Op 10 en 11 oktober organiseert Autminds een online congres. Het congres is door en voor mensen met autisme.

Klik hier meer informatie

Vragenlijst – waarom lukt het niet om juiste informatie op juiste moment te vinden

Het project ‘Wegwijzer’ is een project vanuit ministerie van VWS. Het project heeft als doel om informatie over autisme, EMV, NAH en LVB beter vindbaar te maken.  Er is een inventarisatie gedaan welke informatie rond autisme moeilijk of niet te vinden is.

Zij zijn nu ook benieuwd waaróm het vaak niet lukt de juiste informatie te vinden. Hiervoor hebben zij enkele interviews gehouden en is er een online vragenlijst.

Online vragenlijst autisme

De online vragenlijst https://lnkd.in/ehqi57U staat nu open. Help je mee?

Je kunt de vragen volledig anoniem invullen. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Wegwijzer autisme. Het kan zijn dat je op een eerdere uitvraag van het project de Wegwijzer hebt gereageerd. Sommige vragen heb je dan al beantwoord, maar vanwege privacy redenen hebben zij deze niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Dus stellen zij deze vragen nu opnieuw.

Online vragenlijst EMB (ernstig meervoudige beperkingen )

Ben je ouder van een kind met EMB, ben je naaste van iemand met EMB of heb je een andere relatie tot iemand met EMB? Dan mag je ook de vragenlijst voor EMB invullen of delen.

Project Wegwijzer in wording

Voor meer informatie zie de website Wegwijzer in wording.

Autisme Centraal organiseert de komende maanden een aantal webinars, o.a. over oplossingsgericht werken, iets nieuws proberen in de vrije tijd, autismevriendelijke belonen, autisme in beweging. Klik hier voor meer informatie.
Voor onze netwerkpartners organiseren wij een bijeenkomst over ‘interventies met dieren bij autisme’.
Autisme Centraal besteed in de komende uitgave van haar tijdschrift ‘Sterk! in autisme’ ook aandacht aan de rol van dieren en emoties.
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met dieren én autisme? Welke effect heeft een huisdier op u of uw kind/naaste? Is het een bron van rust en ontspanning of eerder van stress en zorgen? Heeft u ervaring met professionele hulpverlening met inzet van dieren bij autisme?
Laat ons uw ervaringen weten via info@autismegroningen.nl of via deze link

Bron NVA

Autisme bij vrouwen, zeker ook onder de groep 50-plussers, wordt vaak minder goed herkend en gediagnosticeerd dan bij mannen. Doordat autisme zich bij vrouwen anders uit dan bij mannen, wordt dit vaak niet opgemerkt. Bovendien kunnen veel vrouwen de symptomen van autisme beter camoufleren. Dit camoufleren kan bij hen leiden tot uitputting en psychische problemen. Vaak hebben vrouwen met autisme heel lang ‘getobd’ voordat ze wisten wat er met hen aan de hand was. Velen kregen eerst andere diagnoses, zoals de diagnose persoonlijkheidsstoornis.

Lees hier meer op de site van autisme.nl en in de digitale folder met hoofdpunten uitkomsten onderzoek.

Op dinsdag 8 september presenteert Bep Schilder het tweede deel van haar autobiografische romantrilogie ‘De Poort, de Paljas en het Meisje’.

Meeslepend (en soms hilarisch) relaas van een ‘Aspergervrouw’ over haar worsteling met liefde, geloof, seks en de ware zin van het (aardse) leven.

Voorafgaand aan de presentatie geeft de auteur een mini-lezing in twee delen met als titel ‘HET AUTISTISCH BREIN, VOORBODE VAN EEN NIEUWE MENSHEID?’

De avond zal kort worden ingeleid door Hanneke Kappen. Zij zal ook twee toepasselijke liedjes ten gehore brengen. De presentatie zal akoestisch worden verrijkt met Iers/Schotse zang en muziek van ‘The Freelancers’.

De auteur verblijft sinds haar twintigste jaar afwisselend in Kampen, Groningen en Ierland. Een belangrijk deel van haar tweede boek speelt in het Groningen van de jaren ’80 waar ze toen, met haar driejarige dochter, opnieuw was neergestreken. Ze werd een vertrouwd gezicht in gelegenheden als De Koffer, de Wolthoorn, de Drie Gezusters en La Baborack. (Deze namen zijn geanonimiseerd maar voor frequente medebezoekers uit die periode makkelijk herkenbaar. )

Door een samenvatting aan het begin kan deel 2 ook ‘apart’ worden gelezen.

‘Godert Walter’ zal aanwezig zijn met een boekentafel.

Datum: 8 september 2020

Plaats: Kreupelstraat 10, Groningen

Aanvang: 20.15, inloop 19.45 uur

Entree: gratis

Ook toegankelijk voor niet-leden

Reserveren verplicht via:

boekpresentatie@societeitdeharmonie.nl

Meer info, zie: https://www.societeitdeharmonie.nl/agenda/boekpresentatie-bep-schilder/

bepschilder.nl

Het Autisme Netwerk Groningen is blij met Script als nieuwe convenantpartner. Script is er voor mensen die zich laten begeleiden naar een baan als programmeur, of die een nuttige daginvulling zoeken binnen de ICT.

Meer informatie op onze sociale kaart en op de website van Script

Lees hier ook de 1.1.2 Flyer Script v2 van Script.

Bron Trouw 14 juli: De versoepelde coronaregels geven onrust bij mensen met autisme. ‘De voorspelbaarheid is verdwenen’

Voor mensen met autisme zijn de terugkerende vrijheden na de intelligente lockdown niet per se iets positiefs. Ze kunnen ook een bron van verwarring zijn. ‘Ik ben iemand die zich graag aan de regels houdt. Ze bieden ook duidelijkheid.’  Lees hier artikel in geheel.

Autisme Netwerk Groningen heeft besloten om in 2020 geen Stimuleringsprijs uit te reiken. Dit jaar stond de uitreiking van de tweejaarlijkse prijs weer gepland in combinatie met een interessante lezing van Annelies Spek. Gezien de maatregelen en de onduidelijkheid t.a.v. de corona-ontwikkelingen hebben we besloten de happening een jaar uit te stellen.

Op www.sensonate.nl vind je informatie over prikkelverwerking bij mensen met een autisme én een verstandelijke beperking.

De website bevat 4 onderdelen:

  1. Kennis: Duidelijke uitleg in woord en beeld van begrippen rondom autisme, verstandelijke beperking, prikkels, prikkelverwerking en ‘een goed leven’;
  2. Ervaringen: Ervaringsverhalen die inspireren om anders te kijken naar gedrag en om signalen van onder- en overprikkeling eerder te herkennen en bespreekbaar te maken;
  3. Tips: Handvatten voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders en leerkrachten, voor de dagelijkse begeleiding bij prikkelverwerking;
  4. Hulpmiddelen: verwijzingen naar vragenlijsten, methodieken en hulpmiddelen voor aanpak-op-maat bij hulpvragen op het gebied van prikkelverwerking, autisme en verstandelijke beperking.

De website is zo ingericht dat je via een filter kunt zoeken, zodat de informatie aansluit bij wat je nodig hebt.

De website is het eindproduct van het onderzoek De Sensatie van een Goed Leven (SGL).

Vanaf 1 mei is Jonx gestart met een nieuwe woonlocatie in de Stad Groningen. Het gaat om jongeren met een intensieve begeleidingsvraag. Klik hier voor meer informatie

Ondanks alle zorg en onduidelijkheid rondom het coronavirus gebeuren er ook mooie dingen. Zo is deze week de website met blogs van mensen met autisme in de provincie Groningen gestart. Het is een initiatief van een groep volwassenen met autisme uit Groningen, die betrokken waren bij het Autisme Netwerk Groningen. Vervolgens heeft Autisme Digitaal de coördinatie en technische realisatie van de website op zich genomen.

Van 28 maart t/m 4 april is de jaarlijkse Autismeweek. Door het Coronavirus kunnen veel activiteiten niet doorgaan, maar wat gelukkig wel door kan gaan is de lancering van ‘Autisme is veelzijdig’: een website waarop acht volwassenen met autisme bloggen over hun leven. Tijdens Autismeweek wordt elke dag een nieuwe blog gepubliceerd over ‘prikkels’, het thema van de Autismeweek. Daarna zal eens per week een nieuwe blog verschijnen. Het adres van de website is http://www.autismedigitaal.nl/veelzijdig/.

‘Autisme is veelzijdig’ onderscheidt zich van andere blogs over autisme doordat er een hele groep volwassenen met autisme aan meewerkt. Door samen te bloggen op één website wil de groep laten zien dat autisme voor iedereen weer anders is. Het initiatief voor de blog kwam uit de stad Groningen. Volwassenen met autisme uit heel Noord-Nederland kunnen zich echter opgeven als zij mee willen schrijven. Ook is het mogelijk om in plaats van te schrijven foto’s of tekeningen te maken.

Hoofdredacteur Douwe Wilts schreef een van de eerste blogs. Hierin noemt hij zichzelf een ‘praatpaalwandelaar’, omdat zijn definitie van een goed gesprek lange tijd was dat hijzelf de hele tijd aan het woord was. Door dialogen te bestuderen tijdens zijn studie Nederlands  leerde hij dat vaak meerdere karakters een substantiële bijdrage leveren aan een gesprek. Nu is hij ervan bewust dat in een goed gesprek de ander ook de ruimte krijgt om iets te vertellen.

Het project wordt gecoördineerd door Autisme Digitaal, die ook de website heeft gemaakt.  Autisme Digitaal is een stichting van mensen met autisme die websites en presentaties maakt over autisme. In de Autismeweek lanceert de stichting nog een website over autisme: op www.autismedigitaal.nl/nederland/ is een nieuw overzicht te vinden van Nederlandstalige websites, organisaties en boeken over autisme, naast artikelen over de geschiedenis van autisme in Nederland.

Lees ook dit artikel.