Doelgroep

GGZ Santana richt zich op jongeren vanaf 16 jaar en volwassenenmensen met autisme, AD(H)D en NAH.

GGZ Santana heeft per januari 2024 een vestiging in de stad Groningen.

Als je merkt dat je vastloopt en niet weet hoe je weer vooruit komt. Vooral jongeren met psychische problematiek, zoals autisme en angst, ervaren vaak dit soort klachten. Juist door deze psychische problematiek is het lastig om dit soort problemen en gevoelens alleen aan te gaan.  Jeugdigen en (jong) volwassenen van 8 tot en met 27 jaar. Aanbod: begeleiding, educatie en behandeling

Doelgroep

ADHD Noord heeft een breed aanbod voor mensen met ASS. (Woon) begeleiding kan ambulant maar ook beschermd in een woonlocatie. Gezinsbegeleiding, trainingen, coachingstrajecten en relatiegesprekken behoren eveneens tot de mogelijkheden. Tevens zijn er dagbestedingsmogelijkheden. Zo wordt er gewerkt aan de totstandkoming van het maatschappelijk restaurant Stakka in Stadskanaal, milieuvriendelijk, lokaal geteelt etc. Hier kunnen jongeren met een beperking (ASS) stage lopen met kans op een betaalde baan.

Specifieke expertise

Jeugdhulp Groningen

Vanaf 1 januari 2018 is de website Jeugdhulp Groningen in de lucht! Deze ‘nieuwe’ site is voor alle verwijzers in de regio Groningen, maar ook voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders.

Alle aanbieders die een contract hebben voor het bieden van jeugdhulp in de regio vanaf 2018 staan op deze site vermeld. Wanneer er meerdere aanbieders zijn die hetzelfde soort hulp mogen leveren, zijn er toch altijd specifieke kenmerken waarmee de ene aanbieder zich onderscheidt van de ander. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de locatie waarop de aanbieder jeugdhulp biedt: op de eigen locatie of juist in de omgeving van de jeugdige. En zo zijn er meer kenmerken op te noemen waaruit blijkt waarin jeugdhulpaanbieders van elkaar verschillen.

Doelgroep

Volwassenen die vanwege psychische klachten ondersteuning en activering wensen.

Specifieke expertise

Praktjk Broens biedt ambulante woonbegeleiding, coaching en dagbesteding aan mensen met een psychische beperking.

De dagbesteding is groepsmatig en de activiteiten zijn creatief bezig zijn, gezond (leren) koken, sportieve activiteiten, huiswerk maken en computeren.

Er zijn ook cursusmogelijkheden als het gaat om psycho-educatie en leren omgaan met beperkingen, budgetteren en sociale vaardigheden.

een van de oprichters Michelle Broens is gelicenseerd HeartMath Providor, een krachtige watenschappelijke methode voor stressreductie, prestatieverhoging, bewustwording en persoonlijke groei.

Overige informatie

Financiering geschiedt via een WMO maatwerkvoorziening ZIN of PGB. Praktijk Broens is mede oprichter van Noorderlicht GGZ, een kleinschalige behandelinstelling.

Doelgroep

Jongeren/volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of ADHD en/of autisme.

De leeftijd is minder vanbelang dan het ontwikkelingsniveau. In principe richt Scilla Adante zich op jongeren. Volwassenen die passen binnen een groep tot ongeveer 35 jaar.zijn ook welkom.

Specifieke expertise

Scilla Adante is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een zorgvraag. Scilla Adante heeft een uitgebreid zorgaanbod, bestaande uit 4 woonvormen voor 24 uurs zorg, een activiteitencentrum, een gevarieerd aanbod voor dagbesteding, educatie, training en therapie en diverse mogelijkheden voor deeltijdwonen of logeren en ambulante begeleiding voor begeleid zelfstandig wonen.

Scilla Adante heeft o.a. een Trainingshuis voor jongeren/volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of ADHD en/of autisme en een Coachhuis met 24 uurs zorg voor jongeren/volwassenen die een hoge mate van begeleiding nodig hebben gedurende de dag. Zij volgen dagbesteding op een van de dagbestedingslocaties van Scilla Adante.

De bewoners hebben een ruime zit/slaapkamer met eigen sanitair en er is een gezamenlijke woonkamer. Er zijn appartementen voor bewoners die weinig begeleiding nodig hebben.

Doelgroep
Mensen van 18+ met autisme en evt. co-morbiditeit

Aanbod en Specifieke expertise
(Levensloop) Begeleiding of Beeldende Therapie.
Ambulant of in het atelier van Studio-Colore. Aanbod is maatwerk maar o.a. Positieve Gezondheid, creativiteit, beweging, voeding, recreatief , ontspanning,  natuur en empowerment op psycho-sociaal gebied.