Zie hier de link naar nieuwsflits NVA Groningen/Drenthe, no. 11

Met de landelijk intocht van Sinterklaas op 16 november in Apeldoorn is het Sinterklaas-seizoen weer aangebroken. Hoe zorg je ervoor dat het voor jouw kind met autisme niet té spannend wordt? Vijf tips van de NVA voor een geslaagd Sinterklaasfeest. Lees hier.

Op 22 november is ons (Autisme Expertise Netwerk Drenthe en Autisme Netwerk Groningen) symposium “Autisme Inclusief, wat anders”. De aanmelding is gesloten.

Centraal staat ons manifest ‘Provincies Groningen en Drenthe autismevriendelijk’.

Voor geïnteresseerden in het aanbod van Autisme Centraal in het noorden en oosten van Nederland een fijn nieuwtje: Autisme Centraal komt in het voorjaar van 2020 naar Almelo. De eerste week van maart worden er diverse interessante cursussen gegeven in het Theaterhotel in Almelo. Zo is er een driedaagse AutismeCentraalMethodiek met Sabine van der Heijden, komt Peter Vermeulen vertellen over Contextblindheid en geeft Jessica Leonard twee cursussen rondom gedragsproblemen en over faalangst. Het programma is te vinden op de website. Kom je ook? Als je je opgeeft voor een cursus in die week mag je in 2020 gratis met een AutismeBelevingsCircuit meedoen op één van onze locaties in Nederland. Voor meer informatie over de cursussen, opgeven voor een cursus of vragen kun je ons op de volgende manieren bereiken:

Website                      www.autismecentraal.com

Telefoonnummer        088-0335555 (Nederland)

Email                          info.nl@autismecentraal.com (Nederland)

Klik hier  voor de flyer

We zien je graag in Almelo!

Lees hier de nieuwsflits van november van NVA Groningen/Drenthe

Onderzoek naar sociale inclusie voor iedereen

De pauze is waar hét gebeurt. Jongeren sluiten vriendschappen, bespreken hun problemen en worden verliefd. De vrije tijd op school biedt jongeren de perfecte omgeving om zich voor te bereiden op hun verantwoordelijkheden als volwassenen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen, jongeren en adolescenten met gehoorverlies, autisme of taalstoornis hebben om verschillende redenen minder toegang tot hun sociale omgeving dan andere kinderen en adolescenten, al van jongs af aan. Dit heeft effect op hun sociale en emotionele ontwikkeling.

NVA is één van de samenwerkingspartners

De NVA is betrokken bij het Schoolpleinproject van de Universiteit Leiden. Een mooi project waarbij zij kijken hoe jongeren met autisme zich zo veel mogelijk erbij voelen horen op school door aanpassingen in het gebouw en het sociale klimaat.

Op zoek naar jongeren

Zit jij op de middelbare school in het regulier onderwijs? En heb jij ideeën over hoe inclusief onderwijs beter kan? Doe dan mee met ‘het schoolplein project’

Naar school gaan is meer dan alleen lessen volgen en toetsen maken. Op school breng je ook tijd door met je klasgenoten en je vrienden. Dit is niet voor iedereen even gemakkelijk.

Samen met jou willen zij kijken hoe middelbare scholen open en toegankelijk kunnen zijn voor alle  jongeren. Zij zijn benieuwd naar wat jullie vinden dat er op school al goed gaat en naar welke dingen misschien nog beter kunnen.

Misschien heb je zelfs al ideeën om sommige problemen op te lossen? Wij horen het allemaal graag.

Meedoen?

Meer informatie vind je op voor jongeren Stuur dan een mail naar Lisa.

Op zoek naar reguliere middelbare scholen

Ook scholen worden gevraagd om mee te doen aan het onderzoek.

Manifest Provincies Groningen en Drenthe ‘Autismevriendelijk’

Dit manifest is opgesteld, samen met mensen met autisme en gelanceerd bij de uitreiking van de Stimuleringsprijs ANG in 2018. In 2019 starten we met het verspreiden van het manifest tijdens het symposium “Autisme Inclusief, wat anders”. Dit symposium wordt georganiseerd door Autisme Expertise Netwerk Drenthe en Autisme Netwerk Groningen. 

Missie
Wij gaan uit van diversiteit in de samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is. Mensen met autisme kunnen naar vermogen onbeperkt en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Dusdanig dat zij van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en voor de maatschappij.
Grondbeginsel VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking: ‘respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met (in dit geval) autisme deel uitmaken van de mensheid en de menselijke diversiteit’.

Visie
We willen bijdragen aan:

 • een genuanceerd beeld van autisme;
 • optimaal benutten van mogelijkheden van een ieder met autisme;
 • volwaardig deel kunnen nemen van mensen met autisme in de provincie Groningen in veiligheid en zonder gepest te worden, onder meer op de volgende terreinen:
  •  Opgroeien;
  •  Onderwijs;
  •  Werken;
  •  Vrije tijd; sport en culturele activiteiten;
  •  Wonen;
  •  Relaties (sociaal en zakelijk).
 • een brug slaan tussen de professionele hulpverlening en de wereld van mensen met autisme;

Werkwijze:

 • De (ondersteunings)behoefte van de persoon staat centraal. Dat betekent;
 • praten met in plaats van praten over;
 • concreet schriftelijk en mondeling taalgebruik;
 • kennis ontwikkelen van autisme om vanuit autisme te kunnen luisteren en handelen;
 • luisteren naar het verhaal van de persoon en handelen naar wat hij/zij nodig heeft;
 • ondersteuning sluit aan bij behoefte in de verschillende fases van het leven;
 • wat werkt voor de een hoeft niet voor de ander te werken (maatwerk);
 • zie ontwikkeling en handel ernaar;
 • transities in het leven op je eigen tempo kunnen doorlopen en daarbij kunnen leren van je fouten;
 • gelijke kansen bieden vraagt ongelijke benadering;
 • samenwerken met mantelzorgers en overig netwerk;
 • bijdragen aan gezonde balans voor mantelzorg en netwerk;
 • er wordt integraal samengewerkt tussen organisaties/sectoren; levensbreed en levenslang.

Hierbij is de vraag leidend en niet de structuur.

 • Uitgaan van autisme en samenwerken met ervarings(des)kundigen is vanzelfsprekend bij:
  • ontwikkeling van visie, beleid en uitvoering beleid;
  • voorlichting;
  • belangenbehartiging.

‘AUTISME EN MULTIDIMENSIONALITEIT’

Naar aanleiding van grote interesse in het thema zal er op donderdag 24 oktober in de sfeervolle bovenzaal (nr.9) van ‘Het Heerenhuis’ een vervolglezing worden gehouden over (de toename van) autisme(diagnoses) en multidimensionaliteit.

Vragen die hierbij langs zullen komen zijn:

– wat is dat, multidimensionaliteit?

– spelen ASS’ers een rol bij het op de aarde brengen van andere dimensies?

– is er een mogelijk verband met slaapproblemen, angst, desoriëntatie, allergieën en prikkel(over)gevoeligheid?

– welke remedies zijn er voor ASS-ers om zich (zelfver)zekerder te gaan voelen?

De avond zal worden verzorgd door Bep Schilder, auteur van het boek De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger’, deel 1

(Deel 2 zal w.s. over enige maanden verschijnen. Voor actuele info m.b.t. de presentatie daarvan, zie persberichten en website hieronder)

Datum: 24 oktober

Plaats: Spilsluizen 9

Aanvang: 20.15 uur

Inloop: 19.45 uur

Entree: 7,50 euro (incl. 1 gratis consumptie voor in de pauze)

(helaas) geen pin

Weer veel nieuwe informatie in Nieuwsflits no. 6 van NVA Groningen/Drenthe. Lees hier verder.

Kijk voor meer informatie over wonen en autisme voor gemeenten en woningscoörporatie op de website www.woonwijzerautisme.nl