Merlijn vertelt over zijn ervaringen in het onderwijs, zijn zoektocht naar passend onderwijs. Het belang van aandacht voor prikkels, een prikkelprofiel. Ook kijkt hij naar onderwijs aan kinderen en jongeren in het buitenland. Klik hier om te film te kijken.

Groningen, 4 januari 2021 – De Nederlandse Vereniging voor Autisme start binnenkort in Groningen een lotgenotengespreksgroepen voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Doel van de gespreksgroep is om als volwassene met autisme de kans te krijgen met andere lotgenoten in contact te komen. Verschillende thema’s die met autisme te maken hebben zullen aan de orde komen waarbij het uitwisselen van persoonlijke ervaringen centraal staat.

De gespreksgroep wordt geleid door een getrainde gespreksleider met een uitgebreide persoonlijke ervaring op het gebied van autisme. De gespreksgroep vindt eenmaal per maand plaats op een vaste locatie in de stad Groningen. Je kunt meedoen aan de gespreksgroep als je lid bent van de NVA of lid wordt. Twijfel je nog? Je mag drie keer op proef meedraaien om te kijken of het iets voor jou is. Er is ruimte voor maximaal tien deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich bij de NVA aanmelden via nva.gron.dren@gmail.com.

Als ouder wil je altijd goed voor je kind zorgen. Soms heb je hier hulp bij nodig. Als je kind bijvoorbeeld heel erg druk is en snel afgeleid. Of als je kind vaak zonder duidelijke reden boos of verdrietig is. Als je moeite hebt met de Nederlandse taal of met lezen en schrijven, kan het lastig zijn om de juiste informatie te vinden en om hierover te praten met een hulp- of zorgverlener. Daar helpt deze voorlichting bij.

Aan de hand van illustraties en eenvoudige taal leggen deze vier beeldverhalen (in 4 talen) uit wat het voor een kind of jongere betekent om autisme te hebben. Klik hier

 

Horizon Begeleiding biedt hulpverlening aan jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee vergelijkbare problematiek en daardoor ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling op een of meerdere levensgebieden. Zij werkt aan ontwikkelingsmogelijkheden die aansluit op de jongere. Met als doel dat zij voldoende eigen regie krijgen, een hogere kwaliteit van leven ervaren en op maat kunnen participeren in de maatschappij. Wij doen dit door middel van begeleiding, educatie en behandeling. Meer informatie.

In het land zijn in bijna alle regio’s autismenetwerken. Autisme Netwerk Groningen bestaat nu bijna 10 jaar.

Voor de periode 2019-2020 ontvangen de regionale netwerken van het ministerie van VWS een subsidie zich verder te ontwikkelen. Hierbij wordt ook gewerkt aan meer landelijke verbinding te realiseren met als doel de regionale netwerken te versterken. Onder andere door het organiseren van kennisdeelbijeenkomsten voor coördinatoren. In het najaar o.a. met een bijeenkomst over organiseren in netwerken o.l.v. Common Eye.  Ook komt er meer stroomlijning door het werken met een gezamenlijk format voor jaarplannen en jaarverslagen. Dit maakt het bundelen van resultaten en signalen inzichtelijker. Binnenkort is er ook een gezamenlijk website met verwijzing naar regionale autismenetwerken. Hier alvast het nieuwe logo.

 

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten mogelijk toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt in 2020 beschermd wonen via de gemeente (Wmo). En u heeft een indicatie gekregen voor Wlz zorg vanaf 2021. Wat verandert er voor u? Klik hier voor meer informatie.

 

 

Er is een nieuw boek verschenen ‘Lifehacks voor meiden met autisme’ van o.a. Els Blijd. Zie hier meer informatie.

 

 

De regionale netwerken bundelen hun krachten: Autisme Netwerk Groningen maakt dit online Webinar ‘De rol van ouders bij de begeleiding van jongvolwassenen met autisme’  mede mogelijk.

Het vindt plaats op 24 november 2020 via Autismetv.nl van 11:00 – 12:30 uur.  Deelname is gratis.  Hierbij de link naar de flyer met Uitnodiging webinar Beter samenwerken – client, ouders en hulpverleners met meer informatie, ook over aanmelding (aanmelden kan tot uiterlijk 22 november 2020).

  • Doel van de Webinar is om vanuit 3 verschillende perspectieven, namelijk die van de cliënt, de ouders of naaste(n) en de hulpverlener, de mogelijke dilemma’s te belichten die kunnen ontstaan in de begeleiding en behandeling van mensen met autisme. De sprekers (cliënt, ouder/naaste, begeleider en behandelaar) delen hun kennis en ervaring in een interview begeleid door Autisme TV. De kijkers kunnen via de chat vragen inbrengen die vervolgens live worden beantwoord.
  • De webinar is voor mensen met autisme, hun naasten en hulpverleners. Het wordt opgenomen zodat deze ten alle tijden kan worden teruggekeken.
  • Deze webinar is een initiatief van het Autisme Expertisenetwerk Amsterdam met medewerking van het Leo Kannerhuis, de Heeren van Zorg en AIC Amsterdam/NVA. Autisme Netwerk Groningen levert, net als een aantal andere regionale autismenetwerken, een financiële bijdrage om dit Webinar gezamenlijk mogelijk te maken.

 

 

Hanneke voelt zich al haar hele leven ‘anders’ dan andere meisjes en vrouwen. Na een jarenlange zoektocht weet ze sinds de zomer van 2019 eindelijk waarom: ze heeft autisme. Net als haar zoon trouwens. Het grote verschil is dat hij zijn diagnose al op zijn 5e kreeg, terwijl Hanneke daar tot haar 34ste op moest wachten.

 

Beschikbare wetenschappelijke kennis over autisme en stress op een rij. Zie deze link

 

Op 10 en 11 oktober organiseert Autminds een online congres. Het congres is door en voor mensen met autisme.

Klik hier meer informatie

Vragenlijst – waarom lukt het niet om juiste informatie op juiste moment te vinden

Het project ‘Wegwijzer’ is een project vanuit ministerie van VWS. Het project heeft als doel om informatie over autisme, EMV, NAH en LVB beter vindbaar te maken.  Er is een inventarisatie gedaan welke informatie rond autisme moeilijk of niet te vinden is.

Zij zijn nu ook benieuwd waaróm het vaak niet lukt de juiste informatie te vinden. Hiervoor hebben zij enkele interviews gehouden en is er een online vragenlijst.

Online vragenlijst autisme

De online vragenlijst https://lnkd.in/ehqi57U staat nu open. Help je mee?

Je kunt de vragen volledig anoniem invullen. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Wegwijzer autisme. Het kan zijn dat je op een eerdere uitvraag van het project de Wegwijzer hebt gereageerd. Sommige vragen heb je dan al beantwoord, maar vanwege privacy redenen hebben zij deze niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Dus stellen zij deze vragen nu opnieuw.

Online vragenlijst EMB (ernstig meervoudige beperkingen )

Ben je ouder van een kind met EMB, ben je naaste van iemand met EMB of heb je een andere relatie tot iemand met EMB? Dan mag je ook de vragenlijst voor EMB invullen of delen.

Project Wegwijzer in wording

Voor meer informatie zie de website Wegwijzer in wording.