Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten mogelijk toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt in 2020 beschermd wonen via de gemeente (Wmo). En u heeft een indicatie gekregen voor Wlz zorg vanaf 2021. Wat verandert er voor u? Klik hier voor meer informatie.

 

 

Er is een nieuw boek verschenen ‘Lifehacks voor meiden met autisme’ van o.a. Els Blijd. Zie hier meer informatie.

 

 

De regionale netwerken bundelen hun krachten: Autisme Netwerk Groningen maakt dit online Webinar ‘De rol van ouders bij de begeleiding van jongvolwassenen met autisme’  mede mogelijk.

Het vindt plaats op 24 november 2020 via Autismetv.nl van 11:00 – 12:30 uur.  Deelname is gratis.  Hierbij de link naar de flyer met Uitnodiging webinar Beter samenwerken – client, ouders en hulpverleners met meer informatie, ook over aanmelding (aanmelden kan tot uiterlijk 22 november 2020).

  • Doel van de Webinar is om vanuit 3 verschillende perspectieven, namelijk die van de cliënt, de ouders of naaste(n) en de hulpverlener, de mogelijke dilemma’s te belichten die kunnen ontstaan in de begeleiding en behandeling van mensen met autisme. De sprekers (cliënt, ouder/naaste, begeleider en behandelaar) delen hun kennis en ervaring in een interview begeleid door Autisme TV. De kijkers kunnen via de chat vragen inbrengen die vervolgens live worden beantwoord.
  • De webinar is voor mensen met autisme, hun naasten en hulpverleners. Het wordt opgenomen zodat deze ten alle tijden kan worden teruggekeken.
  • Deze webinar is een initiatief van het Autisme Expertisenetwerk Amsterdam met medewerking van het Leo Kannerhuis, de Heeren van Zorg en AIC Amsterdam/NVA. Autisme Netwerk Groningen levert, net als een aantal andere regionale autismenetwerken, een financiële bijdrage om dit Webinar gezamenlijk mogelijk te maken.

 

 

Hanneke voelt zich al haar hele leven ‘anders’ dan andere meisjes en vrouwen. Na een jarenlange zoektocht weet ze sinds de zomer van 2019 eindelijk waarom: ze heeft autisme. Net als haar zoon trouwens. Het grote verschil is dat hij zijn diagnose al op zijn 5e kreeg, terwijl Hanneke daar tot haar 34ste op moest wachten.

 

Beschikbare wetenschappelijke kennis over autisme en stress op een rij. Zie deze link

 

Op 10 en 11 oktober organiseert Autminds een online congres. Het congres is door en voor mensen met autisme.

Klik hier meer informatie

Vragenlijst – waarom lukt het niet om juiste informatie op juiste moment te vinden

Het project ‘Wegwijzer’ is een project vanuit ministerie van VWS. Het project heeft als doel om informatie over autisme, EMV, NAH en LVB beter vindbaar te maken.  Er is een inventarisatie gedaan welke informatie rond autisme moeilijk of niet te vinden is.

Zij zijn nu ook benieuwd waaróm het vaak niet lukt de juiste informatie te vinden. Hiervoor hebben zij enkele interviews gehouden en is er een online vragenlijst.

Online vragenlijst autisme

De online vragenlijst https://lnkd.in/ehqi57U staat nu open. Help je mee?

Je kunt de vragen volledig anoniem invullen. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Wegwijzer autisme. Het kan zijn dat je op een eerdere uitvraag van het project de Wegwijzer hebt gereageerd. Sommige vragen heb je dan al beantwoord, maar vanwege privacy redenen hebben zij deze niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Dus stellen zij deze vragen nu opnieuw.

Online vragenlijst EMB (ernstig meervoudige beperkingen )

Ben je ouder van een kind met EMB, ben je naaste van iemand met EMB of heb je een andere relatie tot iemand met EMB? Dan mag je ook de vragenlijst voor EMB invullen of delen.

Project Wegwijzer in wording

Voor meer informatie zie de website Wegwijzer in wording.

Autisme Centraal organiseert de komende maanden een aantal webinars, o.a. over oplossingsgericht werken, iets nieuws proberen in de vrije tijd, autismevriendelijke belonen, autisme in beweging. Klik hier voor meer informatie.
Voor onze netwerkpartners organiseren wij een bijeenkomst over ‘interventies met dieren bij autisme’.
Autisme Centraal besteed in de komende uitgave van haar tijdschrift ‘Sterk! in autisme’ ook aandacht aan de rol van dieren en emoties.
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met dieren én autisme? Welke effect heeft een huisdier op u of uw kind/naaste? Is het een bron van rust en ontspanning of eerder van stress en zorgen? Heeft u ervaring met professionele hulpverlening met inzet van dieren bij autisme?
Laat ons uw ervaringen weten via info@autismegroningen.nl of via deze link

Bron NVA

Autisme bij vrouwen, zeker ook onder de groep 50-plussers, wordt vaak minder goed herkend en gediagnosticeerd dan bij mannen. Doordat autisme zich bij vrouwen anders uit dan bij mannen, wordt dit vaak niet opgemerkt. Bovendien kunnen veel vrouwen de symptomen van autisme beter camoufleren. Dit camoufleren kan bij hen leiden tot uitputting en psychische problemen. Vaak hebben vrouwen met autisme heel lang ‘getobd’ voordat ze wisten wat er met hen aan de hand was. Velen kregen eerst andere diagnoses, zoals de diagnose persoonlijkheidsstoornis.

Lees hier meer op de site van autisme.nl en in de digitale folder met hoofdpunten uitkomsten onderzoek.

Op dinsdag 8 september presenteert Bep Schilder het tweede deel van haar autobiografische romantrilogie ‘De Poort, de Paljas en het Meisje’.

Meeslepend (en soms hilarisch) relaas van een ‘Aspergervrouw’ over haar worsteling met liefde, geloof, seks en de ware zin van het (aardse) leven.

Voorafgaand aan de presentatie geeft de auteur een mini-lezing in twee delen met als titel ‘HET AUTISTISCH BREIN, VOORBODE VAN EEN NIEUWE MENSHEID?’

De avond zal kort worden ingeleid door Hanneke Kappen. Zij zal ook twee toepasselijke liedjes ten gehore brengen. De presentatie zal akoestisch worden verrijkt met Iers/Schotse zang en muziek van ‘The Freelancers’.

De auteur verblijft sinds haar twintigste jaar afwisselend in Kampen, Groningen en Ierland. Een belangrijk deel van haar tweede boek speelt in het Groningen van de jaren ’80 waar ze toen, met haar driejarige dochter, opnieuw was neergestreken. Ze werd een vertrouwd gezicht in gelegenheden als De Koffer, de Wolthoorn, de Drie Gezusters en La Baborack. (Deze namen zijn geanonimiseerd maar voor frequente medebezoekers uit die periode makkelijk herkenbaar. )

Door een samenvatting aan het begin kan deel 2 ook ‘apart’ worden gelezen.

‘Godert Walter’ zal aanwezig zijn met een boekentafel.

Datum: 8 september 2020

Plaats: Kreupelstraat 10, Groningen

Aanvang: 20.15, inloop 19.45 uur

Entree: gratis

Ook toegankelijk voor niet-leden

Reserveren verplicht via:

boekpresentatie@societeitdeharmonie.nl

Meer info, zie: https://www.societeitdeharmonie.nl/agenda/boekpresentatie-bep-schilder/

bepschilder.nl

Het Autisme Netwerk Groningen is blij met Script als nieuwe convenantpartner. Script is er voor mensen die zich laten begeleiden naar een baan als programmeur, of die een nuttige daginvulling zoeken binnen de ICT.

Meer informatie op onze sociale kaart en op de website van Script

Lees hier ook de 1.1.2 Flyer Script v2 van Script.