Doelgroep

De Scholengemeenschap Winkler Prins heeft een aparte locatie voor Praktijkonderwijs. Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) kunnen in aanmerking komen voor het praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs.

Specifieke expertise

Leerlingen worden door middel van praktijklessen en stages voorbereid op de arbeidsmarkt. Naast rekenen en taal, krijgen leerlingen veel praktische lessen.

Voor specifieke ondersteuning aangaande autisme kunt u het beste contact opnemen met de school.