Mirjam de Winter van Topscriptie (2011) begeleidt studenten bij hun afstuderen en biedt ook studiecoaching aan. Mirjam heeft een achtergrond als psychologe en heeft zichzelf gespecialiseerd in autisme. Ze vindt het belangrijk dat studenten met autisme de juiste begeleiding krijgen en ook de mogelijkheid krijgen om af te studeren.

Voor studenten in Groningen (maar ook Drenthe en Friesland) hebben zij 2 begeleidsters beschikbaar die vaker autistische studenten hebben begeleid en dit op locatie kunnen doen. Zelf kan ze ook online hulp bieden met o.a. beeldbelsessies voor studenten uit jullie regio.

Doelgroep
Welkomboerderij Onstaheerd levert begeleiding en behandeling aan mensen met autisme. Ze hebben een traject zorg en onderwijs, waarbij jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, bij hen werken aan schoolwerk en aan identiteit.

Specifieke expertise
Als licentiehouder van Geef me de 5 zijn de medewerkers geschoold in deze methodiek. Er is daarnaast ruimte voor psycho-educatie en ouderbegeleiding.

 

Doelgroep

Ambulante begeleiding en beschermd wonen op 2 locaties in Appingedam.

Expertise

De organisatie is actief vanaf 2013 en heeft expertise in de begeleiding aan mensen met ASS problematiek, zowel vanuit de psychiatrie als vanuit psychosociale hoek en ervaring in de ambulante begeleiding en 24 uurs setting en beschermd wonen.

 

 

Doelgroep

Verder met autisme geeft begeleiding aan RUG-studenten met autisme. Met name studenten die ondersteuning willen bij hun dagelijkse activiteiten (plannen, contact en ontspanning) of die moeite hebben met studievaardigheden of punten halen.

Specifieke expertise

Gespecialiseerd in de combinatie van autisme en studeren. De begeleiding wordt gegeven door Dr. Frederik Boven, die veel kennis van autisme combineert met ervaring als autistische student en onderzoeker.

Overige informatie

Financiering is mogelijk uit pgb (alleen wmo) of uit eigen middelen.

De begeleiding valt onder maatschappelijke ondersteuning (wmo). Contra-indicaties: Verder met autisme kan geen begeleiding bieden aan studenten die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen (denk aan suïcidaliteit of agressie) of die in een acute psychiatrische crisis zitten (psychose of ernstige depressie).

Doelgroep

(Neurodiverse) studenten en middelbare scholieren

Specifieke expertise

Scriptiebegeleiding, studiebegeleiding, tentamentraining en bijles

Doelgroep

De Weide Blik is een biologische zorgboerderij en leer-werkbedrijf. Hier vinden mensen van verschillende leeftijden (15 jaar en ouder) en met uiteenlopende zorgvragen een zinvolle werkplek op maat. We bieden ondersteuning op twee locaties: Aduard en Hoogkerk.

Doelgroep

ASS , niet aangeboren hersenletsel, revalidatie

Doelgroep

Begeleid wonen en/ of werken voor mensen met ASS en/ of mensen met een licht verstandelijke beperking.
Werken kan in diverse branches: bouw, horeca, groen, facilitair en hout.
Woonplekken in ons gezinshuis in Visvliet (Groningen) en zelfstandige woonruimtes in Stroobos (Friesland). Op beide locaties bieden is 24-uurszorg.

Doelgroep

Ambulante gezinsbegeleiding en ambulante begeleiding aan volwassenen zowel met gedragsproblemen, verstandelijke beperking, depressie, ADHD of ASS.

Doelgroep

personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek

Overige informatie

De-Bruggen biedt beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding op individueel- en groepsniveau.
Bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met jou gaan bekijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Tijdens je traject binnen De-Bruggen begeleiden we je naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van jouw persoonlijke begeleidingsplan. De-Bruggen heeft expertise in begeleiding bij verslaving, verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychische problemen zoals autisme, persoonlijkheidsproblemen, depressie en psychosegevoeligheid.

Doelgroep

Jongeren die zelfstandig willen wonen en hier begeleiding bij nodig hebben. Het bieden van begeleiding aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar die op weg naar zelfstandigheid nog wat hulp nodig hebben. Dit kan in de vorm van begeleid wonen op locatie, zelfstandig wonen in een appartement van La Hacienda met begeleiding op afroep continu beschikbaar, of ambulante begeleiding in de eigen woonomgeving.

Wij bieden activiteiten aan op de locatie Kleine Gelkingestraat, namelijk de Talentenfabriek! Onze begeleiding richt zich al jarenlang op het verder ontwikkelen van jouw capaciteiten en het aanleren van vaardigheden die je nog niet bezit. Dit is ook de basis van onze dagbesteding: waar ben jij goed in en wat vind je leuk? Waar ligt jouw talent?