Doelgroep

(Neurodiverse) studenten en middelbare scholieren

Specifieke expertise

Scriptiebegeleiding, studiebegeleiding, tentamentraining en bijles

Doelgroep

De Weide Blik is een biologische zorgboerderij en leer-werkbedrijf. Hier vinden mensen van verschillende leeftijden (15 jaar en ouder) en met uiteenlopende zorgvragen een zinvolle werkplek op maat. We bieden ondersteuning op twee locaties: Aduard en Hoogkerk.

Doelgroep

NOVO biedt in Groningen en Drenthe ondersteuning en zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS. Samen met Promens Care vormt NOVO Cosis.

Specifieke expertise

De ondersteuning en zorg is gericht op wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, gezinsondersteuning en verblijf en behandeling voor jeugdigen. Ook worden therapiën, trainingen en cursussen aangeboden.

Doelgroep

ASS , niet aangeboren hersenletsel, revalidatie

Doelgroep

Begeleid wonen en/ of werken voor mensen met ASS en/ of mensen met een licht verstandelijke beperking.
Werken kan in diverse branches: bouw, horeca, groen, facilitair en hout.
Woonplekken in ons gezinshuis in Visvliet (Groningen) en zelfstandige woonruimtes in Stroobos (Friesland). Op beide locaties bieden is 24-uurszorg.

Doelgroep

Ambulante gezinsbegeleiding en ambulante begeleiding aan volwassenen zowel met gedragsproblemen, verstandelijke beperking, depressie, ADHD of ASS.

Doelgroep

personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek

Overige informatie

De-Bruggen biedt beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding op individueel- en groepsniveau.
Bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met jou gaan bekijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Tijdens je traject binnen De-Bruggen begeleiden we je naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van jouw persoonlijke begeleidingsplan. De-Bruggen heeft expertise in begeleiding bij verslaving, verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychische problemen zoals autisme, persoonlijkheidsproblemen, depressie en psychosegevoeligheid.

Doelgroep

Jongeren die zelfstandig willen wonen en hier begeleiding bij nodig hebben. Het bieden van begeleiding aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar die op weg naar zelfstandigheid nog wat hulp nodig hebben. Dit kan in de vorm van begeleid wonen op locatie, zelfstandig wonen in een appartement van La Hacienda met begeleiding op afroep continu beschikbaar, of ambulante begeleiding in de eigen woonomgeving.

Wij bieden activiteiten aan op de locatie Kleine Gelkingestraat, namelijk de Talentenfabriek! Onze begeleiding richt zich al jarenlang op het verder ontwikkelen van jouw capaciteiten en het aanleren van vaardigheden die je nog niet bezit. Dit is ook de basis van onze dagbesteding: waar ben jij goed in en wat vind je leuk? Waar ligt jouw talent?

Als je merkt dat je vastloopt en niet weet hoe je weer vooruit komt. Vooral jongeren met psychische problematiek, zoals autisme en angst, ervaren vaak dit soort klachten. Juist door deze psychische problematiek is het lastig om dit soort problemen en gevoelens alleen aan te gaan.  Jeugdigen en (jong) volwassenen van 8 tot en met 27 jaar. Aanbod: begeleiding, educatie en behandeling

Vanwege PDD-NOS of aanverwante autistische problematieken, ADHD of vanwege een onstabiele thuissituatie. Vaak is er sprake van een meervoudige problematiek. De kinderen hebben de leeftijd variërend van 4 jaar tot 18 jaar. Logeren, vakantie, wonen en ambulante begeleiding. Vanwege PDD-NOS of aanverwante autistische problematieken, ADHD of vanwege een onstabiele thuissituatie.

Doelgroep

Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en ouders kunnen terecht bij ACCARE.

Specifieke expertise

ACCARE is een diagnostisch centrum en biedt onder andere ondersteuning, begeleiding, training en behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. Het grootste deel van de cliënten wordt poliklinisch begeleid en behandeld. Slechts een klein deel wordt klinisch begeleid en/of behandeld.

Overige informatie

De activiteiten van ACCARE zijn ondergebracht in drie divisies die zich onderscheiden in werkgebied en doelgroep. Naast de polikliniek heeft heeft de divisie Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een kliniek voor kinderpsychiatrie (Groenendaal voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en De Wenakker voor jongeren tussen 12 en 18 jaar) en een kamertrainingscentrum voor jongeren van 16 tot 19 jaar.