Mirjam de Winter van Topscriptie (2011) begeleidt studenten bij hun afstuderen en biedt ook studiecoaching aan. Mirjam heeft een achtergrond als psychologe en heeft zichzelf gespecialiseerd in autisme. Ze vindt het belangrijk dat studenten met autisme de juiste begeleiding krijgen en ook de mogelijkheid krijgen om af te studeren.

Voor studenten in Groningen (maar ook Drenthe en Friesland) hebben zij 2 begeleidsters beschikbaar die vaker autistische studenten hebben begeleid en dit op locatie kunnen doen. Zelf kan ze ook online hulp bieden met o.a. beeldbelsessies voor studenten uit jullie regio.

Doelgroep
Welkomboerderij Onstaheerd levert begeleiding en behandeling aan mensen met autisme. Ze hebben een traject zorg en onderwijs, waarbij jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, bij hen werken aan schoolwerk en aan identiteit.

Specifieke expertise
Als licentiehouder van Geef me de 5 zijn de medewerkers geschoold in deze methodiek. Er is daarnaast ruimte voor psycho-educatie en ouderbegeleiding.

 

Doelgroep

Verder met autisme geeft begeleiding aan RUG-studenten met autisme. Met name studenten die ondersteuning willen bij hun dagelijkse activiteiten (plannen, contact en ontspanning) of die moeite hebben met studievaardigheden of punten halen.

Specifieke expertise

Gespecialiseerd in de combinatie van autisme en studeren. De begeleiding wordt gegeven door Dr. Frederik Boven, die veel kennis van autisme combineert met ervaring als autistische student en onderzoeker.

Overige informatie

Financiering is mogelijk uit pgb (alleen wmo) of uit eigen middelen.

De begeleiding valt onder maatschappelijke ondersteuning (wmo). Contra-indicaties: Verder met autisme kan geen begeleiding bieden aan studenten die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen (denk aan suïcidaliteit of agressie) of die in een acute psychiatrische crisis zitten (psychose of ernstige depressie).

Doelgroep

(Neurodiverse) studenten en middelbare scholieren

Specifieke expertise

Scriptiebegeleiding, studiebegeleiding, tentamentraining en bijles

Als je merkt dat je vastloopt en niet weet hoe je weer vooruit komt. Vooral jongeren met psychische problematiek, zoals autisme en angst, ervaren vaak dit soort klachten. Juist door deze psychische problematiek is het lastig om dit soort problemen en gevoelens alleen aan te gaan.  Jeugdigen en (jong) volwassenen van 8 tot en met 27 jaar. Aanbod: begeleiding, educatie en behandeling

Doelgroep

Een ROC (regionaal opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Binnen het onderwijs bestaan twee leerwegen, het zogenaamde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Het gaat in beide gevallen om een combinatie van praktijk en school.

Doelgroep

De Bovenburen is een school voor praktijkonderwijs. Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) kunnen in aanmerking komen voor het praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs.

Specifieke expertise

Leerlingen worden door middel van praktijklessen en stages voorbereid op de arbeidsmarkt.

Overige informatie

De Boevenburen valt onder het Dollard College in Winschoten.

Doelgroep

De Bolster is een school voor praktijkonderwijs. Moeilijk Lerende Kinderen (mlk) kunnen in aanmerkingen komen voor het praktijk- en leerwegondersteund onderwijs.
Specifieke expertise

Door middel van praktijklessen en stages worden leerlingen voorbereid op de regionale arbeidsmarkt. Het onderwijs wordt aangepast op de mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk.

Overige informatie

De Bolster is een christelijke school. Voor toelating volgt een intakegesprek.

Doelgroep

De Steiger is een school in de stad Groningen. De school richt zich op zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar.

Specifieke expertise

Zie doelgroep.

Overige informatie

De school werkt vanuit een gereformeerde grondslag.

Doelgroep

De Wingerd biedt in de stad Groningen onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar. De school heeft een afdeling voor speciaal basis onderwijs en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs.

Overige informatie

De school werkt vanuit een Protestant Christelijke grondslag.

Doelgroep

(Jong) Volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek zoals autisme.

Specifieke expertise

Het Dekkersnest biedt wonen (24 uur) voor (jong) volwassnenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek in een huiselijke sfeer. Er zijn meerdere locaties.

Tevens biedt het Dekkersnest passende dagbesteding op meerdere locaties met verschillende mogelijkheden. De activiteiten die Het dekkersnest biedt zijn paardrijden, houtbewerking, knutselen, groenvoorziening, dierenverzorging, kleinschalige akkerbouw en huishoudelijke activiteiten.

Het dekkersnest is een erkend leerbedrijf en biedt een aantal stageplekken aan zowel in de zorg als in de dierverzorging.

Doelgroep

Het praktijkonderwijs is een deelschool van Dr. Aletta Jacobsonderwijs. De school biedt onderwijs aan Moeilijk Lerende Kinderen (MLK).

Specifieke expertise

Voor specifieke ondersteuning aangaande autisme kunt u het beste contact opnemen met de school.