Doelgroep

Op de website van Regelhulp vind je een overzicht per provincie met initiatieven die er bestaan voor thuiszitters uit het onderwijs.

 

Doelgroep

(Neurodiverse) studenten en middelbare scholieren

Specifieke expertise

Scriptiebegeleiding, studiebegeleiding, tentamentraining en bijles

Doelgroep

De Weide Blik is een biologische zorgboerderij en leer-werkbedrijf. Hier vinden mensen van verschillende leeftijden (15 jaar en ouder) en met uiteenlopende zorgvragen een zinvolle werkplek op maat. We bieden ondersteuning op twee locaties: Aduard en Hoogkerk.

Doelgroep

NOVO biedt in Groningen en Drenthe ondersteuning en zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS. Samen met Promens Care vormt NOVO Cosis.

Specifieke expertise

De ondersteuning en zorg is gericht op wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, gezinsondersteuning en verblijf en behandeling voor jeugdigen. Ook worden therapiën, trainingen en cursussen aangeboden.

Doelgroep

Binnen de dagbesteding is plek voor kinderen, jeugdigen, (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, gedragsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Kinderen/jeugdigen (jong) volwassenen kunnen vastgelopen zijn op school of bij een klinische (dag-)behandeling

Doelgroep

ASS , niet aangeboren hersenletsel, revalidatie

Doelgroep

Begeleid wonen en/ of werken voor mensen met ASS en/ of mensen met een licht verstandelijke beperking.
Werken kan in diverse branches: bouw, horeca, groen, facilitair en hout.
Woonplekken in ons gezinshuis in Visvliet (Groningen) en zelfstandige woonruimtes in Stroobos (Friesland). Op beide locaties bieden is 24-uurszorg.

Doelgroep

Autisme netwerk voor moeders.

Doelgroep

Ambulante gezinsbegeleiding en ambulante begeleiding aan volwassenen zowel met gedragsproblemen, verstandelijke beperking, depressie, ADHD of ASS.

Doelgroep

personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek

Overige informatie

De-Bruggen biedt beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding op individueel- en groepsniveau.
Bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met jou gaan bekijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Tijdens je traject binnen De-Bruggen begeleiden we je naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van jouw persoonlijke begeleidingsplan. De-Bruggen heeft expertise in begeleiding bij verslaving, verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychische problemen zoals autisme, persoonlijkheidsproblemen, depressie en psychosegevoeligheid.

Doelgroep
Stal Beekdal is een paardenbedrijf met ongeveer 50 paarden in Borger. Zij bieden dagbesteding voor de werkzaamheden in het paardenbedrijf. Over wie zij zoeken en wat zij bieden vind je meer informatie in de volgende link DAGBESTEDING VOOR MENSEN MET ASS

Stal Beekdal biedt

 • Een stabiele omgeving waarin de kwaliteiten van jou voorop staan.
 • De mogelijkheid om alles te leren over paardenhouderij, paardensport en fokkerij.
 • Eigen taken die dagelijks/wekelijks terug komen.
 • Vaste planning.
 • Mix van zelfstandig(‘alleen-tijd’) en samen dingen doen.
 • Begrip voor jouw mogelijkheden en situatie.
 • Gezellig team, (ervaren) met autisten.
 • Mogelijkheid tot (zeer) intensieve begeleiding waarin wij jou helpen het zelf te (gaan) doen.
 • Op termijn mogelijkheid tot begeleid wonen.
 • Gediplomeerde begeleiding.

Doelgroep

Je hoeft er nog geen ervaring met paarden te hebben. Wel moet je affiniteit met paarden hebben.

 • Je bent graag buiten.
 • Je vindt het leuk om mee te werken aan een net en georganiseerd bedrijf.
 • Je wilt graag leren.
 • Je wilt graag het beste uit jezelf halen.
 • Het lijkt je leuk om mee te werken met onder andere het binnen en buiten zetten van paarden, uitmesten, opstrooien en andere werkzaamheden op het bedrijf.
 • Je vindt het leuk om paarden te poetsen, ze op – en af te zadelen en andere gerelateerde zaken.
 • Je hebt ASS/autisme/aanverwante problematiek en zit in een Wajong/PGB of vergelijkbare situatie.
 • Je hebt een gemiddeld of hoger IQ.
 • Je bent 16 jaar of ouder.