In het kader van de autismeweek plaatsen we elke dag informatie over het thema van de week ‘Autisme en bewegen’.

Het kenniscentrum sport heeft een literatuur- en praktijkonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de sporttrainer die met kinderen met autisme werkt. De vraag was onder andere: welke pedagogische context moet de trainer creëren, om deze kinderen op een goede manier op te nemen binnen de club en binnen teams?

Lees hier nog meer. 

en op deze site.

 

In het kader van de autismeweek plaatsen we elke dag informatie over het thema van de week ‘Autisme en bewegen’. Vandaag de aftrap met een ervaringsverhaal. Klik hier voor het verhaal.

Je kunt bij Humanitas gratis drie trainingen online volgen, ook op je mobiel of tablet. Ze gaan over stress, eenzaamheid en rouwen in coronatijd en duren slechts 15 minuten. Want iets voor een ander doen hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Je krijgt informatie en tips over:

– Hoe je stress herkent, wat dit doet voor iemands balans en hoe jij hierbij zou kunnen helpen

– Wat eenzaamheid is, wat de gevolgen zijn en wat jij voor iemand kunt doen om dit te doorbreken
– Wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op een rouwproces en wat jij kunt doen voor iemand die rouwt

Je vindt de trainingen hier.

Lancering nationale website Autismenetwerken Nederland

Op 8 maart lanceren de 17 samenwerkende regionale autismenetwerken hun nieuwe website: www.autismenetwerkennederland.nl. Alle netwerken en contactgegevens zijn vanaf nu vindbaar op één overzichtelijke site. Van de kop van Groningen tot in het zuidelijkste puntje van Limburg; regionale autismenetwerken faciliteren ontmoeting en bundelen/delen kennis, kunde en ervaring op gebied van autisme.

Al sinds de oprichting van deze netwerken – rond 2005 – leveren de netwerken een belangrijke bijdrage aan realistische beeldvorming van autisme, passende ondersteuning aan en inclusie van mensen met autisme op alle levensterreinen.

Door deze landelijke samenwerking worden kennis, ervaring, opbrengsten en vraagstukken vanuit de regionale autismenetwerken gedeeld, inzichtelijk gemaakt en gebundeld. Hiermee faciliteert en versterkt het landelijk netwerk de regionale autismenetwerken. Deze landelijke resultaten zijn op deze website te vinden bij de nieuwsberichten.

Nel Hofman, landelijk procesregisseur: “Er gebeurt ontzettend veel in de regionale netwerken, maar veel van ons werk gebeurt achter de schermen. Met deze frisse, moderne website kunnen we nog beter zichtbaar maken wat er in elke provincie gebeurt, en zijn de coördinatoren en lokale partijen beter vindbaar. Zo kunnen we nog meer betekenen in de beeldvorming over autisme, en het faciliteren van samenwerking tussen professionals in de zorg en onderwijssector. Uiteraard in actieve samenwerking mét ervaringsdeskundigen.”

Wilt u meer weten over de landelijke activiteiten of zoekt u aansluiting bij één van de regio’s? Neem een kijkje op de website bij de regionale netwerken en neem contact op met één van de coördinatoren of met Nel (landelijke procesregisseur) via n.hofman@mee.nl.

 

 

Bij Capito Wonen in Groningen zijn momenteel verschillende lege plekken. Deze locatie heeft momenteel een groep van zowel HBO en MBO studenten, dus beide doelgroepen zijn welkom.
De huidige studenten kijken uit naar weer een gezellig vol huis!

Meer weten of interesse? Klik hier

Aandacht voor verkiezingen is nodig
Aandacht voor verkiezingen is hard nodig. Want verkiezingen gaan ook over zorg en inclusiviteit, over ondersteuning om naar vermogen mee te kunnen doen. Dat maakt het extra belangrijk dat iedereen die stemrecht heeft en ondersteuning nodig heeft, ook daadwerkelijk zijn stem kan uitbrengen. Mooi overzicht met informatie op de website van Autismenetwerk Zuid Holland Zuid.
Klik hier.

NVA Groningen zoekt een gespreksleider in Groningen voor een gespreksgroep voor volwassenen met autisme.

Geïnteresseerd? PERSBERICHT – gespreksleiders lotgenotengespreksgroep def_

Kent u een persoon of een organisatie in de provincie Groningen die mensen tot hun recht laat komen op gebied van werk of dagbesteding?
Een persoon of organisatie die dat niet bijzonder, maar vanzelfsprekend vindt.

Waar:

  • mensen zichzelf kunnen zijn;
  • mensen zich naar vermogen kunnen ontwikkelen;
  • niet je beperking, maar wat je nodig hebt leidend is;
  • mensen volwaardig deel uitmaken van de organisatie/samenleving;
  • mensen waar nodig passende ondersteuning krijgen.

Flyer oproep inclusievoorbeelden-thema werk of dagbesteding

In de woonvorm GIGA komen op korte termijn 2 appartementen beschikbaar voor (jong) volwassen mensen met autisme, die normaal of wat hoger begaafd zijn. De appartementen zijn gelegen op een mooie plek in de stad Groningen.

Van de toekomstige bewoners wordt verwacht dat ze een indicatie hebben voor Beschermd Wonen, bij voorkeur vanuit de WLZ.

De begeleiding wordt geboden door de JP van de Bent Stichting.

Neem een kijkje op de site: : www.stichtinggiga.nl.

Jonge kinderen, die een autisme spectrum stoornis blijken te hebben, geven vaak al vroeg in hun ontwikkeling signalen af die wijzen op een minder vanzelfsprekende ontwikkeling. Het is belangrijk deze signalen tijdig te herkennen en deze vervolgens op een adequate manier met ouders te bespreken. Zo ontstaat er de ruimte om per situatie te kunnen doen wat nodig is.

Vroeginterventie op jonge leeftijd blijkt van groot belang; niet alleen voor de ontwikkeling van het jonge kind met autisme (kenmerken), maar ook voor zijn/haar ouders.

In dit webinar leert u:

  • De eerste signalen van autisme beter herkennen bij baby’s, peuters en kleuters;
  • Hoe u deze signalen bespreekbaar kunt maken met ouders

Meer informatie?

Merlijn vertelt over zijn ervaringen in het onderwijs, zijn zoektocht naar passend onderwijs. Het belang van aandacht voor prikkels, een prikkelprofiel. Ook kijkt hij naar onderwijs aan kinderen en jongeren in het buitenland. Klik hier om te film te kijken.

Groningen, 4 januari 2021 – De Nederlandse Vereniging voor Autisme start binnenkort in Groningen een lotgenotengespreksgroepen voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Doel van de gespreksgroep is om als volwassene met autisme de kans te krijgen met andere lotgenoten in contact te komen. Verschillende thema’s die met autisme te maken hebben zullen aan de orde komen waarbij het uitwisselen van persoonlijke ervaringen centraal staat.

De gespreksgroep wordt geleid door een getrainde gespreksleider met een uitgebreide persoonlijke ervaring op het gebied van autisme. De gespreksgroep vindt eenmaal per maand plaats op een vaste locatie in de stad Groningen. Je kunt meedoen aan de gespreksgroep als je lid bent van de NVA of lid wordt. Twijfel je nog? Je mag drie keer op proef meedraaien om te kijken of het iets voor jou is. Er is ruimte voor maximaal tien deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich bij de NVA aanmelden via nva.gron.dren@gmail.com.