Doelgroep

De school is een openbare school voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar. De school heeft een afdeling speciaal onderwijs en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast kent de school een afdeling meervoudig gehandicapte leerlingen.

Doelgroep

Een wegwijzer voor studie & werk bij autisme

Voor mensen met autisme: maak een persoonlijk profiel en vertaal dat naar studie en werk
Voor betrokkenen zoals werkgevers, professionals en ouders: vind informatie voor optimale steun.

Over stage lopen, werk zoeken, werk houden en welke studie en alternatieve voor werk.

Specifieke expertise

Opleiding en werk

Doelgroep

De Scholengemeenschap Winkler Prins heeft een aparte locatie voor Praktijkonderwijs. Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) kunnen in aanmerking komen voor het praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs.

Specifieke expertise

Leerlingen worden door middel van praktijklessen en stages voorbereid op de arbeidsmarkt. Naast rekenen en taal, krijgen leerlingen veel praktische lessen.

Voor specifieke ondersteuning aangaande autisme kunt u het beste contact opnemen met de school.