Bron, RTV Noord

Iemand om hulp vragen, emoties bij de ander herkennen, weten wanneer je juist even je mond moet houden. Voor kinderen met autisme is dit soort sociale vaardigheden vaak lastig.
NHL Stenden Hogeschool ontwikkelde daarom speciale games. Dat gebeurde samen met andere hogescholen, de zorg, het onderwijs en de kinderen zelf. Zo leren kinderen al spelenderwijs hun sociale vaardigheden te verbeteren. Lees hier meer.

Met meer zelfkennis vind je makkelijker werk dat bij je past. Werkwebautisme.nl is de plek om je persoonlijk ontwikkelingsprofiel (POP) te maken. Dat geeft je inzicht in je sterke en verbeterpunten en welke steun je nodig hebt. Je kunt een CV downloaden én een rapportage die laat zien welk werk bij je past. Dit POP is toegespitst op de fase waarin je zit (studeren, werk zoeken, werk houden of geen werk/studie). Bij WerkWeb- Autisme (WW-A) vind je bovendien heel veel informatie en tips over autisme en werk. Lees hier het hele artikel

Bron: www.autisme.nl

Petitie ‘Alle kinderen passend onderwijs en zorg!’ aangeboden aan Tweede Kamer
Het is nu tijd voor echte oplossingen, vinden Oudervereniging Balans en de NVA, samen met de meer dan zesduizend ondertekenaars van de petitie en andere betrokkenen rondom passend onderwijs. Lees hier het hele artikel

‘Problemen leraren raken leerlingen met autisme’
Dankzij de gratis digitale cursus OLAV kunnen leraren zichzelf sinds kort bijspijkeren op het gebied van autisme.  Dat is hard nodig want tijdens hun opleiding is hier nauwelijks aandacht voor. Een interview met Anne Smit die onderzoek doet naar OLAV. ‘De huidige problemen van leraren – zoals overbelasting en het lerarentekort – raken leerlingen met autisme direct.’  Lees hier het hele artikel.

Weer een nieuwsflits van NVA Groningen/Drenthe met veel informatie en tips. Lees hier.

Uit artikel Dagblad van het Noorden, 19 juni 2019

Ontsnappen uit een een escaperoom, een strip maken: drie onderwijsinstellingen ontwikkelen games die kinderen met autisme helpen sociale vaardigheden aan te leren. Lees hier het hele artikel.

Lees hier de nieuwsbrief van het onderzoeksteam ‘Sensatie van een goed leven”. Een onderzoek naar prikkelverwerking bij mensen met autisme én een verstandelijke beperking.

In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). We weten nog te weinig over de levensloop van mensen met autisme om hen optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze reden is het Nederlands Autisme Register (NAR) opgericht. Het NAR is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van het NAR is om de levensloop van kinderen, adolescenten en volwassenen met autisme (en een verstandelijke beperking) voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Daarnaast wil het NAR in samenwerking met de NVA opkomen voor de belangen van mensen met autisme – in al hun diversiteit. Meer informatie vindt u op onze website: www.nederlandsautismeregister.nl

Door de samenwerking tussen het NAR en de NVA is het mogelijk om aan de ene kant beter inzicht te krijgen in de omvang van de problemen bij deze doelgroep en aan de andere kant beter op te kunnen komen voor de belangen van mensen met autisme, zowel voor jong als oud. Samen kunnen we bouwen aan meer begrip en kansen voor kinderen en volwassenen met autisme.

Deelnemers ontvangen ongeveer één keer per jaar een online vragenlijst. Per keer kan de deelnemer beslissen of hij/zij wil meedoen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem.

Hoe meer mensen met autisme worden aangemeld, hoe beter wij in staat zijn om autisme beter te begrijpen en mensen met autisme te ondersteunen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij te helpen!

Lees hier nog meer informatie in de algemene flyer, de flyer voor ouders van een kind met autisme of de flyer voor ouders van een kind met autisme en een verstandelijke beperking.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

Dr. Sander Begeer (VU)

Marlies van Wijngaarden, MSc (VU)

Kawita Mataw, MSc (VU)

Drs. Bernadette Wijnker (NVA)

Maria Hibma, MSc (NVA)

Lees hier de nieuwsflits, no 5 van NVA Groningen/Drenthe.

In de provincie Groningen organiseert het Expertteam JMZ de provinciale Week van de Jonge Mantelzorger. Hiermee willen ze de bekendheid over dit onderwerp bij iedereen in de provincie Groningen vergroten. In de gehele provincie Groningen worden er in de week activiteiten voor jonge mantelzorgers georganiseerd door lokale welzijnsinstellingen en bijeenkomsten voor professionals. De slotdag is op zaterdag 8 juni met een provinciaal Festival voor alle jonge mantelzorgers in de provincie Groningen. Zij krijgen een middag gepresenteerd met workshops, activiteiten en een BBQ met een muzikale afsluiting. Klik hier voor meer informatie.

Festival 8 juni

Werkweb is een digitale wegwijzer voor studie en werk bij autisme. Kijk voor meer informatie op de website.

Stam arbeidsmarktspecialisten sluit aan als convenantpartner van Autisme Netwerk Groningen.

U kunt bij STAM terecht voor:

  • Re-integratietrajecten
  • Wajong en werk
  • Begeleiding participatiewet
  • Jobcoaching
  • Outplacement trajecten

Kijk voor meer informatie op de website van STAM.