Het ATN organiseert op 1 april een bijeenkomst met het thema ‘Studeren met autisme …….. ASS dat maar goed gaat’. Lees de flyer voor meer informatie over inhoud, tijd en locatie.

Bep Schilder organiseert op 28 maart de themabijeenkomst ‘Autisme en mindfulness’. Lees meer in onze agenda.

Stam organiseert op 4 april de lezing Autisme Werkt door Bart Trouw.  Lees meer in onze agenda

Op 2 april wordt landelijk WerkWeb Autisme ontwikkeld. Lees hier meer.

Douwe Wilts vertelt op 28 maart zijn ervaringsverhaal in de lezing bij Studie Generale in Leeuwarden over inclusie en autisme “hoe je de goudvis de boom injaagt’.

Lees ook het interview met Gert Boels (werkgever) en Coen Hut (werknemer) “Er zit veel rek in mensen met autisme. Dat zij zich niet kunnen ontwikkelen is grote onzin”.

Op 1 april organiseert INTER-PSY een gratis informatieavond over het belang van vroegstimulering bij jonge kinderen met ASS/autisme. Voor meer informatie, kilk hier.

Kijk voor activiteiten in het hele land op de site van autismeweek

Op 26 februari organiseerde Autisme Netwerk Groningen weer één van haar platformbijeenkomsten voor convenantpartners. Deze keer stond  ‘Autisme en Gender” centraal. Gastsprekers waren Judith Bouwman (coördinator, trainer, trajectbegeleider van Centrum Seksualiteit MEE Noord en Annemiek Landlust (gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut i.o. van het ATN en gespecialiseerd in dit thema).  Een onderwerp waarvoor de laatste tijd steeds meer aandacht is en dat gezien de vele vragen vanuit de zaal nog regelmatig terug zal komen op onze platformbijeenkomsten. Zie hier de presentatie.

Ook in 2019 worden er door Humanitas weer twee kindervakantieweken georganiseerd voor kinderen van 6 – 12 jaar met AD(H)D of een vorm van autisme (ASS). Humanitas organiseert dit project om met name ouders/verzorgers tijdens de zomervakantie te ontlasten. Bijgaand treft u folders aan met informatie over de Zomeropvang en criteria waaraan voldaan moet worden voor de aanmelding. Zie de poster en de folder

Vorige week werd in de Tweede Kamer het onderwerp Voortijdig Schoolverlaten/Thuiszitters besproken. Het rapport, ‘de kracht om door te zetten’ van voormalig ombudsman Marc Dullart werd besproken en er werd een filmpje van Per Saldo getoond; ‘samenwerking tussen zorg en onderwijs, het kan wel’.

Zie ook stukken Tweede Kamer; kamerbrief 15-02

“Je ziet het niet, maar het is er wel”
Een niet-zichtbare beperking: hoe herkent u dit en hoe kunt u hier rekening mee houden? SIGRA ontwikkelde samen met de Gemeente Amsterdam de gratis e-learning Niet zichtbare beperkingen. Dit is een free learningmodule die u in ongeveer 30 minuten doorloopt. Iedereen die dat wil, kan aan de hand van vragen en video’s basiskennis opdoen over wat niet-zichtbare beperkingen zijn en leren hoe hiermee in de communicatie rekening wordt gehouden. Daarnaast ontvangt u tips en kunt u extra informatiemateriaal vinden over autisme, licht verstandelijke beperking (LVB) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met een van de expertisenetwerken via SIGRA. Kijk hier.
https://www.jeziethetniet.net/

Op 28 februari organiseert de belangenorganisatie ZAVIE in Stadskanaal een bijeenkomst met het thema ‘Autisme herkennen; het brede spectrum’. Gastsprekers zijn  Ellen Diemers, consulent Informatie en Advies en Coen Hut en Douwe Wilts (beide ervaringsdeskundigen) van Autisme Netwerk Groningen. Lees hier de flyer met meer informatie over inhoud, locatie en tijdstip.

In het kader van ‘Podium Poortershoes’ zullen er op de laatste donderdagen van februari, maart en april drie lezingen worden gehouden, geïntieerd door Bep Schilder. Zie ook onze agenda.

Op donderdag 28 februari is het thema  ‘Autisme en opvoeding’. Spreekster zal zijn  Geertje Baas, trainer, sociaal werker en WMO consulent bij MEE Groningen. Ook is zij werkzaam voor het Advies en informatie Autisme Netwerk Groningen.

Donderdag 28 maart zal Marida Vermeulen, GGZ-agoog bij INTERPSY en ervaringsdeskundige het hebben over Autisme en Mindfulness.

De avond van 25 april wordt verzorgd door Bep Schilder, auteur van het boek ‘De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger’. Het thema is dan: ‘Een huid van niks’. Over Autisme, (gebrek aan) grenzen en Mulitidimensionaliteit.

Plaats: Oosterweg 13 Groningen

Aanvang: 20.30 uur

Inloop: 20.15 uur

Entree: 3 euro (geen pin)

Lees ook interview met Bep Schilder

Het thema van de NVA Autismeweek 2019 is Autisme werkt! Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen waar zij álles van weten. Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ steeds vaker één van de selectiecriteria voor aanbestedende partijen. Maar werknemers met autisme leveren ook op een andere manier voordeel op: bedrijven waar openlijk gesproken kan worden over beperkingen, kennen een betere werksfeer. Dit heeft minder verzuim door stress en ziekte tot gevolg. Bovendien stimuleert openheid over zaken die niet zo makkelijk gaan alle werknemers om na te denken over hoe zij optimaal kunnen presteren.

“Mijn kracht is dat ik mijn eigen gedachten vorm, in plaats van de geijkte weg te volgen. Dat leidt tot nieuwe oplossingen.”

Het is weer zo ver!! De ontmoetingsbijeenkomsten met thema Autisme gaan weer van start.
Compaen nodigt u uit voor de komende ontmoetingsavond voor mantelzorgers, familie en  geïnteresseerden.

Maandag 11 februari 2019  “Diagnose autisme. En nu?”.
De gast voor de avond is Ellen Diemers, Consulent jeugd van MEE Groningen en ervaringsdeskundige.

Iedereen die geïnteresseerd is in de thema-avond is  van harte welkom van 19.00 – 21.00 in de zaal van  ouderenwerk Compaen, ingang Ontmoeting aan het Jan Salwaplein 3 in Veendam.

Heb je zelf interesse in de thema? Dan ben je ook van harte welkom, wel graag aanmelden. Zie bijlage

Sjeni Mustafa, Buurtwerker, mantelzorgondersteuning Compaen

smustafa@compaenveendam.nl ● www.compaenveendam.nl

(06) 46174257 ● (0598) 698 119

De consulenten Informatie en Advies (Ellen Diemers en Geertje Baas) bieden geen hulpverlening, maar kunnen wel met u meedenken als u vragen heeft over autisme. Daarnaast geven zij groepsvoorlichting over autisme. Hieronder vindt u een paar voorbeelden van het afgelopen jaar. In de groepsbijeenkomsten bereikten we meer dan 300 personen. Er:

 • werd tijdens drie bijeenkomsten voorlichting gegeven over autisme bij het GGZ-platform (ZAVIE) in de stad en de regio.
 • is door de consulent bij een bijeenkomst van de belangenvereniging NVA/AIC voor mensen met autisme, hun naasten en professionals uitleg gegeven over autisme en (mogelijkheden en procedures op weg naar) hulpverlening.
 • is op uitnodiging deelgenomen aan een lunchbijeenkomst van Kwartier en Welzijn in het kader van mantelzorg rondom het thema mensen met psychische problemen en hun mantelzorgers.
 • is na een succesvolle bijeenkomst rondom mantelzorg en autisme in samenwerking met Kwartier Zorg en Welzijn in Hoogezand een nieuwe bijeenkomst geweest in Noordbroek.
 • is in samenwerking met mantelzorgondersteuning van Mensenwerk Hogeland een vergelijkbare bijeenkomst verzorgd voor het noorden van de provincie.
 • is een bijdrage geleverd aan de mantelzorggroep autisme in Veendam van Compaen.
 • zijn twee workshops gegeven aan het primair onderwijs.
 • is deelgenomen aan een informatiemarkt van de NVA in samenwerking met WIJ-team Corpus den Hoorn.
 • is een presentatie gegeven bij een lunchbijeenkomst van een gemeente (voor CJG, WMO en andere gemeentefunctionarissen).
  Zie voor meer informatie de folder elders op onze website. De inhoudelijk consulent is bereikbaar via het speciale mailadres consult@autismegroningen.nl en het telefoonnummer 06 51902264

Onderzoek naar de taalvermogens van kinderen met autisme (5 t/m 14 jaar)

De Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar die mee willen doen aan een grootschalig onderzoek naar de taalvermogens van kinderen met en zonder autismespectrumstoornissen (ASS). Het zou heel fijn zijn als u mee wilt doen!

Waar gaat het onderzoek over?

In dit taalonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzocht hoe goed kinderen met en zonder ASS taal gebruiken en begrijpen. Verder wordt er gekeken op welke punten hun taalgebruik en taalbegrip samenhangt met andere mentale vaardigheden. Het onderzoek is geen taaltest waarvoor uw kind slaag of zakt. Integendeel, juist uit de spontante en natuurlijke taal van kinderen leren wij hoe hun taalverweringsproces verloopt.

Waarom is dat belangrijk?

Meer kennis over de taalontwikkeling is belangrijk, omdat het kan helpen om eventuele problemen al in een vroeg stadium te ontdekken. Door de taalproductie en het taalbegrip van kinderen met ASS te vergelijken met die van kinderen zonder ontwikkelingsproblemen kunnen we te weten komen wat de precieze verschillen zijn, en waar mogelijk problemen liggen. Daardoor kan in de toekomst in de hulpverlening of op school de aandacht gericht worden op die gebieden waar dat het meeste nodig is.

Wat wordt er van u gevraagd?

Het onderzoek zal bestaan uit twee sessies van elk ongeveer 3 uur. In de eerste sessie zal de onderzoeker bij u thuis komen, maar u mag natuurlijk ook naar het onderzoekslab op de universiteit komen als u dat prettiger vindt. We doen hier een aantal taakjes om onder andere sociale vaardigheden, algemene intelligentie en algemene taalvaardigheid te meten. In de tweede sessie zal u samen met uw kind naar het onderzoekslab op de universiteit komen. Hier zal uw kind een aantal taken doen achter de computer terwijl u vragenlijsten invult over de ontwikkeling van uw kind. Alle gegevens worden volstrekt anoniem verwerkt.

Uw reiskosten worden vergoed en u krijgt een digitale cadeaubon twv €20,-

Heel erg bedankt alvast!

Drs. Iris Scholten, Drs. Vera Hukkers, Drs. Irene Mognon, Prof. dr. Petra Hendriks, Dr. Catharina Hartman, Dr. Simone Sprenger

Contact: L.I.Scholten@rug.nl

Telefoon: 050 363 6683
Aanmelden of meer informatie? Ga naar www.let.rug.nl/taalonderzoek.