anderen te maken?
 • Ben je bang om gepest te worden?
 • Heb je snel ruzie zonder dat je dat wil?

Dan is de cursus Plezier op School misschien iets voor jou!
In deze cursus leer je

 • Positief te denken over jezelf
 • Anderen aan te kijken, stevig te staan en duidelijk te praten
 • Omgaan met pesten
 • Nee zeggen, je mening geven en omgaan met kritiek
 • Jezelf voor te bereiden op je eerste schooldag
 • Hoe alles werkt op een school met lesroosters, kluisjes, pauzes

In de cursus gaan we veel oefenen en spelletjes doen in een gezellige sfeer met een duidelijk en vast programma.

Ouders kunnen meer informatie aanvragen bij Lydia Brookman, GGD Groningen, tel. 06 – 25 63 58 20 of mail: lydia.brookman@ggd.groningen.nl
Aanmelden kan door vóór 1 juli 2018 het formulier op de site www.plezieropschoolgroningen.nl/aanmelden in te vullen.