17 februari was de officiële aftrap van Gespecialiseerd Onderwijs Openbaar Onderwijs Groningen in het bijzonder de Talentklass en Metis, met onder meer een toespraak van wethouder Carine Bloemhoff.  De Talentklass en Metis zijn toegewezen door het ministerie van OC&W als OZA-experiment. Daarmee kan maatwerk geboden worden aan kinderen met ASS die substantiële ondersteuning nodig hebben in de Talentklass en aan kinderen met HB – dubbel bijzonder bij Metis.  Naast het onderwijs en jeugdhulporganisaties draagt de Pedagogische Academie en het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen bij aan deze mooie samenwerking en onderzoeken ze samen hoe we de talentontwikkeling bij al deze kinderen kunnen stimuleren!

Zie ook een opname van OOG TV en een bericht op site van RTV Noord 

Autisme en seksualiteit

Heb of had jij hier vragen over? Mis jij bepaalde informatie?

De Informatietafel Autisme maakt informatie voor mensen met autisme en naasten over onderwerpen waar nu te weinig praktische informatie over is. Dit jaar ontwikkelen ze samen met een team uit Vlaanderen informatie over autisme en seksualiteit. De informatie komt op autisme.nl en participate-autisme.be.

Welke informatie over autisme en seksualiteit is belangrijk? Daar kun jij bij helpen.

Laat weten welke vragen jij hebt en over welke onderwerpen jij graag informatie zou willen lezen.

Vul deze korte vragenlijst in. De vragenlijst is anoniem. Meedoen kan tot 15 april 2023.

Je kunt de vragenlijst invullen als je zelf (een vermoeden van) autisme hebt. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Ook ouders, partners, andere naasten en professionals kunnen de vragenlijst invullen.

Aan de Informatietafel Autisme werken de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Vanuit Autisme Bekeken (VAB), Personen uit het Autisme Spectrum (PAS), wegwijzer-autisme.nl en Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA) samen om de informatievoorziening aan mensen met autisme en hun naasten te verbeteren. We werken op het thema autisme en seksualiteit samen met een team uit Vlaanderen, bestaande uit de Participate!, Sensoa, KU Leuven en de Universiteit van Tilburg. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de nieuwsbrieven van deze organisaties.

Op 4 november was ons symposium ‘Autisme is blijvend op weg’. Dit is één van de activiteiten van het ons netwerk. Door ontmoeting, verbinding en kennisdeling bijdragen aan inclusie van mensen met autisme. Klik hier voor de impressie.

Onze consulent Informatie en Advies is niet bereikbaar van 23 december t/m 6 januari

De coördinator van ons netwerk is afwezig van 23 december t/m 3 januari.

Wij wensen u goede feestdagen.

Judith heeft autisme. Ze vindt het belangrijk dat er meer begrip komt voor autisme. Daarom deelt ze haar ervaringskennis en volgt ze een opleiding tot ervaringsdeskundige. Ze geeft gastlessen en heeft een eigen project ‘Door het oog van een autist’. Meer informatie hierover vind je op haar website. Op haar website vind je ook de link naar haar vlogs en blogs.

Huisartenzorg en autisme.

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) heeft twee flyers gepubliceerd.

  • Op basis van onderzoek naar barrières en oplossingsrichtingen in de huisartsenzorg voor mensen met autisme, heeft de AWA een flyer ontwikkeld waarin een deel van deze resultaten wordt samengevat. Klik hier voor de flyer
  • Daarnaast is ook een flyer gemaakt over een ander onderzoek van de Academische Werkplaats Autisme m.b.t.  onderzoek over maag-darm klachten. Klik hier voor de flyer

 

artikel uit Tijdschrift voor Orthopedagogiek

Autisme, genderdiversiteit en genderdystrofie, stand van zaken en handvatten voor hulpverleners en betrokkenen.
Klik hier voor het artikel

 

Auti-Taekwondo werkt individueel gericht. Voor de individuele ontwikkelingslijnen wordt passend aanbod geboden. De sociaal-emotionele ontwikkeling en life-skills (waaronder omgang met frustratie, herkennen van gevaar, discipline, samenwerken) zijn belangrijke pijlers waar het lesaanbod op geschreven is.

Deze ontwikkelingsdoelen liggen verscholen in de voortgang van de les. Van belang is dat de kinderen de lessen ervaren als sportieve taekwondolessen in een vertrouwde en veilige omgeving. Plezier maken en ontspanning binnen de aangeboden activiteiten zijn hiervoor belangrijke graadmeters.

De sport- en spelactiviteiten binnen de lessen worden in herhalende sfeer aangeboden, waarin geleidelijk allerhande vaardigheden gestimuleerd worden (zowel sociaal als motorisch).

Wil je meer weten? kijk dan op de website www.auti-taekwondo.nl 

Op 4 november was het symposium ‘Autisme = blijvend op weg’, georganiseerd door Autisme Netwerk Groningen en Autisme Expertise Netwerk Drenthe.
Autisme is niet statisch. De invloed die autisme heeft op het dagelijks leven is voor iedereen anders. Dat geldt ook voor wat helpend is voor een fijn leven. Ook inzichten over autisme zijn niet statisch. Zorg voor een rugzak met kennis over autisme, over (nieuwe) inzichten, over wat kan helpen in de ondersteuning bij autisme en vertaal die kennis naar wat passend is bij de persoon. Blijf nieuwsgierig, steeds weer en ‘Als je het denkt te weten …. vraagt het dan!’
Suzanne Agterberg, Jolanda Snel en Wouter Staal deelden hun (soms prikkelende) inzichten met de bijna 300 aanwezigen. Ervaringsdeskundigen bij ervaringstafels deelden hun eigen ervaring met autisme in het dagelijks leven en wat daarbij helpend is (geweest). Douwe Wilts sloot af met een huisgedicht waarin hij de ochtend op treffende en ontroerende wijze samenvatte.

Kijk hier voor een foto-impressie en beluister

of lees het Huisgedicht Autisme is blijvend op weg.

Autisme Digitaal is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bestuursleden geven mede leiding aan een organisatie van meer dan 35 autistische volwassenen. Wij zijn één van de weinige organisaties in Nederland die volledig gerund wordt door autistische volwassenen. Bestuursleden dragen hun steentje bij aan het realiseren van onze missie: het verbeteren van de informatie over autisme en daarbij een stem geven aan mensen met autisme zelf. Het is leuk en leerzaam om samen met werken met andere mensen met autisme.

Ken je iemand in je omgeving die autisme heeft en die het mogelijk  interessant lijkt om bij ons in het bestuur te komen?  Wil je ze dan de volgende link doorsturen? https://www.autismedigitaal.nl/bestuursleden-gezocht/

Autisme is geen statisch gegeven. Met autisme ben je blijvend op weg.
Ook inzichten over autisme veranderen. Wat voor de een werkt of helpend is voor het verwerven van een fijn leven, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Het belang van maatwerk in ondersteuning van mensen met autisme lijkt een schot voor open doel, maar in de praktijk is dit nog niet vanzelfsprekend.

Wij dagen u uit om anders te kijken, handelen en/of benaderen.
Kom naar ons symposium!

Autisme Netwerk Groningen (ANG) en Autisme Expertise Netwerk Drenthe (AEND) nodigen onze convenantpartners en daarnaast (naasten van) mensen met autisme én professionals uit de provincies Groningen en Drenthe van harte uit voor ons symposium op 4 november in theater vanBeresteyn in Veendam. Meer weten over de inhoud en onze sprekers (Wouter Staal, Suzanne Agterberg en Jolanda Snel) en hoe u zich kunt aanmelden? KLIK HIER

 

Deze vraag onderzoekt het project Money Matters. Daarvoor hebben zij hulp nodig van jongeren/jongvolwassenen met autisme 12-30 jaar,  volwassenen met autisme ouder dan 30 jaar, ouders en andere betrokkenen die ervaring hebben met geldzaken van een jongere/jongvolwassene met autisme.

Wil jij helpen en heb jij 10 minuten? doe mee met het onderzoek en vul de online de vragenlijst  in.    (graag voor 31 augustus)

Bekijk of je jezelf herkent in één van de volgende categorieën, voordat je de vragenlijst invult:

  • Je hebt autisme, bent tussen de 12 en 30 jaar en wil een ervaring delen over omgaan met geld.
  • Je hebt autisme, bent ouder dan 30 jaar  en hebt een ervaring over omgaan met geld toen je jonger was, die je wilt delen.
  • Je bent ouder/betrokkene en hebt een ervaring met geldzaken van een jongere met autisme.

Met jouw input verwachten zij de volgende resultaten:

  • Een beeld of omgaan met geld voor jonge mensen met autisme anders is dan voor andere jongeren.
  • Bijdrage aan herkenning en erkenning.
  • Mogelijk komen er voorstellen uit voor (door-)ontwikkeling van bestaande informatie of ondersteuning op dit gebied.
  • Ook kan de wens ontstaan voor nader onderzoek.

Vragen of tips?
Heb je specifieke vragen of tips over Money Matters? Neem dan contact op met projectleider Jessica Slijpen op jessica.slijpen@vanuitautismebekeken.nl.


Het project Money Matters wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Nederlanden. Vanuit hun maatschappelijke programma Future Matters steunt Nationale Nederlanden sociale en educatieve projecten om het financieel welzijn van mensen te verbeteren. Nationale Nederlanden financiert het project Money Matters en draagt hieraan bij door – indien relevant – vrijwillige ondersteuning te bieden op financiële vraagstukken van deelnemers aan de interviews. Het project Money Matters omvat de online vragenlijst, de interviews en persoonlijke ondersteuning. Daarnaast worden experts geïnterviewd en desk research uitgevoerd.