Doelgroep

Ambulante gezinsbegeleiding en ambulante begeleiding aan volwassenen zowel met gedragsproblemen, verstandelijke beperking, depressie, ADHD of ASS.

Als je merkt dat je vastloopt en niet weet hoe je weer vooruit komt. Vooral jongeren met psychische problematiek, zoals autisme en angst, ervaren vaak dit soort klachten. Juist door deze psychische problematiek is het lastig om dit soort problemen en gevoelens alleen aan te gaan.  Jeugdigen en (jong) volwassenen van 8 tot en met 27 jaar. Aanbod: begeleiding, educatie en behandeling

Doelgroep

Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en ouders kunnen terecht bij ACCARE.

Specifieke expertise

ACCARE is een diagnostisch centrum en biedt onder andere ondersteuning, begeleiding, training en behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. Het grootste deel van de cliënten wordt poliklinisch begeleid en behandeld. Slechts een klein deel wordt klinisch begeleid en/of behandeld.

Overige informatie

De activiteiten van ACCARE zijn ondergebracht in drie divisies die zich onderscheiden in werkgebied en doelgroep. Naast de polikliniek heeft heeft de divisie Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een kliniek voor kinderpsychiatrie (Groenendaal voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en De Wenakker voor jongeren tussen 12 en 18 jaar) en een kamertrainingscentrum voor jongeren van 16 tot 19 jaar.

Doelgroep

ADHD Noord heeft een breed aanbod voor mensen met ASS. (Woon) begeleiding kan ambulant maar ook beschermd in een woonlocatie. Gezinsbegeleiding, trainingen, coachingstrajecten en relatiegesprekken behoren eveneens tot de mogelijkheden. Tevens zijn er dagbestedingsmogelijkheden. Zo wordt er gewerkt aan de totstandkoming van het maatschappelijk restaurant Stakka in Stadskanaal, milieuvriendelijk, lokaal geteelt etc. Hier kunnen jongeren met een beperking (ASS) stage lopen met kans op een betaalde baan.

Doelgroep

ATN biedt kortdurende, ambulante specialistische hulp aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. ATN biedt dit in Groningen, Drenthe en Friesland.

Specifieke expertise

ATN is gespecialiseerd in autismediagnostiek en behandeling op maat. De begeleiding richt zich niet alleen op betrokkene zelf, maar ook op de omgeving (ouder, partner en anderen). Er is een infantteam, kinderteam, volwassenenteam, ASS+ team (voor mensen met ASS met bijkomende problematiek), FACT (FACT biedt sociaal psychiatrische behandeling aan kinderen/volwassenen met autisme, wanneer er op meerdere gebieden forse beperkingen zijn).

Overige informatie

ATN is onderdeel van Lentis/Jonx.

Doelgroep

Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsbeperking zoals Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en/of LVB Kids at Home richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar Work it Out is gericht op jongeren van 13 tot 23 jaar

Specifieke expertise

Ontwikkelingsgerichte begeleiding, waarbij leren aan plezierbeleving wordt gekoppeld. Tijdens de individuele -en/of groepsbegeleiding werkt het kind/de jongere aan het individuele ontwikkelplan. Met ouders (en andere betrokkenen) wordt gewerkt aan het versterken van de pedagogische vaardigheden, ten einde het kind zelf optimaal te kunnen begeleiden binnen het netwerk.

Overige informatie

Kids at Home en Work it Out betrekt ouders, overige gezinsleden, school en andere betrokken hulpverleners bij het begeleidingstraject.

Doelgroep

Cosis biedt in Groningen en Drenthe ondersteuning en zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.

Specifieke expertise

De ondersteuning en zorg is gericht op wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, gezinsondersteuning en verblijf en behandeling voor jeugdigen. Ook worden therapieën, trainingen en cursussen aangeboden.

Doelgroep

De Dowetil is een logeerhuis en crisiopvang voor meisjes/vrouwen tot 25 jaar met een beperking en dat kan ook autisme zijn. De Dowetil heeft een ruime keus aan buiten en binnen activiteiten en bijzonder is de aanwezigheid van een zwembad. De Dowetil biedt daarnaast zelfstandigheidstraining, ouderbegeleiding, crisisopvang en buitenschoolse opvang.

Specifieke expertise

ASS, Downsyndroom, epilepsie, ADHD, dyspraxie, ziekte MELAS.

Doelgroep

’s Heerenloo/De Noorderbrug richt zich op mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte en is gespecialiseerd in ondersteuning en zorg voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en mensen met een auditieve beperking. Zie ‘overig’.

Specifieke expertise

’s Heerenloo/De Noorderbrug biedt ondersteuning op het gebied van wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Ondersteuning kan plaatsvinden in één van de locaties van ’s Heerenloo/de Noorderbrug, maar ook bij mensen thuis.

Overige informatie

’s Heerenloo/De Noorderbrug kan ook diagnostiek verrichten als hulpvraagverduidelijking in situaties waarbij naast Niet Aangeboren Hersenletsel sprake is van autisme of omgekeerd.

Doelgroep

De Trans biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en aan kinderen en volwassenen met ASS in Groningen en Drenthe.

Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op wonen (van logeren, ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, advisering, diagnostiek en behandeling.

Doelgroep

De Zijlen biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook aan mensen waarbij naast de verstandelijke beperking sprake is van ASS.

Specifieke expertise

De dienstverlening is gericht op ondersteuning en zorg bij het wonen (van ambulante ondersteuning tot 24-uurs zorg), werk en dagbesteding, kinderen met complexe problematiek. Ook wordt gespecialiseerde hulp en/of training geboden.