Doelgroep

Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en ouders kunnen terecht bij ACCARE.

Specifieke expertise

ACCARE is een diagnostisch centrum en biedt onder andere ondersteuning, begeleiding, training en behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen. Het grootste deel van de cliënten wordt poliklinisch begeleid en behandeld. Slechts een klein deel wordt klinisch begeleid en/of behandeld.

Overige informatie

De activiteiten van ACCARE zijn ondergebracht in drie divisies die zich onderscheiden in werkgebied en doelgroep. Naast de polikliniek heeft heeft de divisie Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een kliniek voor kinderpsychiatrie (Groenendaal voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en De Wenakker voor jongeren tussen 12 en 18 jaar) en een kamertrainingscentrum voor jongeren van 16 tot 19 jaar.

Doelgroep

De Brink biedt individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan jongeren en jong volwassenen aan mensen met een begeleidingsvraag, ook aan mensen met autisme. Begeleiding bestaat uit structureren en organiseren van dagacitiviteiten in een beschermde omgeving.

Specifieke expertise

Zie website.

Doelgroep

ADHD Noord heeft een breed aanbod voor mensen met ASS. (Woon) begeleiding kan ambulant maar ook beschermd in een woonlocatie. Gezinsbegeleiding, trainingen, coachingstrajecten en relatiegesprekken behoren eveneens tot de mogelijkheden. Tevens zijn er dagbestedingsmogelijkheden. Zo wordt er gewerkt aan de totstandkoming van het maatschappelijk restaurant Stakka in Stadskanaal, milieuvriendelijk, lokaal geteelt etc. Hier kunnen jongeren met een beperking (ASS) stage lopen met kans op een betaalde baan.

Doelgroep

Alétho biedt vraaggestuurde dagbesteding op het gebied van ICT in de regio Groningen en Drenthe. Omdat we het belangrijk vinden aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van de deelnemers bieden we een breed spectrum aan activiteiten binnen op maat gemaakte ontwikkeltrajecten.

Specifieke expertise

De begeleiders hebben een opleiding op Hbo-niveau zowel op het terrein van ICT als psychologie. Daarnaast hebben zij ervaring in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep

Een ROC (regionaal opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Binnen het onderwijs bestaan twee leerwegen, het zogenaamde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Het gaat in beide gevallen om een combinatie van praktijk en school.

Doelgroep

Voor jongeren met ASS tussen de 17 en 23 jaar.

Overige informatie

Het betreft een kleinschalige vorm van kamertraning die zowel bij de jongere thuis of binnen een woonvorm kan worden aangeboden. Er wordt met de jongeren gezocht naar de ideale woonsituatie. De training kan groepsgewijs of individueel plaatsvinden.

Doelgroep

Atelier Kairos biedt kunstzinnige activiteiten (met name tekenen, schilderen en fotografie) aan jongeren en volwassenen met autisme. Dit kan deels in de vorm van een cursus en/of dagbesteding, deels in de vorm van coaching plaatsvinden.

Specifieke expertise

Uitgangspunt voor de activiteiten is de kunstzinnige ontwikkeling van de deelnemers. Hun kracht wordt aangesproken. Door de kleinschaligheid en individuele benadering worden in een veilige omgeving en in eigen tempo kunstzinnige activiteiten ontwikkeld. Dit dient als uitgangspunt voor het vergroten van praktische vaardigheden, het zelfvertrouwen, de zelfontplooiing en iemand kan hiermee sociale vaardigheden oefenen.

Overige informatie

Bekostiging is mogelijk via PGB of privé en is afhankelijk van activiteiten die opgezet worden.

Doelgroep

Autisme Digitaal richt zich op autistische volwassenen in Nederland, hun sociale netwerk en professionals die met hen werken. De stichting biedt daarnaast digitale ondersteuning aan non-profits op het gebied van autisme in Groningen en Drenthe.

Specifieke expertise

Autisme Digitaal specialiseert zich in autisme bij volwassenen. Ze maken websites, geven presentaties en organiseren gespreksgroepen.

Overige informatie

Autisme Digitaal is een stichting die volledig geleid wordt door volwassenen met autisme.

Doelgroep

Logenotencontacten voor en door (ouders of partners van) mensen met ASS. Ook anderen met vragen over ASS zijn welkom.

Specifieke expertise

Ervaringsdeskundigheid staat centraal. Daarnaast kan het AIC voorzien in informatie en advies m.b.t autisme. Het AIC is onderdeel van de NVA Groningen/Drenthe. Ze organiseren we elke eerste maandag van de maand een inloopochtend van 9:30 – 11:30 uur. En daarnaast een Auticafé op elke tweede woensdag van de maand in het gebouw Confiance (NOVO) Kochstraat 1-10 te Groningen van 19.30 – 21.30 uur.
Het Auticafé is een inloopavond voor mensen met een vorm van autisme en alle betrokkenen.
Beide activiteiten zijn gesloten tijdens de zomervakantie

Overige informatie

Activiteiten; inloopochtend, auticafé en themabijeenkomsten. Zie ook www.facebook.com/aicgroningen

Doelgroep

ATN biedt kortdurende, ambulante specialistische hulp aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. ATN biedt dit in Groningen, Drenthe en Friesland.

Specifieke expertise

ATN is gespecialiseerd in autismediagnostiek en behandeling op maat. De begeleiding richt zich niet alleen op betrokkene zelf, maar ook op de omgeving (ouder, partner en anderen). Er is een infantteam, kinderteam, volwassenenteam, ASS+ team (voor mensen met ASS met bijkomende problematiek), FACT (FACT biedt sociaal psychiatrische behandeling aan kinderen/volwassenen met autisme, wanneer er op meerdere gebieden forse beperkingen zijn).

Overige informatie

ATN is onderdeel van Lentis/Jonx.

Doelgroep

Voetbaltraining voor kinderen/jongeren van 6 tot 18 jaar met Autisme. Er wordt training geboden in een veilige en rustige omgeving, met deskundige begeleiding. Er wordt getraind bij VV Glimmen aan de Markeweg 4 te Glimmen.

Doelgroep

Vakanties voor (jong) volwassenen met autisme. Groepsreizen met ervaren vrijwilligers die zorgen voor structuur en duidelijkheid.