Doelgroep

Autisme netwerk voor moeders.

Doelgroep

Voetbaltraining voor kinderen/jongeren van 6 tot 18 jaar met Autisme. Er wordt training geboden in een veilige en rustige omgeving, met deskundige begeleiding. Er wordt getraind bij VV Glimmen aan de Markeweg 4 te Glimmen.

Doelgroep

Sporten in groepsverband voor kinderen met autisme. Auti-taekwondo is een hulpverleningssetting binnen de taekwondoschool van BOOZ.

Specifieke expertise

Taekwon-Do stimuleert fysieke ontwikkeling en persoonlijke groei. Er wordt gewerkt met twee instructeurs op kleine groepen. De instructeurs zijn ervaren hulpverleners. Er zijn meerdere groepen. Verder wordt er maatgericht gewerkt en is er ook één op één begeleiding mogelijk vanuit het concept van Auti-Taekwondo

Of het nu gaat om samenwerken, inzage vrijetijdsinvulling, frustratietolerantie, omgang met spanningsvolle situaties, verbeteren van doorzettingsvermogen, verbetering zelfbeeld, ect. Vanwege het heersende veilige pedagogische klimaat zien we alle cliënten groeien over de gehele linie.

Het niet-klinische karakter van de interventie maakt dat de cliënten ontspannen en ontvankelijk kunnen werken aan hun individuele doelstellingen.

Overige informatie

Zie de website www.auti-taekwondo.nl 

Doelgroep

Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsbeperking zoals Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en/of LVB Kids at Home richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar Work it Out is gericht op jongeren van 13 tot 23 jaar

Specifieke expertise

Ontwikkelingsgerichte begeleiding, waarbij leren aan plezierbeleving wordt gekoppeld. Tijdens de individuele -en/of groepsbegeleiding werkt het kind/de jongere aan het individuele ontwikkelplan. Met ouders (en andere betrokkenen) wordt gewerkt aan het versterken van de pedagogische vaardigheden, ten einde het kind zelf optimaal te kunnen begeleiden binnen het netwerk.

Overige informatie

Kids at Home en Work it Out betrekt ouders, overige gezinsleden, school en andere betrokken hulpverleners bij het begeleidingstraject.

Doelgroep

De Dowetil is een logeerhuis en crisiopvang voor meisjes/vrouwen tot 25 jaar met een beperking en dat kan ook autisme zijn. De Dowetil heeft een ruime keus aan buiten en binnen activiteiten en bijzonder is de aanwezigheid van een zwembad. De Dowetil biedt daarnaast zelfstandigheidstraining, ouderbegeleiding, crisisopvang en buitenschoolse opvang.

Specifieke expertise

ASS, Downsyndroom, epilepsie, ADHD, dyspraxie, ziekte MELAS.

Doelgroep

Elker is er voor kinderen van 0-18 jaar met opvoedingsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen zoals autisme. Eker heeft ook een aanbod als er problemen spelen m.b.t. echtscheiding of als er sprake is van huiselijk geweld. Zij bieden crisishulpverlening, hulpverlening bij trauma’s, therapiën, coaching en verwerkingsgroepen. Voor jonge (3 tot 7 jr.) kinderen waarbij vanwege ontwikkeingsproblemen onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn, heeft Elker het Medisch Kinderdag Dagverblijf (MKD) en aan oudere kinderen kan dagbehandeling geboden worden. Ook is er pleegzorg mogelijk in diverse vormen van crisisopvang tot langdurige pleegzorg en ook weekend- en vakantiepleegzorg.

Specifieke expertise

Brede expertise

Overige informatie

Divers zorgaanbod

Doelgroep

Verschillende sporten voor mensen een beperking, o.a. badminton, rolstoeldansen en zwemmen.

Specifieke expertise

Speciaal bij de afdeling zwemmen bieden zij één op één begeleiding en is er voor kinderen met o.a. een autisme spectrum stoornis speciale aandacht.

Overige informatie

Naam contactpersoon is Siebrand Helmantel.

Doelgroep

Het Middelpunt is er met en voor gezinnen, kinderen en (jong) volwassenen met een Lichte verstandelijke beperking en/of een pschische beperking zoals autisme.

Specifieke expertise

het Middelpunt biedt ambulante ondersteuning, woonbegeleiding (met en zonder huisvesting), woensdagmiddag- en zaterdagopvang, vakantieactiviteiten een logeerweken en weekenden.

Overige informatie

Het Middelpunt is Christelijke zorgaanbieder voor iedereen.

Doelgroep

Huis van de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen. HvdS wil zoveel mogelijk Groningers in beweging brengen door het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegprojecten.

Specifieke expertise

Huis van de Sport Groningen zet zich ook in voor mensen met ASS, al dan niet in samenwerking met andere partijen. Zo is er een samenwerking geweest met MEE Groningen waarbij sportdocenten kennis konden opdoen over autisme.

Doelgroep

Voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar (al dan niet met een beperking) waarvan de ouders overbelast zijn.

Specifieke expertise

Versterking van het sociaal netwerk

Overige informatie

Naast het logeerproject biedt Humanitas vele andere vromen van ondersteuning.

Doelgroep

Iets Drinken organiseert netwerkborrels voor en door normaal tot hoogbegaafde volwassenen met autisme.

Overige informatie

Laagdrempelige maandelijkse netwerkborrel op meerdere locaties in Nederland, waaronder Groningen.

Doelgroep

It Avontoer biedt 24-uurs zorg incl. dagbesteding voor mensen vanaf 6 tot ongeveer 65 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of Niet Aangeboren Hersenletsel. Daarnaast biedt it Avontoer dagopvang en logies voor kinderen met een beperking en/of ADHD en autisme.

Specifieke expertise

It Avontoer is er voor mensen met Autisme, NAH ,ADHD, een lichamelijke beperking en/of verstandelijke beperking.

Overige informatie

It Avontoer heeft een Christelijke identiteit maar is er voor iedereen. Het is landelijk gelegen en gehuisvest in een boerderij.